HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ayla Gülden PEKCAN

Ayla Gülden PEKCAN

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans : Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi
Doktora : Beslenme ve Gıda Bilimleri Hacettepe Üniversitesi
Telefonu :
Odası :
E-Posta : gulden.pekcan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1   1. Aydın Nurcan. Hipertansiyonlu Hastaların Süt ve Ürünlerini Tüketim Durumları ve Bu Besinlerin
Kan Basıncı Üzerine Etkisinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü.1986. Ankara.

2. Rakıcıoğlu Neslişah. Menstrüasyon ile Besin Tüketim Düzeyi ve Enerji Dengesinin Etkileşimi
Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1988 Ankara.

3. Emmioğlu Gülçin. Beden Kitle İndeksi ile Kan Lipitleri, Açlık Kan Şekeri, Kan Basıncı ve
Antropometrik Parametreler Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1991. Ankara.

4. Uz Gaye. Şişman Bireylerde Çiğ Havucun Serum Lipitleri ve Kolon Fonksiyonuna Etkisi.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1991 Ankara.

5. Saka Mendane. Menapoz Sonrası Anneler ile Menapoz Öncesi Kızlarının Beslenme Durumları,
Kemik Mineral Yoğunlukları ve Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir
Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1994. Ankara.

6. Kirkizoğlu Eda. Ankara İli Çubuk İlçesi Kışlacık ve Kuruçay Köylerinde İyot Yetersizliği
Prevalansı, İdrarla İyot Atımım ve Beslenme Durumu İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü.1996 Ankara.

7. Saruhan Sabriye. Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanılan
Antropometrik Ölçümlerin Geçerliliğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1996 Ankara.

8. Akgün Seval. Sosyo-ekonomik Yönden Farklı İki İlkokul Öğrencilerinin Fizik Büyüme Durumları
ve Etkileyen Bazı Faktörlerin Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1997
Ankara.

9. Derya Hopancı. Kalp hastalıkları ile sağlıklı Erkek Bireylerde Kan Magnezyum, Çinko, Bakır ve
Demir Düzeylerinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü. 1999. Ankara.

10. Yabancı Nurcan. Adölesanlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Beslenme Durumunun Kemik
Mineral Yoğunluğu ve Vücut Bileşimi Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü. 1999. Ankara.

11. Artan Nesrin. Zayıflama Diyeti Uygulanan Yetişkin Kadınlarda Biyokimyasal ve Antropometrik
Bulguların İzlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2003. Ankara.

12. Atalay Özlem. 1-3 Yaş Grubu Sağlıklı Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları ve Günlük Posa Alım
Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2005. Ankara.

13. Dönmez Nilay. Tip I Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Yeme Davranışı Bozuklukları ve Etkileyen
Etmenlerin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2005. Ankara.

14. Uçan Pınar. 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Beslenme Durumu ile Hemoglobin ve Serum Çinko
Düzeylerinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2007 Ankara.

15. Kılıç Pınar. Yetişkin Sağlıklı Bireylerde El Kavrama Gücü Değerlerinin Belirlenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2008. Ankara.

16. Yemişçi Deniz. İstanbul İlinde Farklı İşyerlerinde Çalışan Yetişkin Bireylerin Beslenme Örüntüsü
ile Sıvı Tüketimlerinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
Ankara.

17. Türkoğlu İnci. Menstrual Döngü Sürecinde Dinlenme Metabolik Hızı, Vücut Bileşimi ve Besin
Alımındaki Bireysel Farklılıkların Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
2010. Ankara.

18. Orkun Tuğçe. İlkokul Çocuklarında Besin Tüketiminin Dijital Fotoğraflama Yöntemiyle
Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2012. Ankara.

19. Vassigh Golriz. Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumları ile Sağlıklı Beslenme
İndekslerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012. Ankara.

20. Çetiner Bengi. Bursa Özel Tan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Beslenme Eğitimi Müdahale
Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013, Ankara.

21. Akgün Nilüfer. Maternal Beden Kütle İndeksi ve Gebelikte Vücut Ağırlığı Artışı Takibinin
Perinatal Sonuçlar ile İlişkisi. . Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013, Ankara.

22. Fırıncıoğlu Eda Simden. Erişkinlerde keçiboynuzu ununun kan lipit profiline etkisi. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013, Ankara.

23. Özgüneş Necla. İstanbul İzzet Baysal Huzurevinde yaşayan yaşlılarda beslenme durumunun
taranması: tarama testleri kıyaslanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013,
Ankara.

24. Hamraa KA. Mobilya Üretiminde Çalışan İşçilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik
Ölçümlerinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013, Ankara.

25. Delikanlı Gülşen. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne başvuran 0-24
ay arası bebeği olan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi düzeyleri ile
uygulamalarının belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme
Bilimleri Programı Yüksek Lisans Tezi, 2013, Ankara.

26. Erçim Rüveyda Esra. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi ve
Sağlıklı Yeme İndekslerinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Diyetetik Programı, 2014, Ankara.

27. Yücel Didem. Özel bir beslenme danışmanlık merkezine başvuran obez kadınların öz yeterlilik ve
beslenme durumlarının vücut ağırlığı yönetim programı ile değerlendirilmesi. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014.

28. Şahin Kaya A. Farklı beslenme tarama testleri kullanılarak ameliyat öncesi gastrointestinal sistem
kanserli hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Beslenme Bilimleri Programı Yüksek Lisans Tezi, 2015, Ankara.

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1   1. Rakıcıoğlu Neslişah. Ratlarda Diyete Eklenen Kahve ve Kafeinin Serum Lipidlerine Etkisi.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1993. Ankara.

2. İnanç Neriman. Hipertansif ve Hiperlipidemik Hastalarda Değişik Dozda Diyete Eklenen Balık
Yağının Kan Parametreleri ve Kan Basıncına Etkisinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1995. Ankara.

3. Saka Mendane. Yetişkin Kadınlarda Serum Leptin Düzeyi ve Etkileyen Etmenler. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2001. Ankara.

4. Kirkizoğlu Köksal Eda. Gebelik Döneminde Hematolojik ve Biyokimyasal Bulgular,
Antropometrik Parametreler, Beslenme Durumu ve Yenidoğana Etkisi. Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001. Ankara.

5. Yabancı Nurcan. Okul Çağı Çocuklarda Büyüme ve Obezite Durumunun Saptanması Etkileyen
Etmenlerin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004. Ankara.

6. Acar Tek Nilüfer. Mevsimsel Farklılıkların Yetişkin Bireylerde Besin Tüketimi, Vücut Bileşimi ve
Enerji Harcaması Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, 2008. Ankara.

7. Dikmen Derya. Ambalajlı Besinlerin Besin Ögeleri Örüntüsünün ve Toplumun Sağlıklı Beslenme
Hedeflerine Uygunluğunun Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
Ankara.

8. Kaner Gülşah. Hafif Şişman ve Şişman Kadınlarda Demir Yetersizliği Anemisi, Beslenme
Örüntüsü ile Kronik İnflamasyon Belirteçleri ve Diyet Tedavisinin Etkinliğinin Belirlenmesi.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013. Ankara.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   7.1.1.Tam Metin
1. Rakıcıoğlu N, Pekcan G ve Çevik A. The effect of coffee and caffeine consumption on
serum lipids in rats, International Journal of Food Sciences and Nutrition 1998;49:6:
441-446. (SCI Expanded)

2. Pekcan G ve Karaağaoğlu N. State of nutrition in Turkey. Nutrition and Health
2000;14: 41-52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10840812 (Index Medicus)

3. Mahley RW, Arslan P, Pekcan G, Pepin G, Ağaçdiken A, Karaağaoğlu N, Rakıcıoğlu
N, Nursal B, et al. Plasma lipids in Turkish children: impact of puberty, socioeconomic
status, and nutrition on plasma cholesterol and HDL. J Lipid Res 2001:42:1996-2006.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11734572 (SCI)

4. Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Assessment and evaluation of
the nutritional status of the elderly using two different instruments, Saudi Med J, 2005;
26(10):1611-1616. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16228066 (SCI Expanded)

5. Pekcan G. Food and nutrition policies: what’s being done in Turkey. Public Health
Nutrition. 2006; 9(1A):158-162. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16512964 (SCI)

6. Can AS, Bersot TP, Gönen M, Pekcan G, Rakıcıoğlu N, Samur G, Yıldız EA.
Anthropometric indices and their relationship with cardiometabolic risk factors in a
sample of Turkish adults. Public Health Nutrition 2009;12 (4):538-46.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18489811 (SCI)

7. Can AS, Akal Yıldız E, Samur G, Rakıcıoğlu N, Pekcan G, Ozbayrakçı S, Palaoğlu KE,
Gönen M, Bersot TP. Optimal waist: height ratio cut-off point for cardiometabolic risk
factors in Turkish adults. Public Health Nutrition 2010;13(4): 488–495.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19781128 (SCI)

8. Köksal E, Tekçiçek M, Yalcin SS, Tugrul B, Yalçin S, Pekcan G. Association between
anthropometric measurements and dental caries in school children. Cent Eur J Public
4
Health 2011;19 (3):147–151. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22026291 (SCI,
SSCI)

9. Bach-Faig A, Berry EM, Lairon D, Reguant J, Trichopoulou A, Dernini S, Medina FX,
Battino M, Belahsen R, Miranda G and Serra-Majem L, on behalf of the Mediterranean
Diet Foundation Expert Group. Collaborators: Serra-Majem L, Reguant J, Bach-Faig
A, Trichopoulou A, Lairon D, Berry E, Dernini S, Medina FX, Battino M, Aranceta J,
Atinmo T, Barros JM, Belahsen R, Benjelloun S, Bertomeu-Galindo I, Burlingame B,
Caballero-Bartoli M, Clapés-Badrinas C, Couto S, Elmadfa I, Estruch R, Fidanza F,
Franceschi S, Hautvast J, Helsing E, Julià-Llobet D, La Vecchia C, Lemtouni A, Mariné
A, Martínez-González MA, Miranda G, Mokni R, Mombiela F, Noain I, Obrador B,
Pekcan G, Piscopo S, Raidó-Quintana B, Ros E, Sáez-Almendros S, Salas-Salvado J,
Sensat F, Trichopoulos D, Tur JA, da Almeida MD, Willett WC, Amiot-Carlin MJ,
Bach-Faig A, Belahsen R, Bellio A, Berry E, Burlingame B, Cannella C, Capone R,
Cassi D, Dernini S, Donini LM, Lacirignola C, Lairon D, Maiani G, Mancini M, Medina
FX, Merendino N, Padilla M, Padulosi S, Serra-Majem L, Trichopoulou A.
Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. Public Health
Nutrition: 14(12A), 2274–2284,2011. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22166184
(SCI)

10. Verhagen H, Andersen R, Antoine J-M, Finglas P, Hoekstra J, Kardinaal A, Nordmann
H, Pekcan G, Pentieva K, Sanders T, van den Berg H, van Kranen H, Chiodini A.
Application of the BRAFO tiered approach for benefit–risk assessment to case studies
on dietary interventions. Food and Chemical Toxicology 2012:50,S710–S723.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21763387.(SCI)

11. Yalçın SS, Tezel B, Yurdakök K, Pekcan G, Özbaş S, Köksal E, Tunç B, Şahinli S,
Altunsu AT, Köse MR, Buzgan T, Akdağ R. A community-based iron supplementation
program, “Iron like Turkey”, and the following prevalence of anemia among infants
aged 12-23 months. The Turkish Journal of Pediatrics 2013;55:16-28.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23692828 (SCI Expanded)

12. Pomerleau J, Knai C, Foster C, Rutter H, Darmon N, Derflerova Brazdova Z,
Hadziomeragic AF, Pekcan G, Pudule I, Robertson A, Brunner E, Suhrcke M,
Gabrijelcic Blenkus M, Lhotskam L, Maiani G, Mistura L, Lobstein T, Martin BW,
Elinder LS, Logstrup S, Racioppi F, McKee M. Measuring the food and built
environments in urban centres: Reliability and validity of the EURO-PREVOB
Community Questionnaire. Public Health 2013;127:259-267.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23375367 (SCI)

13. Powles J, Fahimi S, Micha R, Khatibzadeh S, Shi P, Ezzati M, Engell RE, Lim SS,
Danaei G, Mozaffarian D, on behalf of the Global Burden of Diseases Nutrition and
Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE). Collaborators: Mozaffarian D, Ezzati M,
Fahimi S, Khatibzadeh S, Micha R, Powles J, Shi P, Byers TE, Giovannucci E, Smith-
Warner S, Elmadfa I, Kalantarian S, Rao M, Wirojratana P, Lim SS, Andrews KG,
Engell RE, Elliott P, Brown I, Britton J, Fogarty A, Land MA, Lewis S, McKeever T,
Neal B, Ocké MC, Webster J, Abbott PA, Abdollahi M, Gilardon EO, Ahsan H, Al
Nsour MA, Al-Hooti SN, Arambepola C, Barennes H, Barquera S, Baylin A, Becker W,
Bjerregaard P, Science M, Bourne LT, Calleja N, Capanzana MV, Castetbon K, Chang
HY, Chen Y, Cowan MJ, De Henauw S, Elmadfa I, Barbieri HE, Farzadfar F, Fernando
DN, Filipovic Hadziomeragic A, Fisberg RM, Forsyth S, Garriguet D, Gaspoz JM,
Gauci D, Ginnela BN, Guessous I, Gulliford MC, Hadden W, Haerpfer C, Hoffman DJ,
Houshiar-Rad A, Huybrechts I, Hwalla NC, Ibrahim HM, Inoue M, Jackson MD,
Johansson L, Keinan-Boker L, Kim CI, Koksal E, Lee HJ, Li Y, Indrawaty Lipoeto N,
Ma G, Matsumura Y, McGarvey ST, Fen CM, Mensink GB, Monge-Rojas RA,
Musaiger AO, Nagalla B, Naska A, Ocke MC, Oltarzewski M, Orfanos P, Ovaskainen
ML, Pan WH, Panagiotakos DB, Pekcan GA, Petrova S, Piaseu N, Pitsavos C, Posada
LG, Riley LM, Sánchez-Romero LM, Selamat RB, Sichieri R, Simmala C,
Steingrimsdottir L, Swan G, Sygnowska EH, Szponar L, Tapanainen H, Templeton R,
Thanopoulou A, Thorgeirsdóttir H, Thorsdottir I, Trichopoulou A, Tsugane S, Turrini A,
Vaask S, Veerman JL, Verena N, Waskiewicz A, Zaghloul S, Zajkás G. Global, regional
and national sodium intakes in 1990 and 2010: a systematic analysis of 24 h urinary
sodium excretion and dietary surveys worldwide. BMJ Open 2013; Dec 23;3:e003733.
doi:10.1136/bmjopen-2013-003733. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24366578
(SCI Expanded)

14. Micha R1, Khatibzadeh S, Shi P, Fahimi S, Lim S, Andrews KG, Engell RE, Powles J,
Ezzati M, Mozaffarian D; Global Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases
Expert Group NutriCoDE. Contributors: Mozaffarian D, Ezzati M, Fahimi S,
Khatibzadeh S, Micha R, Powles J, Shi P, Byers TE, Giovannucci E, Smith-Warner S,
Elmadfa I, Rao M, Wirojratana P, Lim SS, Andrews KG, Engell RE, Abbott PA,
Abdollahi M, Abeyá EO, Ahsan H, Al Nsour MA, Al-Hooti SN, Arambepola C,
Barennes H, Barquera S, Baylin A, Becker W, Bjerregaard P, Bourne LT, Calleja N,
Capanzana MV, Castetbon K, Chang HY, Chen Y, Cowan MJ, De Henauw S, Ding EL,
Duante CA, Duran P, de Maternidad DN, Elmadfa I, Barbieri HE, Farzadfar F, Fernando
DN, Hadziomeragic AF, Fisberg RM, Forsyth S, Garriguet D, Gaspoz JM, Gauci D,
Ginnela NV, Guessous I, Gulliford MC, Hadden W, Haerpfer C, Hoffman DJ, Houshiar-
Rad A, Huybrechts I, Hwalla NC, Ibrahim HM, Inoue M, Jackson MD, Johansson L,
Keinan-Boker L, Kim CI, Koksal E, Lee HJ, Li Y, Lipoeto NI, Ma G, Mangialavori GL,
Matsumura Y, McGarvey ST, Fen CM, Monge-Rojas RA, Obaid A, Nagalla B, Naska
A, Ocke MC, Oltarzewski M, Orfanos P, Ovaskainen ML, Pan WH, Panagiotakos DB,
Pekcan GA, Petrova S, Piaseu N, Pitsavos C, Posada LG, Riley LM, Sánchez-Romero
LM, Selamat RB, Sharma S, Mehio A, Sichieri R, Simmala C, Steingrimsdottir L, Swan
G, Halina E, Szponar L, Tapanainen H, Templeton R, Thorgeirsdóttir H, Thorsdottir I,
Trichopoulou A, Tsugane S, Turrini A, Vaask S, van Oosterhout C, Veerman JL, Verena
N, Waskiewicz A, Zaghloul S, Zajkás G.). Global, regional, and national consumption
levels of dietary fats and oils in 1990 and 2010: a systematic analysis including 266
country-specific nutrition surveys. BMJ 2014;348:g22721. doi:
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g2272 (Published 15 April 2014)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24736206 (SCI Expanded)

15. Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, Micha R, Khatibzadeh S, Engell RE, Lim S,
Danaei G, Ezzati M, Powles J, M.B., B.S., for the Global Burden of Diseases Nutrition
and Chronic Diseases Expert Group (NUTRICODE). Contributors: Mozaffarian D,
Ezzati M, Fahimi S, Khatibzadeh S, Micha R, Powles J, Shi P, Elmadfa I, Kalantarian S,
Rao M, Wirojratana P, Lim SS, Andrews KG, Engell RE, Elliott P, Brown I, Britton J,
Fogarty A, Land MA, Lewis S, McKeever T, Neal B, Ocké MC, Webster J, Abbott PA,
Abdollahi M, Gilardon EO, de Salud M, Ahsan H, Alfattah Al Nsour MA, Al-Hooti SN,
Barennes H, Barquera S, Baylin A, Becker W, Bjerregaard P, Bourne LT, Calleja N,
Capanzana MV, Castetbon K, Chang HY, Chen Y, Cowan MJ, De Henauw S, Ding EL,
Duante CA, Duran P, Elmadfa I, Barbieri HE, Farzadfar F, Fernando DN,
Hadziomeragic AF, Fisberg RM, Forsyth SJ, Garriguet D, Gauci D, Ginnela BN,
Guessous I, Gulliford MC, Hadden WC, Haerpfer C, Hoffman DJ, Houshiar-rad A,
Huybrechts I, Hwalla NC, Ibrahim HM, Inoue M, Jackson MD, Johansson L, Keinan-
Boker L, Kim CI, Koksal E, Li Y, Lipoeto NI, Ma G, Mangialavori GL, Matsumura Y,
McGarvey ST, Fen CM, Mensink GB, Koch R, Monge-Rojas R, Obaid Musaiger A,
Naska A, Ocke MC, Oltarzewski M, Orfanos P, Ovaskainen ML, Pan WH, Panagiotakos DB, Pekcan GA, Petrova S, Piaseu N, Pitsavos C, Gladys Posada L, Riley LM,
Sánchez-Romero LM, Selamat RB, Sharma S, Mehio Sibai A, Sichieri R, Simmala C,
Steingrimsdottir L, Halina Sygnowska E, Szponar L, Tapanainen H, Templeton R,
Thanopoulou A, Thorgeirsdóttir H, Thorsdottir I, Trichopoulou A, Tsugane S, Turrini A,
Vaask S, Veerman JL, Verena N, Waskiewicz A, Zaghloul S, Zajkás G). Global sodium
consumption and death from cardiovascular causes. The New England Journal of
Medicine. 2014;Aug 14;371(7):624-34. doi: 10.1056/NEJMoa1304127.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25119608 (SCI)

16. Afshin A. Renata Micha R, Khatibzadeh S, Fahimi S, Shi P, Powles J, Singh G, Yakoob
MY, Morteza Abdollahi M, Al-Hooti S, Farzadfar F, Houshiar-rad A, Hwalla N, Koksal
E, Musaiger A, Pekcan G, Sibai AM, Zaghloul S, Danaei G, Ezzati M, Mozaffarian D,
On behalf of the 2010 Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study:
NUTRItrition and ChrOnic Diseases Expert Group (NUTRICODE), and Metabolic Risk
Factors of ChrOnic Diseases Collaborating Group. The impact of dietary habits and
metabolic risk factors on cardiovascular and diabetes mortality in countries of the
Middle East and North Africa in 2010: a comparative risk assessment Analysis. BMJ
Open 2015;5:e006385. doi:10.1136/bmjopen-2014-006385.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25995236 (SCI Expanded)

17. Singh GM, Micha R, Khatibzadeh S, Shi P, Lim S, Andrews KG, Engell RE, Ezzati M,
Mozaffarian D. Global Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases Expert
Group (NutriCoDE). Collaborators: Mozaffarian D, Ezzati M, Fahimi S, Khatibzadeh S,
Micha R, Powles J, Shi P, Elmadfa I, Rao M, Wirojratana P, Singh G, Lim SS, Andrews
KG, Engell RE, Abbott PA, Abdollahi M, Abeyá Gilardon E, Ahsan H, Alfattah Al
Nsour MA, Al-Hooti SN, Arambepola C, Barennes H, Barquera S, Baylin A, Becker W,
Bjerregaard P, Bourne LT, Calleja N, Capanzana MV, Castetbon K, Chang HY, Chen Y,
Cowan MJ, De Henauw S, Ding EL, Duante CA, Duran P, Elmadfa I, Enghardt Barbieri
H, Farzadfar F, Fernando DN, Filipovic Hadziomeragic A, Fisberg RM, Forsyth S,
Garriguet D, Gaspoz JM, Gauci D, Ginnela BN, Guessous I, Gulliford MC, Hadden W,
Haerpfer C, Hoffman DJ, Houshiar-Rad A, Huybrechts I, Hwalla NC, Ibrahim HM,
Inoue M, Jackson MD, Johansson L, Keinan-Boker L, Kim CI, Koksal E, Lee HJ, Li Y,
Lipoeto NI, Ma G, Mangialavori GL, Matsumura Y, McGarvey ST, Chan MF, Mensink
GB, Monge-Rojas RA, Musaiger AO, Balakrishna N, Naska A, Ocke MC, Oltarzewski
M, Orfanos P, Ovaskainen ML, Pan WH, Panagiotakos DB, Pekcan GA, Petrova S,
Piaseu N, Pitsavos C, Posada LG, Riley LM, Sánchez-Romero LM, Selamat RB, Sharma
S, Sibai AM, Sichieri R, Simmala C, Steingrimsdottir L, Swan G, Sygnowska EH,
Szponar L, Tapanainen H, Templeton R, Thanopoulou A, Thorgeirsdóttir H, Thorsdottir
I, Trichopoulou A, Tsugane S, Turrini A, Vaask S, van Oosterhout C, Veerman JL,
Verena N, Waskiewicz A, Zaghloul S, Zajkás G. Global, Regional, and National
Consumption of Sugar-Sweetened Beverages, Fruit Juices, and Milk: A Systematic
Assessment of Beverage Intake in 187 Countries. PLoS One. 2015 Aug
5;10(8):e0124845. doi: 10.1371/journal.pone.0124845. eCollection 2015.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26244332 (SCI expanded)

18. Micha R, Khatibzadeh S, Shi P, Andrews KG, Engell RE, Mozaffarian D. Global
Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE).
Collaborators: Ezzati M, Fahimi S, Powles J, Byers TE, Giovannucci E, Smith-Warner
S, Elmadfa I, Rao M, Wirojratana P, Lim SS, Abbott PA, Abdollahi M, Gilardon EO,
Ahsan H, Al Nsour MA, Al-Hooti SN, Arambepola C, Barennes H, Barquera S, Baylin
A, Becker W, Bjerregaard P, Bourne LT, Calleja N, Capanzana MV, Castetbon K,
Chang HY, Chen Y, Cowan MJ, De Henauw S, Ding EL, Duante CA, Duran P, Elmadfa
I, Barbieri HE, Farzadfar F, Fernando DN, Filipovic Hadziomeragic A, Fisberg RM,
Forsyth S, Garriguet D, Gaspoz JM, Gauci D, Ginnela BN, Guessous I, Gulliford MC,
Hadden W, Haerpfer C, Hoffman DJ, Houshiar-Rad A, Huybrechts I, Hwalla NC,
Ibrahim HM, Inoue M, Jackson MD, Johansson L, Keinan-Boker L, Kim CI, Koksal E,
Lee HJ, Li Y, Lipoeto NI, Ma G, Mangialavori GL, Matsumura Y, McGarvey ST, Fen
CM, Mensink GB, Monge-Rojas RA, Musaiger AO, Nagalla B, Naska A, Ocke MC,
Oltarzewski M, Orfanos P, Ovaskainen ML, Pan WH, Panagiotakos DB, Pekcan GA,
Petrova S, Piaseu N, Pitsavos C, Posada LG, Riley LM, Sánchez-Romero LM, Selamat
RB, Sharma S, Sibai AM, Sichieri R, Simmala C, Steingrimsdottir L, Swan G,
Sygnowska EH, Szponar L, Tapanainen H, Templeton R, Thanopoulou A,
Thorgeirsdóttir H, Thorsdottir I, Trichopoulou A, Tsugane S, Turrini A, Vaask S, van
Oosterhout C, Veerman JL, Verena N, Waskiewicz A, Zaghloul S, Zajkás G. Global,
regional and national consumption of major food groups in 1990 and 2010: A systematic
analysis including 266 country-specific nutrition surveys worldwide. BMJ Open. 2015
Sep 24;5(9):e008705. doi: 10.1136/bmjopen-2015-008705.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26408285 (SCI Expanded)

19. Singh GM, Micha R, Khatibzadeh S, Lim S, Ezzati M, Mozaffarian D; Global Burden of
Diseases Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE). Collaborators:
Mozaffarian D, Micha R, Shi P, Ezzati M, Fahimi S, Khatibzadeh S, Powles J, Elmadfa
I, Rao M, Wirojratana P, Singh G, Lim SS, Andrews KG, Engell RE, Abbott PA,
Abdollahi M, Gilardon EA, de Salud M, Ahsan H, Al Nsour MA, Al-Hooti SN,
Arambepola C, Barennes H, Barquera S, Baylin A, Becker W, Bjerregaard P, Bourne
LT, Calleja N, Capanzana MV, Castetbon K, Chang HY, Chen Y, Cowan MJ, De
Henauw S, Ding EL, Duante CA, Duran P, Elmadfa I, Barbieri HE, Farzadfar F,
Fernando DN, Hadziomeragic AF, Fisberg RM, Forsyth S, Garriguet D, Gaspoz JM,
Gauci D, Ginnela BN, Guessous I, Gulliford MC, Hadden W, Haerpfer C, Hoffman DJ,
Houshiar-Rad A, Huybrechts I, Hwalla NC, Ibrahim HM, Inoue M, Jackson MD,
Johansson L, Keinan-Boker L, Kim CI, Koksal E, Lee HJ, Li Y, Lipoeto NI, Ma G,
Mangialavori GL, Matsumura Y, McGarvey ST, Chan MF, Mensink GB, Monge-Rojas
RA, Musaiger AO, Balakrishna N, Naska A, Ocke MC, Oltarzewski M, Orfanos P,
Ovaskainen ML, Pan WH, Panagiotakos DB, Pekcan GA, Petrova S, Piaseu N, Pitsavos
C, Posada LG, Riley LM, Sánchez-Romero LM, Selamat RB, Sharma S, Sibai AM,
Sichieri R, Simmala C, Steingrimsdottir L, Swan G, Sygnowska EH, Szponar L,
Tapanainen H, Templeton R, Thanopoulou A, Thorgeirsdóttir H, Thorsdottir I,
Trichopoulou A, Tsugane S, Turrini A, Vaask S, van Oosterhout C, Veerman JL, Verena
N, Waskiewicz A, Zaghloul S, Zajkás G. Estimated Global, Regional, and National
Disease Burdens Related to Sugar-Sweetened Beverage Consumption in 2010.
Circulation. 2015 Aug 25;132(8):639-66. doi: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.
114.010636. Epub 2015 Jun 29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26124185 (SCI)

20. Köksal E, Yalçın SS, Pekcan G, Özbaş S, Tezel B, Köse MR. Complementary Feeding
Practices of Children Aged 12–23 Months in Turkey. Cent Eur J Public Health.
2015;23(2):149-154. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26851426 (SCI, SSCI)

21. Dikmen D, Kızıl M, Uyar MF, Pekcan G. Testing two nutrient profiling models of
labelled foods and beverages marketed in Turkey. Cent Eur J Public Health.
2015;23(2):155-160. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26851427 (SCI, SSCI)

22. Akgüllü Ç, Sırıken F, Eryılmaz U, Akdeniz M, Ömürlü İK, Pekcan G, Güngör H
Kurtoğlu T. The relation between compliance to the Mediterranean diet and the
extensiveness of coronary artery disease. Akdeniz diyetine uyum ile koroner arter
hastalığının yaygınlığı arasındaki ilişki. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc
Cardiol 2015;43(4):340–349. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26142787
(Index Medicus)
8

23. Steiber A, Hegazi R, Herrera M, Zamor ML, Chimanya K, Pekcan AG, Redondo-Samin
DCD, Correia MITD, Alice A. Ojwang AA. Spotlight on Global Malnutrition: A
Continuing Challenge in the 21st Century. Journal of the Academy of Nutrition and
Dietetics. 2015;115:8,1335-1341. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26210088 (SCI)

24. Rakıcıoğlu N, Aksoy B, Tamer F, Akal Yıldız E, Samur G, Pekcan G and Besler HT.
Nutritional status and eating habits of the institutionalised elderly in Turkey: a follow-up
study. J Hum Nutr Diet. 2015 Jun 3. doi: 10.1111/jhn.12320.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26036607 (ISI Journal Citation)

25. Wang Q, Afshin A, Yakoob MY, Singh GM, Rehm CD, Khatibzadeh S, Micha R, Shi P,
Mozaffarian D; Global Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases Expert
Group (NutriCoDE) Contributors: Mozaffarian D, Micha R, Shi P, Ezzati M, Fahimi S,
Khatibzadeh S, Powles J, Elmadfa I, Rao M, Wirojratana P, Lim SS, Engell RE,
Andrews KG, Abbott PA, Abdollahi M, Abeyá Gilardon EO, Ahsan H, Al Nsour MA,
Al-Hooti SN, Arambepola C, Barennes H, Barquera S, Baylin A, Becker W, Bjerregaard
P, Bourne LT, Calleja N, Castetbon K, Chang HY, Cowan MJ, De Henauw S, Ding EL,
Duante CA, Duran P, Elmadfa I, Barbieri HE, Farzadfar F, Fernando DN,
Hadziomeragic AF, Fisberg RM, Forsyth S, Garriguet D, Gaspoz JM, Gauci D, Ginnela
BN, Guessous I, Hadden W, Hoffman DJ, Houshiar-Rad A, Huybrechts I, Hwalla NC,
Ibrahim HM, Inoue M, Jackson MD, Johansson L, Keinan-Boker L, Kim CI, Koksal E,
Lee HJ, Li Y, Lipoeto NI, Ma G, Mangialavori GL, Matsumura Y, McGarvey ST, Fen
CM, Monge-Rojas RA, Musaiger AO, Nagalla B, Naska A, Ocke MC, Oltarzewski M,
Orfanos P, Ovaskainen ML, Pan WH, Panagiotakos DB, Pekcan GA, Petrova S, Piaseu
N, Pitsavos C, Posada LG, Riley LM, Sánchez-Romero LM, Selamat RB, Sharma S,
Sibai AM, Sichieri R, Simmala C, Steingrimsdottir L, Swan G, Sygnowska EH, Szponar
L, Tapanainen H, Templeton R, Thanopoulou A, Thorgeirsdóttir H, Thorsdottir I,
Trichopoulou A, Tsugane S, Turrini A, Vaask S, van Oosterhout C, Veerman JL, Verena
N, Waskiewicz A, Zaghloul S, Zajkás G. Impact of nonoptimal ıntakes of saturated,
polyunsaturated, and trans fat on global burdens of coronary heart disease. J Am Heart
Assoc. 2016 Jan 20;5(1). pii: e002076. doi: 10.1161/JAHA.115.002076.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26790695 (SCI)

26. Dernini S, Berry E.M, Serra-Majem L, La Vecchia C, Capone R, Medina F.X, Aranceta
J, Belahsen R, Burlingame B, Calabrese G, Corella D, Donini L., Meybeck A, Pekcan
AG, Piscopo S, Yngve A, and Trichopoulou A, on behalf of the Scientific Committee of
the International Foundation of Mediterranean Diet. Med Diet 4.0: The sustainable
Mediterranean diet with four benefits. Public Health Nutrition (In press) (SCI)

7.1.2. Diğer hakemli dergiler ve uluslararası yayınlar

1. Pekcan G, Marcheish R(ESNA-FAO). FAO Nutrition Country Profiles – Turkey, 2001.
www.fao.org/es/ESN/ncp/turmap.pdf (indexed electronically)

2. Pekcan G, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Özel H. Household Food Wastage in Turkey.
FAO. Statistics Division Working Paper Series. No: ESS/ESSA/006e.Feb.2006.
http://www.fao.org/docrep/013/am063e/am063e00.pdf (indexed electronically)

3. Güler S, İrem Budakoğlu İ, Besler HJ, Pekcan AG, Türkyılmaz AS, Çıngı H, Buzgan
T, Zengin N, Dilmen U, Tosun N, TNHS Study Group. Methodology of National
Turkey Nutrition and Health Survey (TNHS) – 2010. Medical Journal of Islamic
World Academy of Sciences 2014; 22(1):7-29. (WHO Index Medicus for the Eastern
Mediterranean Region (IMEMR): http://www.emro.who.int/library/imjournals Turkiye
Citation Index: http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html).

4. Kaner G, Pekcan AG, Pamuk G, Pamuk BÖ, Amoutzopoulos B. Is iron deficiency
related with increased body weight? A prospective cross-sectional study. Progress in
Nutrition 2016; Vol. 18, N. 0: 00-00. (In press). (indexed electronically)

7.1.3. Uluslararası Dergilerde Özet (Abstract) Olarak Yayınlanan Makaleler

1. Pekcan G. Yücecan S. Tayfur M. Kayakırılmaz K. Rakıcıoğlu N. Mercanlıgil S.
Eroğlu G. Dietary intakes and nutritional status of non-institutionalized elderly. Age
and Nutrition, 3:2:139, 1992. (Abstract)

2. Karaağaoğlu N, Ciğerim N, Pekcan G, Yücecan S. Nutritional status of
institutionalized elderly. Age and Nutrition, 3:2:139,1992. (Abstract)

3. Karaağaoğlu, N, Pekcan G. Prevalence of childhood obesity and ınfant feeding
practices, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 22, S20,
1998. (Abstract)

4. Saka M, Pekcan G, İnanç N, Dağ B, Yaman H. Serum leptin levels in women and
ınfluencing factors. Clinical Nutrition, 21:1:12, 2002 (Abstract) (SCI)

5. Güngör AET, Akal E, Pekcan G, Cengiz Z, Demirer S, Yıldız E, Aydıntuğ S.
Comparison of SGA with objective parameters in the assessment of nutritional status,
Clinical Nutrition, 19: S10, 2000 (Abstract).

6. Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Glycaemic index and glycaemic load in the diet
of Turkish children. Public Health Nutrition 9(7A), 113, 2006. (Abstract) (SCI)

7. Pekcan G. The role of nutritional supplements in preventive genetics. IUBMB Life,
61:3:301, 2009.

8. Dönmez Nilay D, Pekcan G, Kutlu M. Disordered behaviours in type 1 diabetes
mellitus patients. Acta Paediatrica. 98:Suppl. 460:121, 2009. (SCI)

9. Tek, AN; Pekcan, G. İmpact of seasonal variations on dietary intake of adults in
Turkey. Annals of Nutrition And Metabolism 55: S1: 612, 2009. (SCI)

10. Köksal E, Tekçiçek M, Yalcın S, Kaplan B, Tugrul B, Pekcan G. Association
between anthropometric measurements and dental caries in school children (Abstract),
Annals of Nutrition and Metabolism, 2009; 55(suppl 1), 547. (SCI)

11. Pekcan G, Köksal E, Yalcın S, Salor O, Yalcın S, Tekçiçek M, Belma Tugrul B.
Potential determinants of obesity among schoolchildren (Abstract), Annals of
Nutrition and Metabolism, 2009; 55(suppl 1), 576. (SCI)

12. Köksal E, Yalcin S, Tezel B, Pekcan G, Şahin S, Özbaş S, Yurdakök K, Tunç B,
Altınsu T, Köse M, Buzgan T, Akdağ R. Feeding practices of 12-23 months aged
children in Turkey. 43. ESPGHAN (European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) kongresi 9-12 Haziran 2010 İstanbul.
(Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 50: S2;E198-198, 2010. (SCI)

13. Türkoğlu İ, Pekcan G. Evaluation of intra-individual variations in resting metabolic
rate, body composition and food intake during the menstrual cycle, European
Congress of Obesity, İstanbul, 25-28 Mayıs 2011. Obesity Reviews, 12: Supp 1, May
2011. (SCI)

14. Kaner G, Pekcan G. Iron deficiency anemia and chronic inflammation markers in
overweight and obese women. Obesity Reviews 2014; 15(2):15. (T3:S17.06; abstract)
(SCI)

15. Kaner G, Pekcan G. Iron deficiency, iron defidency anemia and inflammation
markers in overweight and obese Turkish women. lnternational Joumal of Community
Nutrition 2014; 0 (suppl), 179 (PW-041 Poster).

16. Kaner G, Pekcan G. Iron deficiency anemia, dietary pattern and chronic inflammation
markers in overweight and obese women and effect of dietary treatment. Clinical
Nutrition 2014; 33(1):S219. (SCI)

17. Kaner G, Pekcan G. Effect of weight loss on inftammatory markers and iron
parameters in overweight and obese women. lnternational Joumal of Community
Nutrition 2014; 0 (suppl), 188 (PM-073 Poster.)

18. Dikmen D, Pekcan G. Comparison of five nutrient profiling schemes on labelled
foods in Turkey lnternational Journal of Community Nutrition 2014; 0 (suppl), 189
(PM-076 Poster).

19. Fırıncıahmetoglu ES, Pekcan G, Aksoy M. the effect of carob flour on blood lipid
profile in adults. lnternational Joumal of Community Nutrition 2014;0(suppl), 196
(PW-103 Poster).

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1  
1. Karaağaoğlu N, Pekcan G, Bozkurt N, Mercanlıgil S, Güneyli U, Baysal A. Food
intake and weight gain of pregnant women in Ankara. Sixth European Nutrition
Conference “Nutritional Sciences: New Developments of Consumer Concern” May
25-28 1991, Athens, Greece. (Abstract)

2. Pekcan G, Güneyli U, Yurttagül, Karaağaoğlu N, Baysal A. Nutritional education in
pregnancy: effect on birth weight, health status and feeding practices. WHO
Workshop-Community Nutrition: Past-Present, May 28–June 1, 1990, Belgrade,
Yugoslavia.

3. Karaağaoğlu N, Pekcan G, Bozkurt N, Mercanlıgil S, Güneyli U, Baysal A. Food
intake and weight gain of pregnant women in Ankara. Sixth European Nutrition
Conference “Nutritional Sciences: New Developments of Consumer Concern” May
25-28 1991, Athens, Greece. (Abstract)

4. Pekcan G. Yücecan S. Tayfur M. Kayakırılmaz K. Rakıcıoğlu N. Mercanlıgil S.
Eroğlu G. Dietary intakes and nutritional status of non-institutionalized elderly. Age
and Nutrition, 3:2:139, 1992. (Abstract)

5. Karaağaoğlu N. Ciğerim N. Pekcan G. Yücecan S. Nutritional status of
ınstitutionalized elderly. Age and Nutrition, 3:2:139,1992. (Abstract)

6. Uz G. Pekcan G. The effect of raw carrot on serum lipids and colon function in obese
women. Symposium on Obesity, 15-17 Nisan 1993. (Abstract)

7. Saka M. Pekcan G. İnanç N. Iron status measures in mother-daughter-pairs. over and
undernutrition in Europe. Seventh European Nutrition Conference, 24-28 May, 1995,
Vienna. (Abstract)

8. Emmioğlu G. Pekcan G. Relations of body mass ındices, serum lipids and
anthropometric parameters, Fifth Varna Symposium on Obesity and Related Diseases.
28-30 May 1995, Varna. (Abstract)

9. Karaağaoğlu, N, Pekcan G. Prevalence of childhood obesity and infant feeding
practices, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 22, S20,
1998. (Abstract)

10. Pekcan G, Rakıcıoğlu N. Micronutrient status in Turkey, Seminar on Food Safety and
Nutrition Policy: Developments in Safety Assessment and Nutrition Science. 120-124,
22-23 November 1999. Ankara, Turkey (In collaboration with: Ankara University,
Hacettepe University, Ministry of Health, FAO, WHO)

11. Pekcan G. Development of Nutrition Policies: How Dietitians are Involved in
Nutrition Policies, International Nutrition Congress, 23-25 November 2000, Greece,
Athens. (Abstract)

12. Güngör AET, Akal E, Pekcan G, Cengiz Z, Demirer S, Aydıntuğ S. Comparison of
SGA with Objective Parameters in the Assessment of Nutritional Status, (22 nd
ESPEN Congress, Spain, Barcelona) Clinical Nutrition, 19: S10, 2000. (Abstract)

13. Pekcan G. Nutritional disturbances effecting the adolescent. Health Disturbances
Negatively Effecting The Adolescent RH. International Training Course for Health
Managers on IEC Strategies in Support of RH Programs. Turkish RH Centre of
Excellence. 13 December 2000. (Davetli konferans)

14. Saka M, Pekcan G, İnanç N, Dağ B, Yaman H. Serum leptin levels in women and
ınfluencing factors. Clinical Nutrition, 21:1:12, 2002. (Abstract)
15. Rakıcıoğlu N, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Tek Acar N, Pekcan G. The effect of
socio-economic status on the prevalence of stunting and obesity among 0-5 years old
children, 11.th World Congress on Public Health, 21-25 August 2006, Brazil.

16. Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Glycaemic index and glycaemic load in the diet
of Turkish children, I. World Congress of Public Health Nutrition, VII. Congreso de la
SENC, 28-30 September 2006, Barcelone, Spain.

17. Köksal E, Rakıcıoğlu N, Tek N, Küçükerdönmez Ö, Pekcan G.: Comparison of the
WHO Growth Standards and NCHS/WHO Growth Reference in Turkish Preschool
Children, 15th International Congress of Dietetics (ICD 2008), Paper ID 551,
Yokohama, Japan, September 8-11, 2008.

18. Pekcan G. Cancer Prevention: Personnel and Public Recommendations. Asian Pacific
Organization for Cancer Prevention Congress, 4 Nisan 2010 İstanbul.

19. Köksal E, Yalcin S, Tezel B, Pekcan P, Şahin S, Özbaş S, Yurdakök K, Tunç B,
Altınsu T, Köse M, Buzgan T, Akdağ R. Feeding practices of 12-23 months aged
children in Turkey. 43. ESPGHAN (European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) kongresi 9-12 Haziran 2010 İstanbul.

20. Pekcan G. Folic acid: benefits and risks” III. International Nutrition and Cancer
Congress, Bodrum, İstanbul, 21 October 2010.

21. Pekcan G. Nutrition for Adolescents and Youth. Uluslararası Çocuk Merkezi’nin
(ICC) UNFPA işbirliği ile düzenlediği uluslararası “Adolesan ve gençlerin Cinsel ve
Üreme Sağlığı (Adolescence/Youth And Reproductive Health Training Programme)
konulu eğitim kursu. Anakara, 8 November 2010.

22. Türkoğlu İ, Pekcan G. Evaluation of intra-individual variations in resting metabolic
rate, body composition and food intake during the menstrual cycle”, European
Congress of Obesity, İstanbul, 25-28 Mayıs 2011. Obesity Reviews, 12: Supp 1, May
2011.

23. Türkoğlu İ, Pekcan G. Evaluation of intra-individual variations in resting metabolic
rate, body composition and food intake during the menstrual cycle, 18. European
Congress of Obesity (ECO), İstanbul, Turkey, 25-28 May 2011.

24. Kaner G, Pekcan G, Pamuk BÖ, Yürekli BP. Evaluation of Nutritional Status of
Overweight and Obese Women in Turkey. 7-9 Novermber 2013, 7th Diets /EFAD
Conference, İtaly-Garda.

25. Kaner G, Pekcan G. Iron deficiency anemia and chronic inflammation markers in
overweight and obese women. Obesity Reviews 2014; 15(2):15.

26. Kaner G, Pekcan G. Iron deficiency, iron defidency anemia and inflammation
markers in overweight and obese Turkish women. lnternational Joumal of Community
Nutrition 2014; 0 (suppl), 179 (PW-041 Poster).

27. Kaner G, Pekcan G. Iron Deficiency Anemia, Dietary Pattern and Chronic
Inflammation Markers in Overweight and Obese Women and Effect of Dietary
Treatment. Clinical Nutrition 2014; 33(1):S219.

28. Kaner G, Pekcan G. Effect of weight loss on inftammatory markers and iron
parameters in overweight and obese women. lnternational Joumal of Community
Nutrition 2014; 0 (suppl), 188 (PM-073 Poster.)

29. Dikmen D, Pekcan G. Comparison of five nutrient profiling schemes on labelled
foods in Turkey lnternational Journal of Community Nutrition 2014; 0 (suppl), 189
(PM-076 Poster).

30. Fırıncıahmetoglu ES, Pekcan G, Aksoy M. The effect of carob flour on blood lipid
profile in adults. lnternational Joumal of Community Nutrition 2014; 0 (suppl),
196(PW-103 Poster).

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1   7.3.2.1. Kitap

1. Pekcan G, Arslan P. Anne- Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi (Ed. Doç. Dr. Coşkun
Bayrak) 147-171, AÜ Yayınları (3. Baskı) Eskişehir, 2011.
2. Pekcan G, Yıldız E, Kara Ö. Klinikte ve Sahada Beslenme Durumunun Saptanması El
Kitabı. Novartis Medikal Nütrisyon Yayını, Ankara, 2000.
3. Pekcan G, Köksal E. Sağlıklı Beslenme: Risk Grupları, Beslenme Sorunları ve
Çözüm Yolları. MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Basımevi.
Ankara, 2004.
4. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi, 2004, Ankara. (Yayın Kurulu)
5. Pekcan, G. Beslenme Durumunun Saptanması, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı
Beslenme Bilgi Serisi 1.Klasmat Matbaacılık, Yayın No: 726. Ankara, 2008. (ISBN:
978-975-590-242-5).
6. Tek Acar N, Pekcan G. Besin Destekleri Kullanılmalı mı? T.C. Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire
Başkanlığı Beslenme Bilgi Serisi 1.Klasmat Matbaacılık, Yayın No: 727. Ankara,
2008. (ISBN: 978-975-590-243-2).
7. Pekcan G, Karaağaoğlu N, Samur G ve Araştırma Çalışma Grubu (Soyadına Göre
Alfabetik Dizin) Akyol M, Pekcan G, Polat H, Samur G, Sanisoğlu Y). Türkiye'de
okul çağı çocuklarında (6-10 yaş grubu) büyümenin izlenmesi (TOÇBİ) Projesi
Araştırma Raporu. SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, MEB Sağlık
İşleri Daire Başkanlığı. Ankara, 2011. (www.beslenme.saglik.gov.tr) (ISBN:978-975-
590-370-5).
8. Rakıcıoğlu N, Tek N, Ayaz A, Pekcan G. Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu.
Ankara: Ata Ofset Matbaacılık. 2014. (ISBN:978-9944-5508-0-2)

7.3.1.2. Kitap Bölümü

1. Pekcan, G. Şişmanlık ve Saptama Yöntemleri (Ed. Arslan P.), Şişmanlık Çeşitli
Hastalıklarla Etkileşimi ve Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar Türkiye
Diyetisyenler Derneği Yayını: 4, Ankara, 1993.
2. Pekcan G. Malnütrisyon; Hastaların Antropometrik Yönden Değerlendirilmesi ve
İzlenmesi, (Der. Başoğlu S ve ark) Enteral-Parenteral Beslenme Türkiye Diyetisyenler
Derneği Yayını: 8, Ankara, 1996.
3. Duyff RL. Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi “The American Dietetic
Association’s Complete Food & Nutrition Guide. John Wiley & Sons, Inc. New
Jersey” (Çeviri Editörleri: Yücecan S, Nursal B, Pekcan G, Besler HT) Acar
Matbaacılık Yay. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul, 2003. (Tercüme)
4. Pekcan, G. Chapter: Nutrition for Adolescents. Adolescence and Adolescent
Reproductive Health. Teaching Materials for the Training Courses. International
Children’s Center (ICC)., UNFPA, Sağlık Bakanlığı. (Edited by: International
Children’s Center -ICC), Meteksan A.Ş. Ankara, p. 95-113, 2003.
5. Pekcan G. Beslenme Eğitimi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitim
Projesi.(Ed. Arslan P.)Yayın seri No. 48, Ankara, 2006.
6. Pekcan, G. Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Yazarlar. A. Baysal
ve ark.) 67-142, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, (6. Baskı), 2014.
7. Pekcan G. Şişmanlık (Obezite): Dünya’da ve Türkiye’de Görülme Sıklığı. Her
Yönüyle Obezite; Önleme ve Tedavi Yöntemleri. Türkiye Diyetisyenler Derneği
Yayını. (Yayına Hazırlayan: Arslan P, Dağ A, Türkmen EG), Cem Ofset Matbaacılık
San A.Ş. 2012. (ISBN 978-975-96110-3-3).
8. Pekcan G. Malnutrisyon: Nedenleri ve Türkiye’de Çeşitli Yaş Gruplarında Görülme
Sıklığı. Beslenme Bozukluğu Sorunları: Protein Enerji Malnutrisyonu ve Obezite. (Ed.
Arslan P). Danone Enstitüsü Türkiye Derneği Yayını. Beslenme Serileri 2012;4:1-14.
(ISBN 978-605-60870-3-5).
9. Pekcan G. Dünya’da ve Türkiye’de Obezite Sorunu. Beslenme Bozukluğu Sorunları:
Protein Enerji Malnutrisyonu ve Obezite. (Ed. Arslan P). Danone Enstitüsü Türkiye
Derneği Yayını. Beslenme Serileri 2012;4:53-68. (ISBN 978-605-60870-3-5).
10. Pekcan G. Yetişkin Bireylerde Antropometrik Yöntemlerle Beslenme Durumunun
Değerlendirilmesi. Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Türkiye Diyetisyenler Derneği
Yayını. (Ed. Mercanlıgil S, Dağ A.). Yelken Basım. Ankara s:1-17, 2013. (ISBN: 978-
975-96110-4-0
11. Pekcan G. Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi.
(Ed. Alphan ET). Hatiboğlu Yayınevi. Ankara, s: 85-134, 2013. (ISBN: 978-975-
8322-57-2).
12. Pekcan G. Besine dayalı beslenme rehberlerinde yoğurt tüketim önerisi ve yoğurt
tüketimi. Yogurt Lezzetin ve Sağlığın Öyküsü. (Ed.Yücecan S.) Danone Enstitüsü
Beslenme Serileri No 6. S: 27-32, 2015.
13. Pekcan AG. Bireylerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesinde Kullanılan
Yöntemler. (Ed. Merdol TK), Güneş Tıp Kitabevleri Yayınevi. 2015;s. 1-29.
14. Chumlea CWm, LaMonte M. (Tercüme Pekcan AG). Bölüm 2: Fiziksel Büyüme
Essentials of Pediatric Nutrition (Ed. Samour PQ, King K).
15. Pekcan G. Kadının yaşam sürecinde macro ve mikro besin ögeleri. Fetal Yaşamdan
Yaşlılığa Kadın Sağlığı ve Beslenme Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel
Sayısı (Ed. Pekcan AG, Baş M.). 2015;1:1,8-14. (Online ISSN:2149-6013)
www.turkiyeklinikleri.com

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   7.4.1. Araştırma

1. Pekcan H, Pekcan G, Aykut M, Ünal A. Kayseri ve yöresinde endemik guvatr sıklığı,
Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Mecmuası, 1:2-3-4: 239,1979.
2. Pekcan H, Pekcan G, Aykut M. Kayseri ve yöresinde hipertansiyon sıklığı, Kayseri
Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Mecmuası, 1:2-3-4:245, 1979.
3. Pekcan H, Pekcan G. Kayseri ve yöresinde ilk adet görme yaşı, Kayseri Üniversitesi
Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Mecmuası, 1:2-3-4: 231, 1979.
4. Toyganözü F, Toyganözü Y, Pekcan H, Pekcan G, Aykut M, Sade M, Gökçe F.
Kayseri ili Başakpınar Bucağında 15-44 yaş evli kadınların aile planlaması hakkında
14
bilgi tutum ve davranışları, Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi
Mecmuası, 1: 2-3-4: 55, 1979.
5. Pekcan G, Köksal O, Aşan T. Bebek ve okul öncesi çağdaki çocuklarda deri kıvrım
kalınlığı standardı ile ilgili bir araştırma. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 3:3-4:
164, 1980.
6. Aykut M, Üstünbaş HB, Pekcan G. Hisarcık Sağlık Ocağı Bölgesinde ortaokul
öğrencilerinde guatrın fizik büyüme ile okul başarısına etkisi. Kayseri Üniversitesi
Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Öztek Matbaacılık Kayseri, 422, 1982.
7. Baykan S, Pekcan G. Ankara’nın çeşitli semtlerinde yaşayan ellibeş yaş nüfus
grubundaki bireylerin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları, Hacettepe Tıp ve
Cerrahi Bülteni, 15:1:75,1982.
8. Pekcan G. 10-12 yaş grubu ilkokul çocuklarının beslenme ve sağlık durumları
üzerinde bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 12:43,1983.
9. Pekcan G. İlkokul çocuklarında demir yetersizliği anemisi, enfeksiyon ve okul
başarısı arasındaki etkileşimler üzerinde bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi,
13:51,1984.
10. Arslan P, Pekcan G. Yurtta kalan yükseköğrenim gençlerinin beslenme durumları ve
sorunları, Diyabet Yıllığı, 4:161,1985.
11. Koray V. Pekcan G. Tirajı yüksek dört gazetede yayınlanan zayıflama diyetlerinin
bilimsel geçerliğinin saptanması, Beslenme ve Diyet Dergisi, 14: 101,1985.
12. Ateş M, Ballar E, Pekcan G. Sosyo-Ekonomik yönden farklı semtlerde yaşayan ev
kadınlarının besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerinin saptanması, Beslenme
ve Diyet Dergisi, 15: 71, 1986.
13. Yücecan S, Pekcan G. Diabetli hastaların beslenme alışkanlıkları, bilgi düzeyleri ve
etkileyen etmenler, Diabet Yıllığı, 3:217, 1986.
14. Pekcan G, Bilir Aİ. Üniversitede öğrenim gören lisanslı sporcuların beslenme bilgi
düzeylerinin saptanması. Spor Hekimliği Dergisi. 22:19, 1987.
15. Yücecan S, Pekcan G, Baykan S, Açkurt F, Pirkul T, Aykut M. Toksöz P. Yetişkin
Kadınlarda Azot Denge Çalışması, Daibet Yıllığı, 5:321, 1986.
16. Pekcan G. Arslan P. Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki emzikli kadınların beslenme
durumları ve alışkanlıkları, Diabet ve Endokrinoloji Yıllığı, 6:210,1988.
17. Pekcan G, Begenmez N. Ergenlik çağı gençlerin beslenmesine annenin çalışma
durumunun etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 17:59, 1988.
18. Pekcan G. Baltaoğlu S. Şişman kadınların beslenme bilgi düzeyi ve alışkanlıklarının
saptanması, Beslenme ve Diyet Dergisi, 17:221,1988.
19. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Menstrüal siklus dönemlerinin besin seçimine fizyolojik,
psikolojik, davranışsal ve vücut ağırlığındaki değişikliklere etkisi, Beslenme ve Diyet
Dergisi, 18:205, 1989.
20. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Menstrüal siklusun hemoglobin ve hematokrit değerleri
üzerine etkisi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 49:2:131-137, 1992.
21. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Menstrüasyon ile besin tüketim düzeyi ve enerji dengesinde
değişiklikler. Sendrom 4:57-60,1992.
22. Tekgül N, Pekcan G, Tekgül N. Üniversitede okuyan beslenme eğitimi alan ve
almayan 18-22 yaş arası kız öğrencilerin beslenme ve sağlık durumları, Beslenme ve
Diyet Dergisi, 21:141,1992.
23. Başoğlu S, Besler T, Ciğerim N, Ersoy G, Karaağaoğlu N, Pekcan G, Rakıcıoğlu N,
Sağlam F, Yurttagül M, Yücecan S. Ailelerin sosyo-ekonomik ve gelir düzeylerine
bağıntılı olarak besin harcama payları, Beslenme ve Diyet Dergisi, 21:83-100, 1992.
24. Yücecan S, Pekcan G, Akal E, Eroğlu G, Açık S, Rakıcıoğlu, Tayfur M. Ankara,
İstanbul, Muğla, Yozgat, Sıvas ve Tokat illerinde 0-2 yaş grubu çocuk sahibi annelerin
15
beslenme bilgi düzeyi ve uygulamalarının saptanmasına yönelik bir araştırma,
Beslenme Diyet Dergisi 22:1:27-42, 1993.
25. Yücecan S. Pekcan G, Açık S, Baysan M, Rakıcıoğlu N, Oğuz N, Karabudak E,
Nursal B, Eroğlu G, Akal E. Ankara’da yaz okullarına devam eden çocuk ve gençlerin
beslenme alışkanlıkları, Beslenme ve Diyet Dergisi 22:2:179-194, 1994.
26. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Ratlarda diyete eklenen kahve ve kafeinin besin tüketimi ve
vücut ağırlığı üzerine etkisi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 51:2:113-
120,1994.
27. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Kahve, kafein ve kardiyovasküler hastalıklar. Sendrom
6(11):40-47,1994.
28. Yücecan S, Pekcan G, Açık S, Akal E, Eroğlu G, Rakıcıoğlu N. İstanbul, Muğla,
Tokat ve Yozgat illerindeki ebelerin beslenme konusundaki bilgi düzeylerinin ve
eğitim programının etkinliğinin beslenmesi, Beslenme ve Diyet Dergisi 23 (2):247-
252, 1994.
29. Saka M, Pekcan G, İnanç N, Ergün A. Menapoz sonrası anneler ile menapoz öncesi
kızların beslenme durumları, kemik mineral yoğunlukları ve biyokimyasal
parametreleri arasındaki etkileşim, Kadın Doğum Dergisi 12:1:43,1996.
30. Gökmen A, Seçkin Ü, Bodur H, Yücel M, Pekcan G, Akçil M, Köksal E, Bostan S.
Osteoporozda Risk Faktörleri, Osteoporoz Dünyasından,1998; 4:3, 525- 533.
31. Yücecan S, Pekcan G, Mercanlıgil S, Şişman Akgün B, Tayfur M, Ersoy G, Başoğlu
S, Karaağaoğlu N, Rakıcıoğlu N. Ankara ili, ilçe ve köylerinde ailelerin özel günlerde
yaptıkları yemekler. Ankara Mutfak Kültürü ve Yemekleri (Hazırlayanlar: Toygar K,
Berkok N) VEKAM, Ajans-Türk A.Ş. 96-104, Ankara, 1999.
32. Pekcan G. Development of Nutrition Policies: How Dietitians are Involved in
Nutrition Policies, Beslenme ve Diyet Dergisi/ Journal of Nutrition and Dietetics,
29:24-30, 2000.
33. Kirkizoğlu Köksal E, Pekcan G. Ankara İli, Çubuk İlçesi Kışlacık ve Kuruçay
Köylerinde İyot Yetersizliği Hastalıkları Prevalansı, İdrarla İyot Atımı ve İyotlu Tuz
Kullanma Durumu, Beslenme ve Diyet Dergisi, 30:12-18, 2001.
34. Saruhan S, Pekcan G. Yaşlılarda antropometrik yöntemlerle beslenme durumunun
değerlendirilmesi, boy uzunluğu ve vücut ağırlığının saptanmasında denklemler,
Beslenme ve Diyet Dergisi, (30): 2: 32-41, 2001.
35. Pekcan G, Soydal F, Haznedaroğlu D, Çelik Ş, Ekşi A. Türkiye’de Beslenme
Yetersizliği Sorunları, Besin ve Beslenme Politikaları, Beslenme ve Diyet Dergisi,
(30):1: 45-57, 2001.
36. Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Pekcan G, Karabulut E. Genç kadınlarda (17-24 yaş)
diz yüksekliği ölçümü ile vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun belirlenmesi, Beslenme
ve Diyet Dergisi, 2002;31:2:13-18s.
37. Yabancı N, Pekcan G. Adolesanların günlük posa tüketimleri ve posa alımının vücut
bileşimi üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 2005;1 (10):53-
57.
38. Pekcan G, Köksal E. Vitamin ve mineral alım düzeylerinin değerlendirilmesinde diyet
referans değerleri. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler.2:11:8-11, 2006.
39. Köksal E, Pekcan G. Gebe kadınlar ile yenidoğanlarının idrarla iyot atım
durumlarının ilişkisi STED. 18:4:66-71, 2009.
40. Yabancı N, Pekcan G. Adolesanlarda beslenme durumu ile fiziksel aktivite düzeyinin
vücut bileşimi ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi” Aile ve Toplum, Eğitim
Kültür ve Araştırma Dergisi. T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü Yayını. 2011;9-20.
16
41. Acar Tek N, Pekcan G. Beslenme durumu üzerine mevsimsel etmenlerin gücü ve
küreselleşme. Sendrom. 2011; 23(4-6).51-55.
42. Kılıç P, Pekcan G. Yetişkin bireylerde el kavrama gücü referans değerleri. Beslenme
ve Diyet Dergisi, 2012;40:1:32-42.
43. Yemişçi D, Pekcan G. İstanbul ilinde farklı iş yerlerinde çalışan yetişkin bireylerin
beslenme örüntüsünün saptanması. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2012;40:2:136-148.
44. Dikmen D, Pekcan G. Besin Etiketlemede Yeni Yaklaşımlar: Besin Ögesi Örüntü
Profilleri. Beslenme ve Diyet Dergisi 2012:40(3):273-280.
45. Dikmen D, Pekcan G. Türkiye’de Besin Etiketlerinin Etiketleme Yönetmeliği’ne
Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 2013:41(2):132-139.
46. Türkoğlu İ, Pekcan G. Menstrual Döngü Sürecinde Dinlenme Metabolik Hızı, Vücut
Bileşimi ve Besin Alımındaki Bireysel Farklılıkların Saptanması. Beslenme ve Diyet
Dergisi 2013:41(3):212-220.
47. Dikmen D, Pekcan G. Besin Ögesi Örüntü Profili: Toplu Beslenme Hizmeti Veren
Kuruluşlarda Uygulanan Menülerin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi
2013:41(3):234-241.
48. Kabaran S, Pekcan G.Büyüme ve Gelişme Süresince Vücut Bileşiminde Oluşan
Değişiklikler ve Önemi. 2014:42(1):65-72.
49. Erçim RE, Pekcan G. Genç Yetişkinlerin Beslenme Durumunun Sağlıklı Yeme
İndeksi-2005 İle Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 2014:42(2):91-98.
50. Delikanlı G, Pekcan G. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi
Hastanesi’ne Başvuran, 0-24 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Emzirme ve Bebek
Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ile Uygulamalarının Belirlenmesi. Beslenme
ve Diyet Dergisi 2014:42(3):189-205.
51. Dikmen D, Pekcan G. Bireylerin Besin Tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü Toplumsal
Hedefleri ile Karşılaştırılması. 2014:42(3):189-205.
52. Kaner G, Pekcan G, Pamuk G, Pamuk BÖ. Biyoelektrik impedans analizine karşı deri
kıvrım kalınlığı ölçümü: yetişkinlerde vücut yağının tahmini. Beslenme ve Diyet
Dergisi (basımda).

7.4.2. Derleme

1. Pekcan G. Kalp – Damar Hastalıklarında Beslenme. Beslenme ve Diyet Dergisi.
10:91,1981.
2. Kutluay K, Pekcan G. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları Tarafından Bugüne
Kadar Yapılan Araştırma ve Yayınlar. Beslenme ve Diyet Dergisi, 11:12.1982.
3. Pekcan G. Anaokul ve İlkokul Çocuklarının Büyüme ve Gelişmesinde Beslenmenin
Etkileri. Okul Çağı Çocuklarında Beslenme. Roche Bilimsel Yayınlar Serisi, Ankara,
17 Mayıs 1984.
4. Pekcan G, Arslan P. Farklı Sosyo-ekonomik düzeydeki emzikli kadınların beslenme
durumları ve alışkanlıkları, Diabet ve Endokrinoloji Yıllığı, 6:210,1988.
5. Pekcan G, Begenmez N. Ergenlik çağı gençlerin beslenmesine annenin çalışma
durumunun etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 17:59, 1988.
6. Pekcan G, Baltaoğlu S. Şişman Kadınların Beslenme Bilgi Düzeyi ve
Alışkanlıklarının Saptanması, Beslenme ve Diyet Dergisi, 17:221,1988.
7. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Menstrüal siklus dönemlerinin besin seçimine, fizyolojik,
psikolojik, davranışsal ve vücut ağırlığındaki değişikliklere Etkisi, Beslenme ve Diyet
Dergisi, 18:205,1989.
8. Baysal A, Keçecioğlu S, Güneyli U, Yücecan S, Pekcan G, Arslan P, Birer S. Sağlam
F, Yurttagül, Çehreli R. Besinlerin Bileşimleri, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını.
1(3. Baskı) Çağ Matbaası, Ankara, 1991.
17
9. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Menstrüasyon ile Besin Tüketim Düzeyi ve Enerji
Dengesinde Değişiklikler. Sendrom. 4:11:57, 1992.
10. Pekcan G. Zeytinyağı ve Akdeniz Mutfağı: Genel Özellikleri ve Değişmeler
Dördünce Milletlerarası Yemek Kongresi Konya Kültür ve Turizm Vakfı Yayını,
Kombassan A.Ş. 223, 1993.
11. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Menstrüal Siklusun Hemoglobin ve Hematokrit Değerleri
Üzerine Etkisi, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 49:2:131,1992.
12. Tekgül N, Pekcan G, Tekgül N. Üniversitede Okuyan Beslenme Eğtimi Alan ve
Almayan 18-22 Yaş Arası Kız Öğrencilerin Beslenme ve Sağlık Durumları, Beslenme
ve Diyet Dergisi, 21:1:41,1992.
13. Başoğlu S, Besler T, Ciğerim N, Ersoy G, Karaağaoğlu N, Pekcan G ve ark. Ailelerin
Sosyo-ekonomik ve Gelir düzeylerine Bağıntılı Olarak Besin Harcama Payları,
Beslenme ve Diyet Dergisi 21:83,1992.
14. Yücecan S. Pekcan G. Zeytinyağı ve Akdeniz Mutfağı: Genel Özellikleri ve
Değişmeler. Dördüncü Milletlerarası Yemek Kongresi Konya Kültür ve Turizm
Vakfı Yayını, Kombassan A.Ş.233,1993.
15. Pekcan G. Şişmanlık ve Saptama Yöntemleri, Şişmanlık Çeşitli Hastalıklarla
Etkileşimi ve Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar (Der. Aslan P.) Türkiye
Diyetisyenler Derneği Yayını: 4, Ankara, 1993.
16. Yücecan S, Pekcan G, Açık S, Baysan M, Rakıcıoğlu N, Oğuz N, Karabudak E,
Nursal B, Eroğlu G, Akal E. Ankara’da Yaz Okullarına Devam Eden Çocuk ve
Gençlerin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme ve Diyet Dergisi, 22:2.179,1993.
17. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Kahve, Kafein ve Kardiyovasküler Hastalıklar, Sendrom, 6
F(11):40-47,1994.
18. Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Ratlarda Diyete Eklenen Kahve ve Kafeinin Besin Tüketimi
ve Vücut Ağırlığı Üzerine Etkisi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji
Dergisi,51:2:113,1994.
19. Pekcan G. Beslenme Sorunları ve Çözüm Yolları, Actual Medicine 3:3:22-23, 1995.
20. Kirkizoğlu E, Pekcan G. Ankara İli Çubuk İlçesi Kuruçay ve Kışlacık Köylerinde
Iyot Yetersizliği Hastalıkları Prevelansı ve İyotlu Tuz Kullunma Durumu. II. Ulusal
Beslenme ve Diyetetik Kongresi 12-14 Nisan 1995.Ankara.
21. Pekcan G. Malnütrisyon: Hastaların Antropometrik Yönden Değerlendirilmesi ve
İzlenmesi. Enteral ve Parenteral Beslenme (Der. Başoğlu, S ve ark) Türkiye
Diyetisyenler Derneği Yayını: 8, Ankara, 1996.
22. Saka M, Pekcan G, İnanç M. Menapoz Sonrası Osteoporoz ve Beslenme, Sendrom
8:7:13, 1996.
23. Pekcan G, Soydal F, Haznedaroğlu D, Çelik Ş, Ekşi A. Türkiye’de Beslenme
Yetersizliği Sorunları, Besin Ve Beslenme Politikaları, Beslenme ve Diyet Dergisi,
(30):1:45-57, 2001.
24. Pekcan G. Türkiye’de Beslenme Sorunları Ve Boyutları: Besin ve Beslenme
Politikalarının Önemi, Ankara, Yeni Türkiye-(Sağlık Özel Sayısı) 572-585, (7): 39:
45-57, 2001.
25. Pekcan G. Türkiye’de Beslenme Sorunları ve Boyutları: Besin ve Beslenme
Politikalarının Önemi, Ankara, Yeni Türkiye-(Sağlık Özel Sayısı) 572-585, (7): 39:
45-57, 2001.
26. Pekcan G. “Vitamin ve Mineral Yetersizliklerinin Önlenmesinde Besin Desteği
Çalışmaları”, Ankara, I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongre Kitabı-2001, 225-237 s.
27. Pekcan G. Kansızlık: Demir yetersizliği. Yansıma. 19:6-8,2003.
28. Pekcan, G. Çocuklarda büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi. Actual Medicine.
11:10:72-76, 2003.
18
29. Pekcan, G. Adolesan Döneminde Beslenme. Klinik Çocuk Forumu. 4:1:38-47, 2004.
30. Pekcan G. İyot yetersizliği hastalıkları: Çocuklarda önemi ve önlenmesi. Klinik
Çocuk Forumu. Kasım-Aralık, 2004.
31. Pekcan G. Çocuklarda Vitamin ve Mineral Yetersizlikleri: Besin Zenginleştirme ve
besin Desteği. Klinik Çocuk Forumu. Mayıs-Haziran, 2005.
32. Pekcan G. Yerel Kültürlerdeki Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlık Durumu. Gıda
Mühendisleri Odası Dünya Gıda Günü Sempozyumu 14-15 Ekim 2005.
33. Pekcan G. Sağlıklı Yaşam Biçimi ve Diyet Kalitesi: Sağlıklı Diyet Göstergeleri. V.
Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Hacettepe Üniversitesi. Kongre Kitabı.
S:59-64. 2-15 Nisan 2006.
34. Pekcan G. Beslenme Durumunun Değerlendirilmesine Yönelik Yöntemlerin
Karşılaştırılması. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Hacettepe
Üniversitesi. Kongre Kitabı. S:137-142. 12-15 Nisan 2006.
35. Dikmen D, Pekcan G. Besin etiketlemede yeni yaklaşımlar: besin ögesi örüntü
profilleri. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2012;40:3:273-280s.
36. Kabaran S, Pekcan G. Büyüme ve Gelişme Süresince Vücut Bileşiminde Oluşan
Değişiklikler ve Önemi. Beslenme ve Diyetetik Dergisi 2014:42(1):65-72.
37. Pekcan G. Yaşlılarda Dehidrasyon ve Önlenmesinde Yaklaşımlar. GEBAM
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi. GEBAM
Bülteni 2014.
38. Kaner G, Pekcan G, Pamuk G, Pamuk BÖ. biyoelektrik impedans analizine karşı deri
kıvrım kalınlığı ölçümü: yetişkinlerde vücut yağının tahmini. Beslenme ve Diyet
Dergisi 2015 (kabul edildi)
39. Kaner G, Pekcan G, Pamuk G, Pamuk BÖ. Şişmanlık demir yetersizliği için risk
etmeni olabilir mi? Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 doi:
10.5336/

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1   1. Pekcan G. Kalp-damar Hastalıklarında Beslenme, Atatürk’ün Doğumunun 100.
Yılında Türkiye’de Beslenme Sorunları, 23-24 Ekim, Ankara, 1981.
2. Kutluay T, Pekcan G. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları Tarafından Bugüne
Kadar Yapılan Araştırma ve Yayınlar, 20 Kuruluş Yılı Kutlama Kongresi, 15 Ekim,
Ankara 1982.
3. Yücecan S. Pekcan G. Diabetli Hastaların Beslenme Alışkanlıkları Bilgi Düzeyleri ve
Etkileyen Etmenler. 18. Diabet Günleri ve Beslenme Kongresi, 9-11 Mayıs,
1984.İstanbul.
4. Pekcan G. Anaokulu ve ilkokul çocuklarının büyüme ve gelişmesinde beslenmenin
etkileri, Türkiye’de Anaokulu ve İlkokul Çağı Çocukların Beslenme Sorunları ve
Çözüm Yolları, 17 Mayıs 1984.Ankara
5. Arslan P. Pekcan G. Yurtta Kalan Yükseköğrenim Gençlerinin Beslenme Durumları
ve Sorunları, XIX. Diabet Günleri, Gençlik ve Beslenme Kongresi, 3-5 Hazıran 1985.
Ankara
6. Yücecan S. Pekcan G. Baykan S. Açkurt F. Pirkul T. Aykut M. Tokgöz P. Yetişkin
Kadınlarda Azot Denge Çalışması. XX. Diabet ve Beslenme Günleri, 16-18 Hazıran
1986. İstanbul.
7. Pekcan G. Arslan P. Farklı Sosyo-ekonomik Düzeydeki Emzikli Kadınların Beslenme
Durumları ve Alışkanlıkları, XXI . Diabet ve Beslenme Günleri, 10-12 Haziran
1987,İstanbul.
19
8. Aydın N. Pekcan G. Hipertansiyonlu Hastaların Süt ve Ürünleri Tüketim Durumları
ve Kan Basıncı Üzerine Etkisi, Diabet ve Beslenme Günleri, 8-10 Hazıran
1988.İstanbul. ( Symposium on Obesity 15-17 Nisan 1993 (41)
9. Rakıcıoğlu N. Pekcan G. Menstrüasyon ile Besin Tüketim Düzeyi ve Enerji
Dengesinin Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp
Fakültesi 10. Kurultayı, 18-22 Eylül 1989. İstanbul.
10. Pekcan G. Hatalı Beslenmeye Dayalı Hastalıkların Önlenmesinde Alınacak Önlemler
ve Gıda Zenginleştirilmesi. Türkiye’de Beslenme Sorunları ve Bu Sorunların
Çözümüne Gıda Zenginleştirilmesi Yoluyla Yaklaşım, 22-23 Haziran 1989.Ankara.
11. Pekcan G. Şişmanlık ve Saptama Yöntemleri. Şişmanlık, Çeşitli Hastalıklarla
Etkileşimi ve Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar (Türkiye Diyetisyenler
Derneği, 4. Hizmetiçi Eğitim Semineri) 4-5 Haziran 1992. Ankara
12. Pekcan G. Bebek ve Çocuklarda Görülen Beslenme Bozuklukları ve Malnütrisyonun
Önlenmesinde Ekip Çalışması, Primer Sağlık Hizmetlerinde Takım Çalışması, 17-21
Ağustos 1992. Ankara.
13. Pekcan G. Zeytinyağı ve Akdeniz Mutfağı. IV. Milletlerarası Yemek Kognresi 3-6
Eylül 1992.İstanbul
14. Pekcan G. Obesitenin Tanımı ve Ölçülmesi. I. Obesite ve Diyet Semineri, 13 Kasım
1992,İstanbul.
15. Pekcan G. Yücecan S. Tayfur M. Kayakırılmaz K. Rakıcıoğlu N. Mercanlıgil S.
Eroğlu G. Ev Koşullarında Yaşayan 65 Yaş Üzeri Bireylerde Beslenme ve Sağlık
Durumu. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 14-16 Ekim 1992. Ankara.
16. Karaağaoğlu N. Taşçı N. Pekcan G. Yücecan S. Huzurevlerinde Yaşayan 65 Yaş
Üzeri Bireylerde Beslenme ve Sağlık Durumu. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik
Kongresi. 14-16 Ekim 1992, 4,Ankara.
17. Yücecan S. Pekcan G. Akal E. Eroğlu G. Açık S.Rakıcıoğlu N. Tayfur M. Ailelerin
Çocuk Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeyleri. I.Ulusal Beslenme ve Diyetetik
Kongresi 14-16 Ekim 1992, Ankara.
18. Yücecan S. Pekcan G. Açık S.Baysan M.Rakıcıoğlu N.Oğuz. N.Karabudak E. Nursal
B.Eroğlu G. Akal E. Ankara’da Yaz Okullarına Devam Eden Çocuk ve Gençlerin
Beslenme Alışkanlıkları. I.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 14-16 Ekim 1992.
Ankara.
19. Emmioğlu G, Pekcan G. Beden Kitle İndeksi ile Kan ve Antropometrik Parametreler
Arası İlişki. I.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 14-16 Ekim 1992.Ankara.
20. Uz G, Pekcan G. Şişman Bireylerde Çiğ Havucun Serum Lipitleri ve Kolon
Fonksiyonuna Etkisi. I.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 14-16 Ekim 1992.
Ankara.
21. Yücecan S. Pekcan G. Mercanlıgil S. Şişman B. Tayfur M. Ersoy G. Çermik D.
Başoğlu S. Karaağaoğlu N. Rakıcıoğlu N. Ankara İli, İlçe ve Köylerinde Yaşayan
Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları Çerçevesinde Oluşan Kültür Değerleri. I.Ulusal
Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Özetleri. 14-16 Ekim 1992. Ankara
22. Yücecan S. Pekcan G. Mercanlıgil S. Şişman B. Tayfur M. Ersoy G. Çermik D.
Başoğlu S. Karaağaoğlu N. Rakıcıoğlu N. Beslenme Alışkanlıklarını Etkileyen Sosyo-
Kültürel Etmenler. I.Ulusal beslenme ve Diyetetik Kongresi. Bildiri Özetleri, 14-16
Ekim, Ankara, (66) 1992.
23. Pekcan G. Turkish Food, Diet and Health: The Challenges Ahead, Turkey:
Crossroads of Europe and Asia, An Oldways İnternational Symposium, İstanbul, 15
Ekim 1993.
24. Pekcan G. Ekonomik Politikalar ve Beslenme, 16 Ekim Dünya Gıda Günü-Paneli ,
Ziraat Mühendisleri Odası, 18 Ekim 1994, Ankara.
20
25. Saka M. Pekcan G. İnanç N. Menapoz Sonrası Anneler İle Menapoz Öncesi
Kızlarının Beslenme Durumları, Kemik Mineral Yoğunlukları ve Biyokimyasal
Parametreleri Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Beslenme ve
Diyetetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı ) 12-14 Nisan 1995. Ankara.
26. Pekcan G, Yücecan S, Rakıcıoğlu N, Eroğlu Samur G, Akal E, Açık S, Kazanç M.
Ankara’da farklı sosyo-ekonomik düzeyde yaşayan bireylerde şişmanlık prevalansı ve
diyet ürünlerinin tüketim durumu. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi
(Uluslararası Katılımlı ) 12-14 Nisan 1995. Ankara.
27. Kirkizoğlu E. Pekcan G. Ankara İli Çubuk İlçesi Kuruçay ve Kışlacık Köylerinde
Iyot Yetersizliği Hastalıkları Prevalansı ve İyotlu Tuz Kullunma Durumu, II. Ulusal
Beslenme ve Diyetetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı ) 12-14 Nisan 1995,Ankara.
28. Pekcan G. Büyümenin İzlenmesi II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Panel,
12-14 Nisan 1995,Ankara
29. Pekcan G. Malnütrisyon, Hastanın Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Parenteral ve
Enteral Beslenme Hizmetiçi Eğitim Semineri, 5-6 Haziran 1995,Ankara
30. Pekcan G. Yücecan S. Rakıcıoğlu N. Eroğlu Samur G.Akal E. Açık S. Kazanç M.
Ankara’da Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yaşayan Bireylerde Şişmanlık Prevalansı
ve Diyet Ürünlerinin Tüketim Durumu. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi,
Panel, 12-14 Nisan 1995,Ankara (s:7-5)
31. Pekcan G. 2000’li Yıllarda Erişkin Beslenmesi (Panel) Halk Sağlığı Günleri (Erişkin
Sağlığı ) 3-7 Eylül 1995, Samsun.
32. Pekcan G. Ekmek Aşı, Anadolu Mutfağından Örnekler Sempozyumu, 14 Ekim
1995.Eskişehir.
33. Pekcan G. Türkiye’de Beslenme Sorunları ve Çözüm Yolları, Herkese Gıda –Dünya
Gıda Günü (Panel)- 16Ekim 1995,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara.
34. Pekcan G. Ağız, Diş Sağlığı ve Beslenme, Geriatri ve Diş Hekimliği Paneli 7.Expo
Dental 95. 22-25 Kasım 1995,Ankara.
35. Pekcan G. Büyümenin İzlenmesi. 0-1 Yaş Grubu Çocuk Beslenmesi Konferansı 10
Şubat 1996.Ankara.
36. Pekcan G. 15 İlde 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Iyot Yetersizliği Hastalıklarının
Görülme Sıklığı Araştırması. İyot Yetersizliği Hastalıklara Karşı Korunmada
Kombine Bir Yöntem: İyotlu Yağ Toplantısı, 26 Haziran 1996,Bolu,Abant
37. Yücecan S, Pekcan G, Mercanlıgil S, Şişman Akgün B, Tayfur M, Ersoy G, Başoğlu
S, Karaağaoğlu N, Rakıcıoğlu N. Ankara ili, ilçe ve köylerinde yaşayan ailelerin
beslenme kültürleri ve etkileyen etmenler. Ankara İli Beslenme Araştırmaları ve
Mutfak Kültürü, Sempozyum Bildirileri ve Kataloğu, s:231-248,1999.
38. Yabancı N, Pekcan G, Bicik Z. Adolesanlarda fiziksel aktivite düzeyi ile beslenme
durumunun kemik mineral yoğunluğu ve vücut bileşimi üzerine etkisi. III Uluslararası
Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan 2000, Ankara.
39. Yabancı N, Pekcan G. Aktif ve inaktif adolesanlarda beslenme durumu ve
antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.
2000, Ankara.
40. Pekcan G. Sürdürülebilir Gıda Güvencesinin Sağlanmasında Besin ve Beslenme
Politikalarının Önemi; Risk Gruplarının Beslenme Ve Sağlık Durumu, 16 Ekim 2000
Dünya Gıda Günü, Altınpark, Ankara.
41. Pekcan G. Vitamin ve Mineral Yetersizliklerinin Önlenmesinde Besin Desteği
Çalışmaları, Ankara, I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongre Kitabı- 225-237, 2001.
42. Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Pekcan G. Biyoelektrik impedans analizi ile bazı
antropometrik ölçümler sonucu saptanan vücut bileşimlerinin karşılaştırılması, I.
Ulusal Obezite Kongresi, 8-10 Nisan 2001, İstanbul.
21
43. Yabancı N. Pekcan G. Adolesanların 0-1 yaş dönemindeki beslenme özelliklerinin
bazı antropometrik ölçümler ile kemik mineral yoğunluğu üzerine etkileri. I. Obezite
Kongresi, 8-10 Nisan 2001, İstanbul. (Kongre kitabı özet)
44. Pekcan G. Kanser Hastalarının Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Kanser ve
Beslenme Sempozyumu, 8-9 Haziran 2001, III: Beslenme Günleri Türkiye
Diyetisyenler Derneği Yayını, İzmir, 69-83, 2001.
45. Pekcan G. Afet Durumlarında Kısa ve Uzun Dönemde Toplum Sağlığı Açısından
Beslenme Hizmetlerinin Organizasyonu. Afet Durumlarında Gıda ve Beslenme
Hizmetlerinin Yönetimi, 17 Ekim 2001. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
46. Pekcan G. Türkiye’de Beslenme Politikaları. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı. 2. Ulusal
Kongresi 16-18 Kasım 2001, Ankara.
47. Pekcan G. Gebelik Döneminde Sağlıklı Beslenme”, Gebelikte Beslenme Ve
Aneminin Önlenmesi, Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Md. 3-5 Aralık 2001,
Kızılcahamam, Ankara.
48. Pekcan G. Sporcularda Beslenmenin Değerlendirilmesi. Sporcu Beslenmesi Kursu.
Sertifika Programı 22-23 Aralık 2001, Stad Oteli, Ankara.
49. Pekcan G. Beslenme Rehberlerinin Hazırlanması. Türkiye İçin Beslenme Rehberleri,
11 Ocak 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
50. Pekcan G. Adölesanlarda Beslenme. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık
Çalışanları. 24 Ocak 2002, Ankara.
51. Pekcan G. Beslenme ve Gıda Alanında Toplum Bilinç Düzeyinin Geliştirilmesi ve
İşgücünün Eğitimi Semineri 4-15 Mart 2002, Ankara.
52. Pekcan G. Okul Çocuklarında Sağlıklı Beslenme. Atılım Koleji. 6 Nisan 2002.
Ankara.
53. Pekcan G. Gençlerde Beslenme Sorunları. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller
Yüksekokulu, 10 Nisan 2002.
54. Saka M, Pekcan G, İnanç İ, Dağ B, Yaman H. Yetişkin Kadınlarda Serum Leptin
Düzeyi ve Etkileyen Etmenler. 2002 Türk Obezite Kongresi 24-27 Nisan 2002
Antalya.
55. Pekcan G. Beslenme ve Gıda Alanında Toplum Bilinç Düzeyinin Geliştirilmesi ve
İşgücünün Eğitimi Semineri 6 Mayıs 2002, Yalova, Esenköy.
56. Pekcan G. Besin ve Beslenme Politikaları. Ulusal Halkçı Sağlık Kurultayı. Refik
Saydam Anısına. 25 Mayıs 2002, Ankara.
57. Pekcan G. Toplum Sağlığı Diyetisyenliği, Diyetisyenlik Mesleğinde Branşlaşma, 6
Haziran 2002, Ankara.
58. Pekcan G. Ulusal Beslenme Eylem Planı, Sektörlere sunulması, DPT, 18 Haziran
2002.
59. Pekcan G. Uluslararası Örgütlerde Diyetisyenin Rolü, (FAO, Unicef, WHO
Temsilcileri Katılımı İle), 20 Haziran 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
60. Pekcan G. Çocuklarda Büyüme ve Gelişme, Sağlıklı Beslenme, TED Ankara Koleji,
26 Haziran 2002, Ankara.
61. Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Altmışbeş Yaş Üzeri
Bireylerde Beslenme Durumunun Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. I. Ulusal
Geriatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2002, Antalya. (Poster)
62. Tek N, Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Gülden P. Ticari mama
kullanımı konusunda farklı sosyo-ekonomik düzeydeki annelerin tutum ve
davranışlarının değerlendirilmesi, 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, 29 Eylül-1
Ekim 2003, İstanbul.
22
63. Pekcan G. Ev Halkı İyotlu Tuz Kullanma Durumu, Evlerde Kullanılan ve Piyasada
satılan İyotlu Tuzun İyot İçeriğinin Kalitatif Yöntemle Saptanması. Sağlık
Bakanlığı/UNICEF, Kent Otel, Ankara, 22 Aralık 2003.
64. Pekcan G.Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi: Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Biçimi
Stratejileri. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 2-5 Nisan 2003.
Bildiriler Kitabı. 2003.
65. Küçükerdönmez Ö, Akbulut Çıtak G., Bilici S, Pekcan G. Yetişkin Kadınların Besin
Hazırlama ve Pişirme Teknikleri Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının
Saptanması. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 2-5 Nisan 2003,
Antalya.
66. Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Yaşlı Bireylerde Beslenme
Durumunun Farklı İki Yöntemle Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Beslenme ve
Diyetetik Kongresi. 2-5 Nisan 2003, Antalya. (Sözel)
67. Köksal E, Pekcan G. Gebe Kadınlar ile Yeni Doğanlarının İdrarla İyot Atımları. IV.
Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 2-5 Nisan 2003, Antalya.
68. Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Rakıcıoğlu N, Acar Tek N, Pekcan G. Farklı
Sosyoekonomik Düzeyde Yaşayan Annelerin Çocuk Beslenmesi uygulamaları. IV.
Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 2-5 Nisan 2003, Antalya. (Poster)
69. Tek N, Küçükerdönmez Ö, Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Ticari mama
kullanımı konusunda farklı sosyo ekonomik düzeydeki annelerin tutum ve
davranışlarının değerlendirilmesi, I. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, 29 Eylül-1
Ekim 2003, İstanbul. (Poster).
70. Tek N, Köksal E, Pekcan G. Yetişkin kadınlarda folat alım düzeylerinin
belirlenmesine yönelik bir çalışma, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım
2004, Ankara.
71. Dönmez N, Pekcan G.Tip I Diabetes Mellituslu Bireylerde Yeme Bozuklukları ve
Etkileyen Etmenleri Saptamaya Yönelik Bir Çalışma. V. Uluslararası Beslenme ve
Diyetetik Kongresi. Hacettepe Üniversitesi. Kongre Kitabı. S:265. 12-15 Nisan 2006.
72. Küçükerdönmez Ö, Tek Acar N. Rakıcıoğlu N, Köksal E, Pekcan G. Ankara İlinde
farklı Sosyoekonomik Düzeydeki 0-24 Aylık Bebek ve Çocukların Ana ve Ara Öğün
Örüntülerinin Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi.
Hacettepe Üniversitesi. Kongre Kitabı. S: 268. 12-15 Nisan 2006. (Poster).
73. Köksal E, Tek Acar N, Pekcan G. Mevsimsel Farklılıkların Yetişkin Kadınlarda Folat
Alımına Etkisinin Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi.
Hacettepe Üniversitesi. Kongre Kitabı. S: 246. 12-15 Nisan 2006.
74. Atalay Terzi Ö, Pekcan G, Karaağaoğlu N, Doğan İ. Bir-Üç Yaş Grubu Çocuklarda
Beslenme Alışkanlıkları ve Günlük Posa Alım Düzeyleri. V. Uluslararası Beslenme ve
Diyetetik Kongresi. Hacettepe Üniversitesi. Kongre Kitabı. S: 559. 12-15 Nisan 2006.
75. Tek Acar N, Öztürk M, Pekcan G. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan 0-5
yaş Grubu Çocukların Büyüme ve gelişme Durumlarının Antropometrik Yöntemlerle
Değerlendirilmesi: Ulusal Besin, Beslenme ve Sağlık Politikalarına Ön Bilgi
Çalışması. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Hacettepe Üniversitesi.
Kongre Kitabı. S: 210. 12-15 Nisan 2006.
76. Öztürk M, Tek Acar N, Ercen Ş, İnce N, Kadri G, Olgaç G, Şafakoğulları S, Pekcan
G. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan 1-5 Yaş Arası Çocukların Beslenme
Durumlarının Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi.
Hacettepe Üniversitesi. Kongre Kitabı. S: 232. 12-15 Nisan 2006.
77. Yabancı N, Pekcan G. Ankara’da Okul Çağı Çocuklarda Büyüme Durumunun
Saptanması. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Hacettepe Üniversitesi.
Kongre Kitabı. S: 234. 12-15 Nisan 2006.
23
78. Köksal E, Tek N, Pekcan G. Çocuk ve adolesanlarda KIDMED (sağlıklı Beslenme)
indeksi ve antropometrik ölçümler ile beslenme durumunun değerlendirilmesi. VI.
Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı. 2-6 Nisan 2008, Antalya
Türkiye.
79. Köksal E, Tek N, Pekcan G. 12-18 yaş grubu adolesanlarda KIDMED (sağlıklı
Beslenme) indeksi ve 24-saatlik besin tüketimi ile beslenme alışkanlıklarının
saptanması. VI. Uluslararası Beslenme ev Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı. 2-6
Nisan 2008, Antalya Türkiye.
80. Tek N, Köksal E, Pekcan G. Yetişkin bireylerde kafein alımının değerlendirilmesi.
VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı. 2-6 Nisan 2008,
Antalya Türkiye.
81. Nesli A, Köksal E, Yılmaz D, Pekcan G. Yetişkin bireylerin beslenme durumları ile
sağlıklı yeme indekslerinin ilişkilendirilmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik
Kongresi 14-18 Nisan 2010 İstanbul.
82. Pekcan G. EURO-PREVOB Ankara Pilot Çalışması. VII. Uluslararası Beslenme ve
Diyetetik Kongresi 14-18 Nisan 2010 İstanbul.
83. Pekcan G. Çocuklarda Beslenme Durumunun Saptanması. (Kurs) VII. Uluslararası
Beslenme ve Diyetetik Kongresi 14-18 Nisan 2010 İstanbul.
84. Pekcan G. Besin destekleri: besin ögesi ve ilaç etkileşimleri. Besin İlaç Etkileşimi
Sempozyumu. 23-25 Mayıs 2010 Magosa, Kıbrıs.
85. Pekcan G. Türkiye’de Beslenme ve Sağlık Durumu Antropometrik Ölçümler ve
Ölçüm Teknikleri. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması -2010 Saha Uygulaması
Toplantısı 1-14 Şubat 2010, Antalya.
86. Acar Tek N, Pekcan G. Mevsimsel değişimlerden etkileniyor muyuz? VII.
Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 14-18 Nisan 2010 İstanbul.
87. Pekcan G.“Folik asit ve kanser” 4. Prevantif Onkoloji Sempozyumu, Antalya, 4 Aralık
2010.
88. Pekcan G. Bireyselleştirilmiş Beslenme: Nutrigenetik, “Ulusal Sağlıklı Yaşam
Sempozyumu” Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, İstanbul, 21-22 Ocak 2011.
89. Pekcan G. “Vitamin ve mineral desteği: risk ve yarar analizleri”, Hacettepe Beslenme
ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Hacettepe Üniversitesi
Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara, 22-25 Haziran 2011. (Tam metin)
90. Pekcan G. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010. Antropometrik
Bulgular, Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim
Kursu. Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara, 22-25 Haziran
2011.
91. Türkoğlu İ, Pekcan G. “Menstrual Döngü Sürecinde Dinlenme Metabolik Hızı, Vücut
Bileşimi ve Besin Alımındaki Bireysel Farklılıkların Saptanması” Hacettepe Beslenme
ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Hacettepe Üniversitesi
Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara, 22-25 Haziran 2011.
92. Pekcan G. “Folik asit ve kanser” 4. Prevantif Onkoloji Sempozyumu, Antalya, 4
Aralık 2010.
93. Türkoğlu İ, Pekcan G. Menstrual Döngü Sürecinde Dinlenme Metabolik Hızı, Vücut
Bileşimi ve Besin Alımındaki Bireysel Farklılıkların Saptanması. Hacettepe
Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 22-25
Haziran 2011. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası
Eğitim Kursu Konuşma Metinleri ve Bildiriler Kitabı 186s.
94. Büyüktuncer-Demirel Z, Kızıl M, Aksoy B, Rakıcıoğlu N, Samur G, Yıldız E,
Mercanlıgil S, Ayaz A, Pekcan G, Gökmen-Özel H, Ersoy G, Aksoy, Besler HT.
24
Yetişkin Türk Bireylerin Diyetlerindeki Temel Sodyum Kaynakları M (Major Dietary
Sodium Sources of Turkish Adults). VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik
Kongresi 5-8 Nisan 2011, Antalya.
95. Aksoy B, Büyüktuncer-Demirel Z, Kızıl M, Rakıcıoğlu N, Samur G, Yıldız E,
Mercanlıgil S, Ayaz A, Pekcan G, Gökmen-Özel H, Ersoy G, Aksoy M, Besler HT.
Diyetle sodyum alımının saptanmasında besin tüketim sıklığı anketi ve besin tüketim
kaydı yöntemlerinin karşılaştırılması. (Comparison of the food frequency
questionnaire and dietary recall methods in the assessment of dietary sodium intake).
VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 5-8 Nisan 2011, Antalya.
96. Dikmen D, Pekcan G. Ambalajlanmış besinlerin besin etiketlerinin, WXY ve NRF
9.3 besin ögesi örüntü profili modellerine göre değerlendirilmesi (evaluatıon of
nutrıent profılıng of labelled foods accordıng to WXY and NRF 9.3 Models). VIII.
Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 5-8 Nisan 2011, Antalya.
97. Pekcan G. Klinikte Hastalıklara Yönelik Beslenme Durumunun Saptanması:
Antropometrik değerlendirme. TDD. Hastalıklarda Diyet Tedavisinin Klinik
Uygulamalara Yansıması Sempozyumu. Ankara 16-17 Kasım 2012 Ankara.
98. Pekcan G. Kadın Kalp Sağlığı ve Beslenme. Ulusal Hemşirelik Bilim Günleri
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara, 8 Mart 2013. (Konuşmacı)
99. Pekcan G. Kardiyovasküler Hastalıklarda Koruyucu Yaklaşım Olarak Risk Belirleme
Araçları, Etiyoloji ve değiştirilebilir Risk Faktörleri: 3. Ulusal Sağlıklı Yaşam
Sempozyumu 28-30 Mart 2013 (Konuşmacı)
100. Pekcan G. Gebelikte besin destekleri. Fetal Hayattan Çocukluğa " İlk 1000 Gün
Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi. 9 – 10 Mayıs 2013, Ankara . (Konuşmacı).
101. Pekcan G. Optimal beslenme nedir? Ne değildir? Zirve Üniversitesi, 21 Nisan
2015. Gaziantep.
102. Pekcan G. Tıbbı Beslenme Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Beslenme
Durumunun Saptanması. Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetisyenler Günü
etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sempozyum. 31 Mayıs 2013, Kıbrıs Lefkoşa.
103. Pekcan G. Yetişkinler İçin Beslenme Danışmanlığı. Birinci Basamakta Obezite
Tespit Tedavi Ve İzlemi Pilot Çalışması Program, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü.
Ankara,18- 20 Haziran 2013.
104. Kaner G, Pekcan G, Pamuk BÖ, Pamuk G. Hafif şişman ve şişman kadınlarda
demir yetersizliği ve demir yetersizliği anemisi prevalansı. Hacettepe Beslenme Ve
Diyetetik Günleri IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Konuşma Metinleri ve
Bildiriler. 27 – 29 Haziran 2013. Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi /
Ankara.
105. Pekcan G. Büyümenin izlenmesi ve geliştirilmesi. Çocuk Hastalıklarında
Beslenme Sempozyumu. TDD, 8-9 Kasım 2013. CerModern, Ankara
106. Pekcan G. İnsan beslenmesi ve sağlığında çinko.Eskişehir Çinko Günü
“Topraktan Başağa, Başaktan İnsana Çinko” Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü. (TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sabancı Üniversitesi), 26
Aralık 2013, Eskişehir.
107. Pekcan G. İlk 1000 günde disiplinlerarası işbirliği nasıl olmalı? 2. Fetal hayattan
çocukluğa. İlk 1000 Gün. Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi. 27-29 Mart 2015, W
Marriot Hotel, Ankara.
108. Pekcan G. Besin seçimi ve çevrenin rolü. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik
Bölümü. 2-5 Nisan 2014. Sheraton Hotel, Ankara, 2014.
25
109. Kaner G, Pekcan G, Pamuk B.Ö. Biyoelektrik İmpedans Analizine Karşı Deri
Kıvrım Kalınlığı Ölçümü: Yetişkinlerde Vücut Yağının Tahmini. 2-5 Nisan 2014, IX.
Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara.
110. Kaner G, Pekcan G, Yürekli B.P. Şişmanlık Demir Yetersizliği için Bir Risk
Etmeni midir? 2-5 Nisan 2014, IX. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,
Ankara.
111. Çam M, Büyükdere Y, Bozoğlan H, Bulduk Ü, Çalık G, Fışkın G, Erçim RE,
Pekcan G. Değişik illerde yaşayan 19-49 yaş grubu yetişkin bireylerde Akdeniz
diyetine uyumun saptanması. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Bölümü. 2-5
Nisan 2014. Sheraton Hotel, Ankara, 2014.
112. Pekcan G. Okul Çağı Çocuklarında Görülen Obezite, Beslenme ve Sağlık
Sorunları. Beslenme Dostu Okul Programı: Eğitici Eğitimi 16-18 Nisan 2014, Sağlık
Bakanlığı, Ankara.
113. Kaner G, Pekcan G. Obesity and chronic ınflammation markers. 24-27 April 2014,
World Conference on Health Sciences, Antalya.
114. Kaner G, Pekcan G. Can iron deficiency anemia be corrected after weight loss? 24-
27 April 2014, World Conference on Health Sciences, Antalya.
115. Kaner G, Pekcan G. Does Serum transferrin receptor concentrations increase in
abdominal obesity? 24-27 April 2014, World Conference on Health Sciences, Antalya.
116. Pekcan G. Erken Çocukluk Döneminde Beslenme ve Beslenme Politikaları. Erken
Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. 14 Mayıs 2014, Hacettepe
Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara.
117. Pekcan G. Ramazan Ayında Beslenme. Çalışma Bakanlığı. 11 Temmuz 2014,
Ankara.
118. Pekcan G. Vitaminler ve Mineraller: Sağlık Ürünlerinde Güncel Meseleler ve
Çözümler. 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, Bilgi İlaçtır. Türk Eczacılar Birliği. 26
Eylül 2014, Ankara.
119. Pekcan G. Okul Çağı Çocuklarında Görülen Obezite, Beslenme ve Sağlık
Sorunları. Beslenme Dostu Okul Programı. 9 Eylül - 1 Ekim 2014, Sağlık Bakanlığı,
Ankara
120. Pekcan G. Sağlıklı Beslenme. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisesi.8 Ekim 2014.
Ankara.
121. Pekcan G. Dyetsyen: Sağlık Blmlernde Transdsplner Yaklaşım. 1. Ulusal
Sağlık Blmler Kongres (Uluslararası Katılımlı). 20-21 Ekm 2014. Hacettepe
Ünverstes Kültür Merkez. Ankara.
122. Pekcan G. Ulusal Beslenme Rehberleri: Önemi, Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi.
Türkiye Beslenme Rehberi Çalıştayı. 8-10 Aralık 2014, Ankara
123. Pekcan G. Optimal Beslenme. Çlışma Bakanlığı. 25 Aralık 2014, Ankara.
124. Pekcan G. Yeme Bozuklukları ve Obezite Epidemiyolojisi: Dün-Bugün-Yarın. 4.
Sağlıklı Yaşam Sempozyumu. Anoreksiyadan Obeziteye Yeme Bozuklukları. 12-15
Şubat 2015, İstanbul Acıbadem Üniversitesi.
125. Pekcan G. Kadınların Beslenme ve Sağlık Sorunları. I. Disiplerarası Dünden
Bugüne Kadın ve Beslenme Sempozyumu. 2-3 Mart 2015. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi- Kurupelit/Samsun.
126. Pekcan G. Obeziteyi saptamada güncel yaklaşımlar-obezite belirleyicileri.
Metabolik Bariatrik Cerrahide Beslenme Yaklaşımı ve Bariatrik Cerrahi
Diyetisyenliği Kursu. 6-7 Mart 2015. Medipol Üniversitesi. İstanbul.
127. Pekcan G. 21. Yüzyılda Türkiye’de beslenme durumunun değerlendirilmesi. 1.
İstanbul Beslenme ve Diyetetik Kongresi 16-18 Nisan 2015 WOW Convention
Center. İstanbul.
26
128. Pekcan G. Diyetisyen. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Kariyer Günleri. 22 Nisan 2015, Gaziantep.
129. Pekcan G. Folik asit: İki ucu keskin bıçak mı? VII. Diyetisyenler Günü Programı:
Kanserde Beslenme. 30 Mayıs 2015_Acapulco Hotel, Girne, Kıbrıs.
130. Pekcan G. Sağlık Ürünlerinde Güncel Meseleler ve Çözümler Oturumu: Vitaminler
ve mineraller. 12. Türkiye Eczacılık Kongresi “Bilgi İlaçtır”25-27 Eylül 2015,
Ankara.
131. Pekcan G. Dünyada ve Bölgemizde Çocuklarda Beslenme Bozuklukları. “4. Fetal
Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi”Yükseliş
İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı. 03 - 05 Mart 2016. Ankara Rixos Hotel.
132. Pekcan G. Gebelikte Kullanılan Multivitamin ve Minerallerin Kronik Hastalıkların
Gelişimine Etkileri Nelerdir? “4. Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve
Çocuk Beslenmesi Kongresi”Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı. 03 - 05
Mart 2016. Ankara Rixos Hotel.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1   7.6.1. Yurtdışı Tebliğler ve Konferanslar

1. Pekcan G. Dietary Changes Nutritional Problems and Status in Turkey. Nutritional
Assessment-Use of The Food Frequency Medhodology (Workshop) 31 October- 4
November, 988 Wageningen, The Netherlands.
2. Pekcan G, Güneyli U, Yurttagül, Karaağaoğlu N, Baysal A. Nutritional Education in
Pregnancy: Effect On Birth Weight, Health Status and Feeding Practices. WHO
Workshop-Community Nutrition: Past-Present, May 28 –June 1:1990, Belgrade,
Yugoslavia.
3. Karaağaoğlu N, Pekcan G, Bozkurt N, Mercanlıgil S, Güneyli U, Baysal A. Food
Intake and Weight Gain of Pregnant Women in Ankara. Sixth European Nutrition
Conference “Nutritional Sciences: New Developments of Consumer Concern” May
25-28 1991, Athens, Greece.
4. Pekcan G. Yücecan S. Tayfur M. Kayakırılmaz K. Rakıcıoğlu N. Mercanlıgil S.
Eroğlu G. Dietary Intakes and Nutritional Status of non-institutinalized elderly. First
European Congress on Nutrition and Health in the Elderly. Euronut-Seneca, 5-7
December, 1991. Noordwiökerhout, The Netherlands.
5. Karaağaoğlu N. Ciğerim N. Pekcan G. Yücecan S. Nutritional status of
institutionalized elderly. First European Congress on Nutrition and Health in the
Elderly. Euronut-Seneca, 5-7, December 1991, Noordwijkerhout, The Netherlands.
6. Uz G. Pekcan G. The Effect of Raw Carrot on Serum Lipids and Colon Function in
Obese Women Symposium on Obesity, 15-17 Nisan 1993.
7. Saka M. Pekcan G. İnanç N. Iron Status Measures in Mother-Daughter-Paris. Over
and Undernutrition in Europe. Seventh European Nutrition Conference, 24-28 May,
1995, Vienna.
8. Emmioğlu G. Pekcan G. Relations of Body Mass Indices, Serum Lipids and
Anthropometric Parameters, Fifth Varna Symposium on Obesity and Related
Diseases. 28-30 May 1995, Varna.
9. Saka M, Pekcan G, İnanç N, Dağ B, Yaman H. Serum Leptin Levels in Women and
Influencing Factors. Clinical Nutrition, 21:1:12, 2002.
10. Güngör AET, Akal E, Pekcan G, Cengiz Z, Demirer S, Yıldız E, Aydıntuğ S.
Comparison of SGA with Objective Parameters in the Assessment of Nutritional
Status, (22 nd ESPEN Congress, Spain, Barcelona) Clinical Nutrition, 19: S10, 2000.
11. Karaağaoğlu, N, Pekcan G. Prevalence of Childhood Obesity and Infant Feeding
Practices, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 22, S20,
1998.
12. Pekcan G. Development of Nutrition Policies: How Dietitians are Involved in
Nutrition Policies, International Nutrition Congress, 23-25 November 2000, Greece,
Athens. (Abstract)
13. Pekcan G. Nutritional disturbances effecting the adolescent. Health Disturbances
Negatively Effecting The Adolescent RH. International Training Course for Health
Managers on IEC Strategies in Support of RH Programs. Turkish RH Centre of
Excellence. 13 December 2000. (Davetli konferans)
14. Saka M, Pekcan G, İnanç İ, Dağ B, Yaman H. Serum Leptin Levels in Women and
Influencing Factors ESPEN Congress 31 August-4 September 2002, Glasgow, UK.
15. Pekcan G. Food and Nutrition Policies: What’s being done in Turkey as a
Mediterranean Country. V. Barcelona International Congress on the Mediterranean
Diet. 9-11 March 2004, Barcelona, Spain.
16. Pekcan G. Nutrition and Adolescents. “Adolescence and Adolescent Reproductive
Health Training Program" 16 December 2003, International Children’s Center
(ICC)/United Nations Population Fund (UNFPA), Bilkent, Ankara.
17. Pekcan G. Food and Nutrition Policies: What’s being done in Turkey as a
Mediterranean Country. V. Barcelona International Congress on the Mediterranean
Diet. 9-11 March 2004, Barcelona, Spain.
18. Pekcan G. The Strategic Need of a Consensus Position on the Mediterranean Diet. 3rd
Euromediterranean Forum. Dialogues Between Civilizations and People: the Food
Cultures. 30 September-1 October 2005. Rome, Italy.
19. Rakıcıoğlu N, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Tek N, Pekcan G. The effect of
socioeconomic status on the prevalence of stunting and obesity among 0-5 years old
children. 11. World Congress on Public Health. 21-25 August 2006, Brazil.
20. Köksal E, Rakıcıoğlu N, Pekcan G. Glycaemic index and glycaemic load in the diet
of Turkish children, I. World Congress of Public Health Nutrition, VII. Congreso de la
SENC, 28-30 September 2006, Barcelone, Spain.
21. Pekcan G, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Özel H. Household food wastage in Turkey.
I. World Congress of Public Health Nutrition, VII. Congreso de la SENC, 28-30
September 2006, Barcelona, Spain.
22. Pekcan G. Nutrition and Adolescents. “Adolescence and Adolescent Reproductive
Health Training Program" 7 November 2006, International Children’s Center
(ICC)/United Nations Population Fund (UNFPA), Bilkent, Ankara.
23. Pekcan G. Nutrigenomic approaches in Turkish Society. II. Congress of Molecular
Medicine. From Cell to Bedside. 24-26 March 2007, İstanbul.
24. Köksal E, Pekcan G. Urinary iodine excretion in pregnant women and their outcomes.
Consequences and Control of Micronutrient Deficiencies: Science, Policy, and
Programs-Defining the Issues (Micronutrient Forum). 16-18 April 2007.
25. Köksal E, Pekcan G. Ayaz S. Hematological and Biochemical Profiles,
Anthropometric Parameters, and Nutritional Status During Pregnancy and Effects on
the Newborn, Consequences and Control of Micronutrient Deficiencies: Science,
Policy, and Programs Defining the Issues (Micronutrient Forum), 16 18 April 2007.
26. Pekcan G and the EURO-PREVOB Consortium. Tackling the social and economic
determinants of nutrition and physical activity for the prevention of obesity across
Europe: EURO-PREVOB. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre
kitabı, 2-6 Nisan 2008, Antalya, Turkey.
27. Köksal E, Rakıcıoğlu N, Tek N, Küçükerdönmez Ö, Pekcan G.: Comparison of the
WHO Growth Standards and NCHS/WHO Growth Reference in Turkish Preschool
Children, 15th International Congress of Dietetics (ICD 2008), Abstract book, p.183,
8-11 September, 2008, Yokohama, Japan.
28. Tek N, Köksal E, Pekcan G. Caffeine Consumption in a Turkish Adult Sample, 15th
International Congress of Dietetics (ICD 2008), Abstract book, p.206, 8-11
September, 2008, Yokohama, Japan.
29. Köksal E, Tekçiçek M, Yalçın SS, Kaplan B, Tuğrul B, Pekcan G. Association
between anthropometric measurements and dental caries in school children. 19th
International Congress of Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand.
30. Pekcan G, Köksal E, Yalçın SS, Salor O, Yalçın S, , Tekçiçek M, Tuğrul B. Potential
determinants of obesity among schoolchildren. 19th International Congress of
Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand.
31. Köksal E, Yalcin S,. Tezel B, Pekcan G, Şahin S, Özbaş S, Yurdakök K, Tunç B,
Altınsu T, Köse M, Buzgan T, Akdağ R. Feeding practices of 12-23 months aged
children in Turkey. 43. ESPGHAN (European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) kongresi 9-12 Haziran 2010 İstanbul.
32. Pekcan G. Folc acd: benefts and rsks. III. International Nutrition and Cancer
Congress, Bodrum, İstanbul, 21 October 2010.
33. Pekcan G. “WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity And Health: National
Measures Giving Effect In Turkey” Scientific Consensus Conference on Healthy
Pasta Meal. 25-27 Eylül 2010 Brezilya, Rio de Janerio.
34. Pekcan G. Bascs of Adequate and Balanced Nutrton. Ukrayna, Kev Sağlık
Bakanlığı ve Oldways şbrlğ le Importance of Healthy Nutrton and Lfestyle
Eğtm Programı,1-2 Kasım 2010, Kev.
35. Pekcan G. Bascs of Adequate and Balanced Nutrton. Gürcstan, Tfls, Sağlık
Blmler Ensttüsü ve Oldways şbrlğ le Importance of Healthy Nutrton and
Lfestyle Eğtm Programı, 4-5 Kasım 2010, Tfls.
36. Pekcan G. Nutrton for Adolescents and Youth. Uluslararası Çocuk Merkez’nn
(ICC) UNFPA şbrlğ le düzenledğ uluslararası “Adolesan ve gençlern Cnsel ve
Üreme Sağlığı (Adolescence/Youth And Reproductve Health Tranng Programme)
konulu eğtm kursu. Ankara, 8 November 2010.
37. Pekcan G. “Basics of Balanced and Sensible Nutrition”. Dubai Sağlık Otoritesi,
Dubai Hükümeti ve Oldways işbirliği ile Importance of Healthy Nutrition and
Lifestyle Eğitim Programı,18-20 Nisan 2011, Dubai.
38. Pekcan G. “Basics of Balanced and Sensible Nutrition”. Beyrut Amerikan
Üniversitesi ve Lübnan Beslenme ve Besin Bilimleri Derneği ve Oldways işbirliği ile
Importance of Healthy Nutrition and Lifestyle Eğitim Programı,21-22 Nisan 2011,
Beyrut.
39. Türkoğlu, İ. Pekcan G. Evaluation of intra-individual variations in resting metabolic
rate, body composition and food intake during the menstrual cycle, 18. European
Congress of Obesity (ECO), İstanbul, Turkey, 25-28 May 2011. Obesity Reviews,
Vol 12, Supp 1, May 2011.
40. Pekcan G. “Obeztenn önlenmes: beslenme ve çevresel hedefler, stratejler. Türkye
Dyetsyenler Derneğ oturumu, 18. European Congress of Obesity (ECO), İstanbul,
Turkey, 25-28 May 2011.
41. Pekcan G. Mediterranean Diet. 1st American Society for Nutrition Middle East
Congress (Nutrition in Health and Disease) 15-17 Feb 2012 İstanbul Turkey
(www.ASNme.org). (Konuşmacı)
42. Pekcan G. Food losses at the household level and ther contrbuton to food and
nutrton nsecurty. Expert Consultaton Meetng on Food Losses and Waste
Reducton n the Near East Regon, 18 - 19 Dec, 2012, Sharm El-Shekh, Egypt.
(Konuşmacı)
43. Pekcan G. Country Data On Diet, Physıcal Activity, Childhood Obesity and NCDs.
Multisectoral country workshop for the development of an action plan for Populationbased
Prevention of Childhood Obesity. Turkey, 17-19 April 2013 (Konuşmacı)
44. Pekcan G. Iodine Status in Turkey. Meeting of the WHO Member States Action
Network on Salt Reduction in the Population (ESAN), 29 – 30 May 2013, Ankara
(Konuşmacı)
45. Dikmen D, Pekcan G. Choices Programme Nutrıent Profiling Model: Evaluation of
Labelled Foods Marketed in Ankara, Turkey. IUNS 20th International Congress of
Nutrition. 15-20 September 2013, Granada, Spain. (PO3288).
46. Dikmen D, Pekcan G. Assessment of cafeteria menus with nutrient profiling models.
IUNS 20th International Congress of Nutrition. 15-20 September 2013, Granada,
Spain. (PO3268).
47. Pekcan G. Pasta and healthy nutrition. World Pasta Day 2013. “Pasta: The
Sustainable, Healthy and Delicious Food”, 25 October 2013, İstanbul, Turkey.
48. Pekcan G. Mediterranean Diet and Health: An Optimal Diet. 11th Euro Fed Lipid
Congress “Oils, Fats and Lipids: New Strategies for a High Quality Future” 27-30
October 2013, Antalya, Turkey.
49. Kaner G, Pamuk BÖ, Yürekli BP. Evaluation of Nutritional Status of Overweight and
Obese Women in Turkey. 7-9 Novermber 2013, 7th Diets /EFAD Conference, İtaly-
Garda.
50. Pekcan G. “Malnutrition: situation, activities and outcomes in Turkey.” Linking
Nutrition around the World Forum. Food and Nutrition Conference and Exposition
(FNCE), Atlanta, 17 October 2014.
51. Kaner G, Pekcan G. Iron deficiency, iron deficiency anemia and inflammation
markers in overweight and obese Turkish women. lnternational Joumal of Community
Nutrition 2014; 0 (suppl), 179 (PW-041 Poster).
52. Kaner G, Pekcan G. Effect of weight loss on inftammatory markers and iron
parameters in overweight and obese women. lnternational Joumal of Community
Nutrition 2014; 0 (suppl), 188 (PM-073 Poster.)
53. Dikmen D, Pekcan G. Comparison of five nutrient profiling schemes on labelled
foods in Turkey lnternational Journal of Community Nutrition 2014; 0 (suppl), 189
(PM-076 Poster).
54. Fırıncıahmetoglu ES, Pekcan G, Aksoy M. the effect of carob flour on blood lipid
profile in adults. lnternational Joumal of Community Nutrition 2014; 0 (suppl),
196(PW-103 Poster).
55. Pekcan G. Mediterranean diet and Dietary intake in Turkey. V. Conferencia
Internacional Encuentros en el Mediterraneo. 4 June 2015, Malaga, Spain.

7.6.2. Ulusal ve uluslararası raporlar
7.6.2.1. Uluslararası raporlar


1. Yücecan S, Pekcan G, Canyürekli G, Kılıçbay S, Çilingiroğlu N. “A Report on
Nutritional Status and Its Health Impacts”. Country Report. Turkey, 1991.
2. Pekcan G, Budak N, Yüksel B, Toçoğlu N. “Country Follow-up Report”.
Consultation on International Conference on Nutrition Follow-up in the European
Region and Organization for Economic Cooperation and Development Countries.
Turkey, 1996.
3. Food and Agriculture Organization. Nutrition Country Profiles – Turkey (2001).
Prepared in the collaboration of Pekcan G (Turkey) and Marchesich R (ESNA-FAO).
Available at http:/www.fao.org/es/ESN/ncp/tur-turmap.pdf (accessed 5 June 2004).
4. The Turkish Heart Study - A Study of Dietary Habits, Blood Cholesterol, and
Glucose Levels in Turkish Children Age 8 to 10 Years. Araştırma Ekibi: Robert W.
Mahley, Perihan Arslan, Gülden Pekcan, Guy M. Pepin, Ayşen Ağaçdiken, Nilgün
Karaağaoğlu, Neslişah Rakıcıoğlu, Berat Nursal, Pınar Dayanıklı, K. Erhan Palaoğlu,
Thomas P. Bersot. 2001. J. Lipid Res. 2001. 42: 1996–2006.
http://www.jlr.org/content/42/12/1996.full.pdf+html
5. FAO- National Plan of Action for Food and Nutrition (NPAFN) of Turkey (First
Phase). 2002 (Rome).
6. FAO (2003)- National Food and Nutrition Action Plan. 26 Mart Toplantı sunumları
raporu (İngilizce)
7. “Türk Toplumunda Yüksek Dansiteli Lipoprotein Düzeyi Düşüklüğü Belirlenmiş
Ailelerde Genetik ve Beslenme Etmenlerinin Belirlenmesi” California Üniversitesi
San Francisco Tıp Fakültesi Gladstone Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı, Hacettepe
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
işbirliği, Kayseri, 2003.
Yayınlar:  
• Can AS, Bersot TP, Gönen M, Pekcan G, Rakıcıoğlu N, Samur G, Yıldız EA.
Anthropometric indices and their relationship with cardiometabolic risk factors in
a sample of Turkish adults. Public Health Nutrition 2009; 12(4): 538-46.
• Can AS, Akal Yıldız E, Samur G, Rakıcıoğlu N, Pekcan G, Ozbayrakçı S,
Palaoğlu KE, Gönen M, Bersot TP. Optimal waist:height ratio cut-off point for
cardiometabolic risk factors in Turkish adults. Public Health Nutrition 2010;
13(4): 488–495.
8. Pekcan G, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Özel H. Household Food Wastage in
Turkey. FAO. Statistics Division Working Paper Series. No: ESS/ESSA/006e. Feb.
2006. http://www.fao.org/docrep/013/am063e/am063e00.pdf
9. Pekcan G, Robertson A, Pomerleau J, Knai C. Report on the working group in
Southern Europe Countries. Ankara: Hacettepe University Faculty of Health
Sciences, Department of Nutrition and Dietetics. 2009.
10. Tackling the social and economic determinants of nutrition and physıcal activity for
the prevention of obesity across Europe- EURO-PREVOB. EU F6 Programme.
(2007-2010) SP5A-CT-2006-044291. www.europrevob.eu (Tamamlandı)
Yayın: Public Health, Vol. 127, 2013, p. 259-267.
http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2012.12.025.
11. A European Commission Specific Support Action to investigate the risk-benefit
analysis of foods- BRAFO. F6 Programme (2007-2010) (External Expert)
(Tamamlandı)
Yayın: Food and Chemical Toxicology 50 (2012) Supplement: 4
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915/50/supp/S4
12. Pekcan G, Yılmaz D, Erçim RE, Akyol A, Ayaz A, Bilgiç B, Büyüktuncer-Demirel
Z, Dikmen D, Ersoy G, Rakıcıoğlu N, Samur G, Aksoy B, Aytug-Yuruk A, Bellikci
E, Cakmak A, Celik F, Ersoy N, Fisunoglu M, Demir S, İnan E, Kaleli S, Kasapoglu
S, Tamer F, Tengilimoglu M, Turkoglu I, Yalçın T. Assessment of dietary intake
among adults living in urban Ankara province. Hacettepe University Faculty of
Health Sciences Department of Nutrition and Dietetics, Ankara Turkey, October
2014. İşbirliği: Ajinomoto Co., Inc. (“AJICO”) in Japan.

7.6.2.2. Ulusal raporlar

1. Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bakanlığı: 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda İyot Yetersizliği
Hastalıkları, Görülme Sıklığı ve İyotlu Tuz Kullanım Durumu:15 İl’de Beslenme
Eğitimi Araştırma Projesi, H.Ü.Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, Sağlık Bakanlığı, Ana ve Çocuk Sağlığı / Aile Planlaması Genel
Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Proje Raporu Bölüm I, 6-80, (Raporu hazırlayan: Pekcan
G, Kirkizoğlu E,Akçil M):Ankara, 1996.
2. Assessment of Nutrition and health Status of Vulnerable Groups Affected by the
Earthquake in Marmara Region. HUNDD/MOH/PHC/UNICEF, Ankara, 1999.
3. Ulusal Sağlık 21-Sağlıklı Çevre ve Yaşam Biçimleri. Hedef 11: Sağlıklı Yaşam –
Grup Başkanı (Sağlık Bakanlığı). Ankara, 2001.
4. Arslan A, Pekcan G, Yücecan S, Yurttagül M, Karaağaoğlu N. Beslenme Çalışma
Grubu Raporu, VIII. Beş Yıllık kalkınma Planı Sağlıkta Hizmet Sunumu, Ankara,
2000.
5. DPT-Devlet Planlama Teşkilatı (2001). Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Raporu.
www.ekutup.dpr.gov.tr/gida/strateji.pdf
6. DPT-Devlet Planlama Teşkilatı (2002). Ulusal Gıda ve Beslenme Eylem Planı
Raporunun Hazırlanması
7. FAO (2003)-Ulusal Gıda ve Beslenme Eylem Planı 26 Mart Toplantı sunumları
raporu (Türkçe)
8. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü/ Sağlık Bakanlığı AÇSAP/
UNICEF (2003). Evhalkı İyotlu Tuz Kullanım Durumu, Evlerde Kullanılan ve
Piyasada Satılan İyotlu Tuzun İyot İçeriğinin Kalitatif Yöntemle Saptanması.
9. Proje Adı: Beslenme ve Gıda Alanlarında Eğitim ve İşgücü Yetiştirme Projesi. Milli
Eğitim Bakanlığı / Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (2002-
2004).
10. Hafif Şişman ve Şişman Kadınlarda Demir Yetersizliği Anemisi, Beslenme Örüntüsü
ile Kronik İnflamasyom Belirteçleri ve Uygulanan Diyet Tedavisinin Etkinliğinin
Belirlenmesi, Pekcan G, Kaner G. H.Ü. Bilimsel Araştırmalar projesi, 2012. No: 012
D06 401 002 (Tamamlandı).
11. SB/HUBDB. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA)-2010.
Yayın: Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması
2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık
Bakanlığı Yayın No: 931, Ankara 2014.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1   8.1. Ulusal Projeler

1. Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bakanlığı: 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda İyot Yetersizliği
Hastalıkları, Görülme Sıklığı ve İyotlu Tuz Kullanım Durumu:15 İl’de Beslenme
Eğitimi Araştırma Projesi, H.Ü.Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, Sağlık Bakanlığı, Ana ve Çocuk Sağlığı / Aile Planlaması Genel
Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Proje Raporu Bölüm I, 6-80, (Proje koordinatörü)
(Raporu hazırlayan: Pekcan G, Kirkizoğlu E,Akçil M):Ankara, 1996.
2. Assessment of Nutrition and Health Status of Vulnerable Groups Affected by the
Eathquake in Marmara Region. HUNDD/MOH/PHC/UNICEF, Ankara, 1999. (Proje
Koordinatörü).
3. Evhalkı İyotlu Tuz Kullanım Durumu, Evlerde Kullanılan ve Piyasada Satılan İyotlu
Tuzun İyot İçeriğinin Kalitatif Yöntemle Saptanması. 13 ilde yürütüldü. Hacettepe
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü/ Sağlık Bakanlığı AÇSAP/ UNICEF,
2003. (Proje koordinatörü)
4. Beslenme ve Gıda Alanlarında Eğitim ve İşgücü Yetiştirme Projesi. Milli Eğitim
Bakanlığı / Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (2002-2004). (Proje
yürütücüsü)
5. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile başlattığı Türkiye’de Üreme Sağlığı
Programı çerçevesinde ÇESAV (Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı),
KEÇİÖREN Belediyesi ve TÜKAD (Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği)
tarafından desteklenen SAĞLIK KAFE GENÇLİK MERKEZİ oluşumu ve gençlere
(12-20 yaş) Üreme Sağlığı, Ergenlikte Psikolojik ve Sosyal Değişimler, Meslek
Seçimi ve Rehberliği, Ergenlikte Beslenme Eğitimi projesi. Aralık 2005- Aralık 2006.
(Proje ekip üyesi)
6. TC. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Md. tarafından yürütülen Demir Yetersizliği
Anemisinin Önlenmesi ve Kontrolü Programı çerçevesinde programın izlenmesinde
“12-23 aylık bebeklerde demir desteğinin anemi önlenmesinde rolü” konulu çalışmada
görev alınmıştır. Rapor olarak 2008 yılında basılmıştır. (Proje ekip üyesi)
7. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Eğiticiler İçin Eğitim
Rehberi. Beslenme Modülleri. Ankara 2008. (Modül hazırlama ekibi)
8. Türkiye’de Okul Çağı (6-10 Yaş Grubu) Çocuklarında (6-10 yaş grubu) Büyümenin
İzlenmesi (TOÇBİ) Projesi, Araştırma Raporu. SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı. Ankara, 2011.
(www.beslenme.saglik.gov.tr) (ISBN:978-975-590-370-5) (Proje ekibi)
9. SB/HUBDB. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA)-2010 (Proje ekibi)
10. “Hafif Şişman ve Şişman Kadınlarda Demir Yetersizliği Anemisi, Beslenme Örüntüsü
ile Kronik İnflamasyon Belirteçleri ve Uygulanan Diyet Tedavisinin Etkinliğinin
Belirlenmesi” Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi. 2012-2013. (Proje yürütücüsü)

8.2.Uluslararası Projeler

1. The Turkish Heart Study - A Study of Dietary Habits, Blood Cholesterol, and Glucose
Levels in Turkish Children Age 8 to 10 Years. Araştırma Ekibi: Robert W. Mahley,
Perihan Arslan, Gülden Pekcan, Guy M. Pepin, Ayşen Ağaçdiken, Nilgün
Karaağaoğlu, Neslişah Rakıcıoğlu, Berat Nursal, Pınar Dayanıklı, K. Erhan Palaoğlu,
Thomas P. Bersot.
2. Pekcan G, Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Özel H. Household Food Wastage in
Turkey. FAO. Statistics Division Working Paper Series. No:
ESS/ESSA/006e.Feb.2006.
3. CIHEAM/FAO. 2015. Mediterranean food consumption patterns: diet, environment,
society, economy and health. A White Paper Priority 5 of Feeding Knowledge
Programme, Expo Milan 2015. CIHEAM-IAMB, Bari/FAO, Rome.
4. IFMED, CIHEAM: MED DIET 4.0. The New Pyramid of the Sustainable
Mediterranean Diet. Rome, 2015.
5. Tackling the social and economic determinants of nutrition and physıcal activity for
the prevention of obesity across Europe- EURO-PREVOB. EU F6 Programme.
(2007-2010) SP5A-CT-2006-044291. www.europrevob.eu
6. A European Commission Specific Support Action to investigate the risk-benefit
analysis of foods- BRAFO. F6 Programme (2007-2010) (External Expert)
7. Pekcan G, Yılmaz D, Erçim RE, Akyol A, Ayaz A, Bilgiç B, Büyüktuncer-Demirel Z,
Dikmen D, Ersoy G, Rakıcıoğlu N, Samur G, Aksoy B, Aytug-Yuruk A, Bellikci E,
Cakmak A, Celik F, Ersoy N, Fisunoglu M, Demir S, İnan E, Kaleli S, Kasapoglu S,
Tamer F, Tengilimoglu M, Turkoglu I, Yalçın T. Assessment of dietary intake among
adults living in urban Ankara province. Hacettepe University Faculty of Health
Sciences Department of Nutrition and Dietetics, Ankara Turkey, October 2014.
İşbirliği: Ajinomoto Co., Inc. (“AJICO”) in Japan (Koordinatör)

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1   1991- 2003 Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2001- 2009 Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı Başkanı
2010- 2013 Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı Başkanı
1988- 2003 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi
1991-2007 Halk Sağlığında Beslenme Stajı Koordinatörü
2012-2014 Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
2012-2015 Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurul Üyesi
2014-2015 Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Komisyonu Üyesi
2012-2014 Halk Sağlığında Beslenme Stajı Koordinatörü
Deneyim
1994- T.C. Sağlık Bakanlığı/AÇSAP Gn Md. – İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun
İyotlanması Programı Bilim Komisyonu Üyesi
2001- 2005 T.C. Sağlık Bakanlığı/AÇSAP Gn Md – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaları Bilim
Kurulu Üyesi
2005-
Devam
T.C. Sağlık Bakanlığı/İlaç Eczacılık Gn Md – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaları
Bilim Kurulu Üyesi
2002-Devam Foundation for the Advancement of the Mediterranean Diet- Bilimsel Kurul Üyesi
Aralık 2004-
Devam
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar İhtisas Alt
Komisyonu Üyesi
2004-
Devam
T.C. Sağlık Bakanlığı/AÇSAP Gn Md. – Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi,
Desteklenmesi ile Demir Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi ve Kontrolü Bilim
Kurulu Üyesi
2005-
Devam
T.C. Sağlık Bakanlığı/AÇSAP Gn Md. – D vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve
Kemik Sağlığının Geliştirilmesi Danışma Kurulu Üyesi
2005-
Devam
T.C. Sağlık Bakanlığı/AÇSAP Gn Md. – Demir Yetersizliğinin Önlenmesi
Danışma Kurulu Üyesi
Şubat 2006-
2010
T.C. Sağlık Bakanlığı/TSH Gn Md.- Ulusal Beslenme ve Gıda Danışma Kurulu
Üyesi
Nisan 2006 SUHRS Üniversitesi-Kopenhag (Erasmus Programı)
Şubat 2006 ILSI ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde 16-18 Nisan 2007 tarihinde
34
“Micronutrient Forum “Consequences and Control of Micronutrient Deficiencies:
Science, Policy and Programs-Defining the Issues” konulu forumun Yerel
Organizasyon Komitesi Üyesi ILSI Program Komitesi Üyesi
http://www.micronutrientforum.org/Meeting2007/organization.cfm#Local
Kasım 2006 Türkiye Besin Tüketimi Beslenme ve Sağlık Araştırması-2006 Koordinatörü
2007- 2011 M ember of International Scientific Committee of Choices International Foundation
2011-
Devam
Member of European Scientific Committee of Choices International Foundation
2007-Devam Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Özel Amaçlı Ürünler Alt Komisyon Üyesi
2013-Devam Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Takviye Edici Gıdalar Komisyon Üyesi
2012-Devam Sağlık Bakanlığı, Beslenme Dostu Okul, Ankara.

9.1. Diğer akademik aktiviteler ve deneyimler
 
1974 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması- Doğu Karadeniz Bölgesi Ekip başı
1984 Türkiye Besin Tüketimi ve Beslenme Araştırması-Adana İli Ekip başı
1991 Uluslararası Beslenme Konferansı (ICN)- Ülke Raporunun Hazırlanması
1996 Uluslararası Beslenme Konferansı (ICN)- Ülke Raporunun Hazırlanması
1999- 2004 FAO-Tematik Grup Üyesi
1999 FIVIMS-Gıda Güvencesizliği ve Hassasiyet Veri Haritalama Sistemi
1989-2000 6.-8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu-DPT
2000 Malaysia Food and Nutrition Council Çalışması İzleme Heyeti, 11-20 November 2000, Kuala Lumpur, Sarawah, Malaysia
2000 Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses. 22 th Session, Berlin 19-21 June 2000.
2000-2001 Ulusal Sağlık 21-Sağlıklı Çevre ve Yaşam Biçimleri. Hedef 11: Sağlıklı Yaşam – Grup Başkanı
2000  “FAO Nutrition Country Profiles – Turkey” internet sayfası hazırlanması www.fao.org/es/ESN/ncp/turmap.pdf
2001 Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi- Çalışma Grubu Raporunun Hazırlanması-DPT
2002 Ulusal Gıda ve Beslenme Eylem Planı- Çalışma Grubu Raporunun HazırlanmasıDPT
2003 Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses. 25 th Session, Bonn 3-7 November 2003.
2004 Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses. 26 th Session, Bonn 1-5 November 2004.
2005 ”Twenty-eighth Session, FAO Headquarters, Codex Alimentarius” 3-9 Temmuz 2005, Roma
Kasım 2006 Türkiye Besin Tüketimi Beslenme ve Sağlık Araştırması-2006 Koordinatörü
2006-2009 Nutrigenetik Derneği Başkanı
2013-Devam Takviye Edici Gıdalar Komisyonu
 
  1. Katılınan kurslar, çalıştaylar (workshop) ve konferanslar
 
  1. Uluslararası Çalıştaylar (Workshop)
1977 (5 ay)   ICFSN Course-Ecological Problems Related to Pre-School Child  Nutrition-The Netherlands
1988 (1
hafta)      
WHO Workskop-Nutritional Assessment-Use of Food Frequency Methodology-The Netherlands.
1990 (1
hafta)        
WHO Workskop-Community Nutrition:  Past-Present-? Yugoslavia
1998 (1 FAO-Workshop on Targeting for Nutrition Improvement-Egypt
hafta)          
1998 (1 hafta) FAO-Workshop on Promoting Food Based Dietary Guidelines and  Nutrition Education- Jordan
2001 (2 gün) Project Preparation Depending on Targets (SPO, UNICEF)
2001 (3 gün) Preparation of Media Campaigns on Nutrition of Pregnant Women and Prevention of Anemia (Ministry of Health)
2002 (3 gün) WHO/FAO Workshop on Intersectoral  Development of Food and Nutrition Action Plans in Southern European Countries-Rome
2000 Intersectoral Development of Food and Nutrition Action Plans-SPO
2002 (3 gün) EuroMediterranean Forum: Feeding Minds- Fighting Hunger:  Dialogues Among Mediterranean Civilizations-Italy
2003 (3 gün) Meeting of Nutrition Counterparts, Food and Nutrition Action Plans- Past, Present, Future- Greece (Temporary Advisor)
2003 Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses. 25 th Session, Bonn 3-7 November 2003.
2004   Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses. 26 th Session, Bonn 1-5 November 2004.
2004 (10 gün) Food Security and Consumption Statistics from Household
Income and Expenditure Surveys. Household Income and Expenditure Surveys
(HIES)- National Demonstration Center on Food Security and Consumption
Statistics of Romania/ FAO. Romania. (22 March- 1 April 2004) 
2004 Unilever Health Institute Symposium 2004. Making the Healthy Choice an Easy
Choice-From Nutrition Science to Consumer Action. 21-23 April 2004 Roterdam, Holland
2005   Healthy Carbohydrate Foods”American Association of Cereal Chemists (AACC). Chicago, Illinois, U.S.A. 28-29 April 2005.
2005 Twenty-eighth Session, FAO Headquarters, Codex  Alimentarius” 3-9 July 2005, Rome
2005 (2 gün) New horizons for safe addition of micronutrients to foods. ILSI. Bologna, Italy. 8-9 September 2005.
2006 Unilever Satellite Workshop. Food products and dietary guidelines: How to Allign? 27 April 2006. Copenhagen Denmark.
2006 Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence”-  Helena Project. 8 July. Athens, Greece.
2006    Micronutrient Forum Program Committee Meeting, 10–11 October 2006, Washington, DC
2007 (EFSA): Multi-beneficiary programme on Participation of Turkey and Croatia for participation in certain community Agencies programı, İtalya, Parma, 2-3 October 2007.
2008 ILSI Europe BRAFO Risk-Benefit Analysis of Foods. F6 Project, BRAFO, Belgium
2008 IADSA Scientific Forum. Italy, Verona. 22-23 Nisan 2008
2010-2012 Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından 11-12 Kasım 2010 tarihlerinde İtalya Parma’da düzenlenen “Gıda Tüketim Verileri Uzman Grup” toplantısı.
2010 Avrupa Birliği F6 projesi BRAFO toplantısı 16-17 Kasım 2010 tarihlerinde Barselona/İspanya
2013 Multisectoral country workshop for the development of an action plan for Population-based Prevention of Childhood Obesity. Ankara, Turkey, 17-19 April 2013
2013 Meeting of the WHO Member States Action Network on Salt Reduction in the Population (ESAN), Ankara,  29 – 30 May 2013,
2014 IADSA, Expert Workshop “Labelling, Claims, Branding & Notification of Food
Supplements” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, 19 Kasım 2014,
  Ankara.
2014 FAO/Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Kimyasal, mikrobiyolojik, beslenme yönünden risk değerlendirme ve maruziyetin belirlenmesi çalıştayı, 2-4 Aralık 2014, Ankara.  
2015 Asean 2015: Health Supplemnts Harmonisation: Achievements, Impact and
Future.14 April 2015 Hilton Hotel, Singapore. (AAHSA-Asean Alliance of Health Supplement Association and IADSA-International Alliance of Dietary Supplement Association)
2015 Functional Foods Task Force Expert Group “Identifying Preferred Approaches For
Quantifying The Impact of Modifying Nutrient Intakes” 8 October 2015. ILSIInternational Life Sciences Institute. (Chair), Belgium, Brussels.
 
  1. Uluslararası Kongreler
 
25-28 May 1991 Sixth European Nutrition Conference “Nutritional Sciences: New
Developments of Consumer Concern” May 25-28 1991, Athens, Greece.
5-7 December
1991
First European Congress on Nutrition and Health in the Elderly. EuronutSeneca, 5-7 December 1991. Noordwiökerhout, The Netherlands.
28-30 May 1995 Fifth Varna Symposium on Obesity and Related Diseases. 28-30 May 1995, Varna. Bulgaria
6-9 June 1999 EFAD Congress. 6-9 June 1999. Delphi, Athens.
23-25 November
2000
International Nutrition Congress, 23-25 November 2000, Greece, Athens. 
9-11 March 2004, V. Barcelona International Congress on the Mediterranean Diet. 9-11 March 2004, Barcelona, Spain.
29 September
2005
University of Rome La Sapienza/EC. International Food Tradition in the Mediterranean Monotheistic Religions. 29 September 2005. Rome, Italy.
30 September-
1 October 2005
The Strategic Need of a Consensus Position on the Mediterranean Diet. 3rd Euromediterranean Forum. Dialogues Between Civilizations and People: The Food Cultures 30 September-1 October 2005 Rome, Italy. 
17 November
2005
Dietary Supplements Meeting on Global Regulatory and Scientific Trends. 17 November 2005. İstanbul. (BESDESDER)
7-8 December
2005
ILSI’s First International Conference on Nutrigenomics. Opportunities in Asia. 7-8 December 2005. Singapore
13 April 2006 1st International Symposium on Food Supplements. 13 April 2006. TOBB, Ankara. (TB/BESDESDER)
12-15 Nisan 2006. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan 2006.
24-26 April 2006 University of Southern Denmark. Objective Measurement of Physical Activity. Satellite Meeting of the ICDAM6 Conference. 24-26 April 2006. Odense, Denmark.
27-29 April 2006 Sixth International Conference on Dietary Assessment Methods (ICDAM). 27-29 April 2006. Diet Research Foundation/The Danish Network of Nutritional Epidemiologists/Swedish Network for Nutritional Epidemiology.
SAS Radisson Falconer Hotel. Copenhagen, Denmark.
21-25 August
2006
11th World Congress on Public Health and 8th Brazilian Congress on Collective Health. 21-25 August 2006, Brasil, Rio de Janeiro.
27-30 September
2006
I. World Congress of Public Health Nutrition. 27-30 September 2006. Spain, Barcelona
24-26 April 2006 University of Southern Denmark. Objective Measurement of Physical Activity. Satellite Meeting of the ICDAM6 Conference. Odense, Denmark.
27-29 April 2006 Sixth International Conference on Dietary Assessment Methods (ICDAM). Diet Research Foundation/The Danish Network of Nutritional Epidemiologists/Swedish Network for Nutritional Epidemiology.
  Copenhagen, Denmark.
21-25 August
2006
11th World Congress on Public Health and 8th Brazilian Congress on Collective Health. Brasil, Rio de Janeiro.
27-30 September
2006
I. World Congress of Public Health Nutrition. Spain, Barcelona.
24-26 March
2007
II. Congress of Molecular Medicine. From Cell to Bedside., İstanbul. 
16-18 April 2007 Consequences and Control of Micronutrient Deficiencies: Science, Policy, and Programs-Defining the Issues. Istanbul, Turkey 
14-23 May 2007 60th World Health Assembly. Shortage of Human Resources in Health: The Problem in Industrial and Developing Countries and the Role of Public Health Associations, Geneva.
10-13 July 2007 FENS. 10th European Nutrition Conference, Paris, 
18 September
2007
Fourth International Scientific Symposium on Tea & Human Health: Role of Flavonoids in the Diet Symposium. Washington.
4-5 December
2007
Mediterranean Diet and Well Being, Food Safety and Quality, Biodiversity and Nutrition. 1. International C.I.I.S.C.A.M. Kongresi. 4-5 Aralık 2007, Italya Viterbo’da Tuscia Üniversitesi.4-5 December 2007 Viterbo, Italy
8-11 September
2008
15th International Congress of Dietetics (ICD 2008), Yokohama, Japan.
22-23 Nisan 2008 IADSA Scientific Forum. Dietary supplements, Italy, Verona. 
15-22 Mayıs 2008  61th World Health Assembly. Shortage of Human Resources in Health: The Problem in Industrial and Developing Countries and the Role of Public Health Associations Cenevre.
22-25 Eylül 2010 II. World Public Health Nutrition Congress Porto Portugal
25-27 Eylül 2010 IV. World Pasta Congress Scientific Consensus Conference  on Healthy Pasta Meal Brezilya, Rio de Janerio.
15-20 Eylül 2013 IUNS 20th International Congress of Nutrition. 15-20 September 2013, Granada, Spain. 
25 Ekim  2013 World Pasta Day 2013. “Pasta: The Sustainable, Healthy and Delicious Food”, , İstanbul, Turkey.
27-30 Ekim 2013 11th Euro Fed Lipid Congress “Oils, Fats and Lipids: New Strategies for a High Quality Future”, Antalya, Turkey.
3-4 Aralık 2013 1.International Hydration Congress, Madrid İspanya
18-21 Ekim 2014 Academy of Nutrition and Dietetics (Eatright). Food and Nutrition Conference and Expo, FNCE 2014. Atlanta, Amerika, 18-21 Ekim 2014.
9-12 Kasım 2014 III. World Congress of Public Health Nutrition, II. Latin American Congress of Community Nutrition. 9-12 Kasım 2014, Las Palmas de Gran Canaria, İspanya. 
20-23 Ekim 2015 12th European Nutrition Conference- FENS 2015, Nutrition and health throughout life-cycle-Science fort he European consumer. Estrel Convention Center, Berlin, Germany.
 
 
  1. Ulusal kurs, çalıştay (workshop)
 
2001(2 Gün)
             
Ulusal Gıda Ve Beslenme Stratejilerini Belirlemek Üzere Hedefe Yönelik Proje Hazırlama DPT, UNICEF
2001(3 Gün)      Gebelikte Beslenme Ve Aneminin Önlenmesi-Medya Kampanyası Hazırlama
2001(2 gün) Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa
2001 Sektörlerarası Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejilerinin saptanması çalışmaları-
DPT
2002(2 Gün)    Mama Kodunun Geliştirilmesi, Yasa Taslağı Hazırlanması
2002    Ulusal Gıda ve Beslenme Eylem Planı- Çalışma Grubu Raporunun Hazırlanması-DPT
2002(2 gün)
             
Mama Kodu Geliştirilmesi Toplantısı Yasa Taslağı  Hazırlanması
2002 (2 gün) Sektörlerarası Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejilerinin saptanması çalışmaları-
DPT
2002 (2 gün)                          İyotlu tuzun üretimden son son satış noktalarına kadar iyot içeriğinin korunması toplantısı-Gıda Amaçlı Kullanılan Tuz Tebliği’nin hazırlanması
2003 (2 gün)      Anne Destek Grubu (ADG) Eğitmen Eğitimi (EE). Sağlık Bakanlığı/UNICEF. 10-11 Haziran 2003, TEB Otel, Ankara.
2004 (4 gün)      Early Childhood Development Advocacy Behaviour Change Communication
Strategy (UNICEF, Ministry of Education/John Hopkins University/Center for
Communication Programs (JHU/CCP) 7-10 July 2004, Ankara.                           
2004 (2 gün)      IMCI. WHO/ Sağlık Bakanlığı. 24-26 Kasım 2004. Ankara.
3-7 Ekim 2005
 
SB Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü. “Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Çağı Çocuk sağlığına Yaklaşım Pratik Rehber El Kitabı” hazırlanması çalıştayı. (Beslenme Grup Başkanı) Airport Otel, Çubuk. 3-7 Ekim 2005. 
25-27 Ekim
2005
SB AÇSAP Genel Müdürlüğü. IMCI. Kent Otel. Ankara. 25-27 Ekim 2005         
Eylul 2005
29 Kasım-4
Aralık 2005
Ekim 2006
26-29 Kasım
2006
Aralık 2006
SB. Sağlık Eğitimi Genel Md.  Eğiticiler için Rehber Eğitim Modülü Çalıştayı. Kızılcahamam, Ankara. 
20 Haziran
2011
TUBİTAK, Gıda Alanı Ulusal AR-GE ve Yenilik Stratejisi Odak Grubu Toplantıları, Ankara,20 Haziran 2011.
28 Haziran
2011
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Gıda Güvenliği- Halk Sağlığı Etkileşimi ve Risklerin Değerlendirilme Stratejileri Çalıştayı, Ankara. 28 Haziran 2011. 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1   1972- Devam Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD)
1981- Devam Beslenme Diyet Dergisi Editör Yardımcılığı
Fenilketonürili Çocukları Tarama ve Önleme Derneği
H.Ü. Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEBAM)
2004-2005 Hacettepe Üniversitesi Dergi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
S. B.Ulusal Beslenme ve Gıda Danışma Kurulu
2006-2015 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Editörü
Nutrigenetik Derneği
Ulusal Beslenme Platformu Üyesi
10.1.Devam Eden Ulusal Komisyon ve Uluslararası Bilimsel Kurul Üyelikleri
T.C. Sağlık Bakanlığı
39
1994- İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması Programı Bilim
Komisyonu Üyesi
2005- D vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Geliştirilmesi
Danışma Kurulu Üyesi
2005- Demir Yetersizliğinin Önlenmesi Danışma Kurulu Üyesi
2005-
2015
2016-
İlaç Eczacılık Gn Md – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaları Bilim Kurulu Üyesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-Enteral Beslenme ve Tıbbi Mamalar
Bilimsel danışma Komisyonu
2013 Okul Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2004- Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar İhtisas Alt Komisyonu Üyesi
2013- Takviye Edici Gıdalar Komisyon Üyesi
BESD-BİR
2015- Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) Derneği İletişim
Organı Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Danışma Kurulu Üyeliği
Uluslararası
2003- Foundation for the Advancement of the Mediterranean Diet- Bilimsel Kurul
Üyesi
2007- International Choices Foundation European Scientific Committee üyesi
2010- Scientific Advisory Committee of the International Pasta Organisation üyesi
2015- International Foundation of Mediterranean Diet. Scientific Commitee (IFMeD)
üyesi
2015- International Alliance of Dietary / Food Supplements Associations (IADSA)
2015- ILSI Functional Foods Task Force - Identifying Preferred Approaches for
Quantifying the Impact of Modifying Nutrient Intakes (Chair of Expert Group)
15 Mart EFAD representative to the EFSA Stakeholder Consultative Platform
2016-
28 Şubat
2020

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1   1977 yılında Hollanda Hükümeti Bursu ile 6 ay kurs (Ecological Problems Related
to Mother and Child Nutrition)

FAO. Tematik Grup Sürdürülebilir Gıda Güvencesine katkı ödülü