HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Aycan ZORKİRİŞCİ

Aycan ZORKİRİŞCİ

Öğretim Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Koç Üniversitesi - Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Doktora :
Telefonu : 0342 211 80 80 - (Dahili:1510)
Odası : HEAS 215
E-Posta : aycan.zorkirisci@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Lipid Aferezi Uygulanan Hastalarda Oksidatif ve Nitrozatif Stres

Akademik Özgeçmiş