Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yasemin BEYHAN (BÖLÜM BAŞKANI)
Prof. Dr. Gülden KÖKSAL
Prof. Dr. Mine YURTTAGÜL
Prof. Dr. Ayla Gülden PEKCAN
Prof. Dr. Kadriye KAYAKIRILMAZ
Dr. Ög. Üyesi Ayşe ÜNLÜ
Öğretim Görevlisi H. Utku ÇELİK GENÇOĞLU
Öğretim Görevlisi Mehmet UZ
Araştırma Görevlisi Mustafa Anıl ERBAĞCI
Araştırma Görevlisi Hülya YILMAZ
Araştırma Görevlisi Buse KIRATLI
Prof. Dr. Yasemin BEYHAN (BÖLÜM BAŞKANI)

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü - 1976
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik - 1978
Doktora : 1982

Telefonu :
Odası :
E-Posta : yasemin.beyhan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Yasemin BEYHAN (BÖLÜM BAŞKANI)
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2015

Barış O: Yetişkin Obez kadınların kalsiyum Tüketiminin Ağırlık Kontrolü Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015.

2 2014

Günsoy G. H: Emezis Şiddetine Göre Gebelerin Beslenme ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.

3 2014

Alpaslan S.: sağlık Çalışanlarının beslenme Durumu ve Alışkanlıkları ile İş Memnuniyetlerinin İncelenmesi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.

4 2014

Özyılmaz B: Bipolar Bozukluğu Olan Yetişkinlerin Beslenme ve Sağlık Durumları ile Uygulanacak Diyet Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.

5 2013

Sabuncular G: 6-18 Yaş Arası Serebral Palsili Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013Seven H: yetişkinlerde Duygusal Yeme Davranışının Beslenme Durumuna Etkisi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.

6 2012

Özsan D: Çölyak Hastalığı Olan Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Genel Sağlık durumlarının Değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012.

7 2008

İyigün,S.: Hastanelerin Toplu beslenme Servislerinde İş Verimliliğinin Ölçülmesi ve Bunu Etkileyen Bazı Etmenlerin İncelenmesi, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2008.

8 2006

Uyar, F.: Ankara’nın Çankaya İlçesindeki İlköğretim Okullarındaki Kantinlerin Hizmet Kalitesi Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2006.

9 2005

Üstel,Ö. : Gazi Hastane’sinde Toplu Beslenme Hizmetlerinden Yararlanan Personelin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2005.

10 2005

Koç, F.: Toplu Beslenmede Mutfak Çalışanlarının İş Kazaları Risklerinin

Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2005

11 2005

Duman D.: Ankara'da bir yetiştirme yurdunda kalan erkek adolesanların beslenme durumları ve etkileyen etmenler, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2005.

12 2004 Köse, T.: Tersane İşçilerinin Enerji Harcamalarının ve İşyerinde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2004.
13 2003 Karabük,G.: Ankara’da Bir Hastanenin Toplu Beslenme Hizmetlerinde ISO 9002 Kalite Güvence Sistemi Geliştirme Çalışması Aşamaları ve Çalışma Öncesi ve Sonrası Toplu Beslenme Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma,Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2003.
14 2001 Ersin,M.: Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir Kuruluşta Kıymalı Patates yemeğinin C Vitamini İçeriğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Ankara,2001.
15 2000
 1. Çakır,B.: Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir Kuruluşta Kıymalı Ispanak yemeğinin C Vitamini İçeriğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı, Ankara,2000.
16 1999
 1. Subaşı Uygun,Z.: Antalya’daki Üç,Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Mutfak ve Restoranlarının Sanitasyon Durumu,H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı,Ankara,1999.
17 1996
 1. Acımış, D.: Ankara’da Toplu beslenme Yapılan Kuruluşlarda Uygulanmakta Olan Menülerin Değerlendirilmesi,H:Ü,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplu Beslenme Sistemleri Programı,Ankara, 1996.
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2009

Uyar F: Yataklı Tedavi Kurumlarında Farklı İki Yöntemle Üretilen Köfteli Yemeklerdeki Staphylococcus aureus ve Staphylococcal Ekzotoksin A Varlığının Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerle saptanması, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Ankara, 2009.

2 2008

Çakır B.: Ankara’daki Yemek Fabrikalarının Yöneticilerinin Beslenme ve Yönetimsel Bilgi ve Yaklaşımları, H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Ankara, 2008.

3 1998

Ercan,A.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetimsel Sorunlar ve çözümlerinin Toplam Kalite Yönetimi Yönünden değerlendirilmesi,H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Beslenme ve Diyetetik Programı,Ankara,1998.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2011

Uyar M.F, Alp A, Mirza H.C , Ruh E. , Kızıl M.,Dikmen D., Büyüktuncer Z., şener B., Beyhan Y., The Determination OF. S. AUREUS AND s. AUREUS Enterotoxin-A Producing Strain by real Time PCR at Meatball Meals of Two Hospitals in Ankara, Turkey, JPAM, 5(1), 19-24, 2011.

2 2011

Uyar M.F., Dikmen D., Kızıl M., Tengilimoğlu M.M., Uyar B., Bilici S., Beyhan Y., Assesment of “Kaşar Cheese “ via Compact Dry Method at Primary School Canteens in Ankara, Turkey, JPAM 5(2), 629-632, 2011

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2008

Uyar, M.F., Beyhan, Y.: Service Quality of Primary School Canteens in Çankaya District of Ankara, Encountered Problems and Solution Suggetions, 15th International Congress of Dietetics, ICDA, 2008, Pasifico Yokohama, 8-11 September 2008.

2 2008

Uyar, M.F., Beyhan, Y.: Anthropometric Measuremenazts and BMI of 720 Primary School Students at Çankaya District of Ankara, 15th International Congress of Dietetics, ICDA 2008, Pasifico Yokohama, 8-11 September 2008.

3 2005

Beyhan, Y., Bilici, S.: New Trend in Traditional Food: Causes Underlying the Popularity of Simit Cafes in Ankara and Its Evaluation, 2nd International Conference Traditional Mediterranean Diet: Past, Present and Future, p. 52, Athens, 20-22 April 2005.

4 1991

Beyhan, Y., Seçer, N.: The Effect of Aerobic Exercise and Diet on Body Weight and Some Biochemical Parameters of Obese Women, 6 th European Nutrition Conference, p: 20, 25-28 May, 1991, Athens.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2010

Beyhan, Y.:Dondurma ve Sağlık, Gıda Hattı, 2010, (Basımda)

2 2010

Beyhan Y. : Çalışanların/İşçilerin Sağlığı ve Beslenme, Önlem, 17:52-56, 2010.

3 2008

Beyhan, Y., Dikmen, D.: Beyaz Et/Tavuk Eti ve Sağlığımız, Catering Guide, 3 (7): 14-16, 2008.

4 2007

Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Stratejik Planlama/Yönetim İlkeleri, yemek Dünyası, 4(8): 13-18, 2007. 

5 2007

Beyhan,Y., Kızıl M.: Menü Planlama:Yaz Aylarında Menü Planlama, Catering Guide, 2 (3) : 2 , 50-51, 2007.

6 2007

Kızıl, M, Uyar, F., Beyhan, Y.: Ramazanda Beslenme, Catering Guide, 2 (4), 42-43, 2007.

7 2006

Bilici, S., Türkoğlu, İ., Beyhan, Y.: Kuş Gribi ve Besin Güvenliği, Yemek Dünyası, 3 (6): 42-47, 2006.

8 2006

Çakır, B., Beyhan, Y.: Çeşitli Pişirme Yöntemlerinin Kıymalı Ispanak Yemeklerinin C Vitamini İçeriği Üzerine Etkisi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 34 (2): 31-40, 2006.

9 2005

Beyhan, Y.: Toplu Beslenmede Hijyen Yönetimi, Yemek Dünyası, 2(5) : 32-37, 2005.

10 2005

Beyhan, Y., Uyar, F. : Mevsimler ve Beslenme, Yemek Dünyası, 2 (3) :34-36, 2005.

11 2004

Beyhan, Y.: Toplu Beslenmenin Önemi ve Bu Alanda Diyetisyenin Rolü, Yemek Dünyası, 1(1): 22-23, 2004.

12 2004

Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Yönetiminde Kaliteli Hizmet ve Başarıda Çağdaş Yaklaşım, Yemek Dünyası, 1(2): 18-19,2004.

13 2004

Çiftçi, H., Beyhan, Y.: Ankara İlindeki 2. ve 3. Sınıf Restoranlarda Uygulanan Menü, Mice En Place ve Servis Yöntemleri, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, 11: 213-26, 2004.

14 2002

Beyhan,Y., Sağlam, F., Bilici, S. : Afet Durumlarında Toplu beslenme Hizmetlerinin Yönetim ve Denetimi, Afet Durumlarında Gıda ve Beslenme Hizmetlerinin Önemi ve Koordinasyonu, s:17-23, Ankara, 2002.

15 2001

Beyhan,Y.: Çalışanlarda Beslenme ve Solunum Sistemi Hastalıkları, Yeni Türkiye,39:567-571,2001.

16 2001

Ersin, M., Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen-Sanitasyonu Sağlama Önerileri, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi,8: 19-26, 2001.

17 2001

Tanır,F.,Şaşmaz,C.T., Beyhan,Y.,Bilici,S.: Adana Doğankent Beldesinde Bir Tekstil Fabrikasında Çalışanların Beslenme Durumu, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 7: 22-25, 2001 (International Public Health Congress “Health 21 In Action” October 8-12, 2000Istanbul- Sunuldu)

18 2000

Beyhan,Y.:Çalışma Hayatı-Sağlık Riskleri ve Beslenme,İşyeri hekimliği Ders Notları,TTB Yayını,No:002/2000,Ankara,2000.

19 1999

Beyhan,Y.: Toplu Beslenmede Yeni Sistemler, 2000’li Yıllarda TSK’nde Beslenme ve Kontrol Sistemleri Sempozyumu, s:25-27, 16-17 Kasım İstanbul,1999.

20 1998

Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon,Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon., TTD Yayını, No:11:25-33, Ankara,1998.

21 1998

Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetim ve Denetimi, Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon, s:72-80,TTD Yayını, No:11, Ankara,1998.

22 1998

Beyhan,Y.,Sağlam,F.,Tayfur,M.: Ankara’da Toplu Beslenme Sistemlerinin Gelişimi,Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bildirileri ve Katalog,s:249-260,VEKAM Yayın No:1,

23 1996

Beyhan,Y.:Toplu Beslenme yapılan Kuruluşlarda Gıda Kayıplarının Önlenmesi ve Artıkların Değerlendirilmesi,Türk-İş, 308-310:28,1996.

24 1996

Beyhan,Y.,Ciğerm,N.,Arca,H.:Ankara’da Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumu,Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 3(1):61-68,1996(II: Uluslararası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Konresinde Sunuldu)

25 1996

Beyhan,Y.,Ciğerim N.,Elmalı,Z.,Arısoy,E.: Ankara’da Banka Mutfaklarının Hijyen Durumu, Beslenme ve Diyet Dergisi,25(2):34-37,1996(II: Uluslar Arası katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresinde Sunuldu)

26 1996

Ciğerim,N.,Beyhan,Y., Elçi,A.: Ankara’da Bazı Otel Mutfaklarının Hijyen Durumu, Turizmde Seçme Makaleler,25:1-14,1996 (II: Uluslar Arası katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresinde Sunuldu)

27 1996

Beyhan,N.: Kamu Kuruluşlarında Oluşan Yemek Artıkları, Nedenler, Saptama Yöntemi ve Bazı Değişkenlerle Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma,Gıda Teknolojisi,1(4):40-44,1996.

28 1996

Tayfur,M.,Beyhan,Y.:Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir aKuruluşta Yemeklerin Servis Sıcaklıkları ve Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma,Beslenme ve Diyet Dergisi,28(2):41-46,1999(V. Halk Sağlığı Günleri- 8-10Eylül 1997 Isparta ‘da Sunuldu)

29 1995

Ciğerim,N.,Beyhan,Y., Çeliktaş,N.: Ankara’da Kredi Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurt Mutfaklarında Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi, Beslenme ve Diyet Dergisi,24(2):273-278,1995(II. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresinde Sunuldu)

30 1994

Beyhan,Y.,Bozkurt,N.: Zayıf,Normal ve Şişman Bireylerin Tat Duyularının Araştırılması,Beslenme ve Diyet Dergisi,23(2):191,1994.

31 1994

Beyhan,Y.: 7-14 Yaş Grubu Okul Çocuklarının Beslenme Sorunları ve Önleme Yolları,SSK Bülteni,45(9):23,1994.

32 1994

Ciğerim,N.,Beyhan,Y.: Menü Tipleri ve Çeşitli Menü Örnekleri, Yiyecek İçecek Hizmeti Veren İşletmelerde Menü Planlama, UNİPRO/TDD Eğitim Seminerleri, s:18-35, Ankara,1994.

33 1993

Beyhan,Y.: Hızlı Hazır Yemek Sistemlerinde Hijyen, Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast Food), TDD Yayını, 6 : 47-59,Ankara,1993.

34 1992

Beyhan,Y.: Yaşlılıkta Beslenme,SSK Bülteni,29(7):36,1992.

35 1991

Beyhan,Y.: Beslenmenin Ekonomik Yönü,SSK Bülteni,25:54,1991..

36 1991

Beyhan,Y.,Turnagöl,H.,Mercanlıgil,S.:Sporcuların Diyet,Saç,Serum Bakır-Çinko Düzeyleri,Çinko/Bakır Oranları, Spor Bilimleri Dergisi,2(2): 26,1991.

37 1991

 Beyhan,Y.,Bozkurt,N.: Nutritional and Health Status of The Institutionalized Elderly Subjects in Ankara, Age and Nutrition,3(2):136,1991.

38 1990

Beyhan,Y.: Okul Öncesi Anemik ve Normal Çocuklar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi,47(1),101,1990.

39 1990

Beyhan,Y.,Dönmez,N.:okul Öncesi Çocuklarda Fiziksel,Motor gelişim ve Davranış Bozukluklarının İncelenmesi,Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi,8(5):482,1990.

40 1989

Beyhan,Y.: Ankara’da Bazı Kurum Mutfaklarında hazırlama Sırasında Oluşan Artıklar,Nedenleri, ve Önleme Yolları,Verimlilik Dergisi.1:64,1989.

41 1989

Bozkurt,N., Beyhan,Y.: Yaşlıların Çinko Tüketimleri, Serum,Saç Çinko Düzeyleri ve Tat Alma Durumlarının Araştırılması, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi,46(1): 29,1989.

42 1989

Beyhan,Y.,Bozkurt,N.,Özcan,G.:Ankara Huzurevi’ndeki Yaşlılarda Sağlık ve Beslenme Durumları ile İlgili Karşılaştırmalı Bir Araştırma,Sağlık Dergisi,61(2):63,1989.

43 1989

Beyhan,Y.,Mercanlıgil,S.,Turnagöl,H.:Sporcuların Diyet,Saç ve Serum Çinko Düzeyleri,Beslenme ve Diyet Dergisi,18(1):73,1989.

44 1988

Bozkurt,N., Beyhan,Y.,Erdoğdu, B.: Kurumda Yaşayan Yaşlıların Beslenme ve Sağlık Durumları, Türk Hemşireler Dergisi,37:43,1988.

45 1988

Beyhan,Y.,Bozkurt,N.:Yaşlıların Diyet Saç ve Serum Bakır Düzeyleri ve Bunların Çinko İle Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma,Beslenme ve Diyet Dergisi, 17:93,1988.

46 1988

Beyhan,Y.,Bozkurt,N.,Bor,N.: Yaşlıların Tükettikleri çinko Miktarları ile Saç ve Serum Çinko Düzeyleri, Hacettepe Tıp Dergisi, 21:287,1988.

47 1988

Beyhan,Y., Ersoy,G.: Basketbolcuların Beslenme Bilgi Tutum ve Alışkanlıkları,Spor Hekimliği Dergisi,23:85,1988.

48 1987

Beyhan, Y., Karakurt,Ö.: Ankara’da Sanayi ve Siteler İşçi Kesiminde Çalışan 12-17 Yaş İşçilerin Beslenme ve Sağlık Durumları Üzerine Bir Araştırma,Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 44:81,1987.

49 1987

Beyhan, Y., Karakurt,Ö.: Ankara’daki Sanayi ve Sitelerde Çalışan Genç İşçi Ailelerinin Beslenme ile İlgili uygulama ve Olanakları, SSK Bülteni,5:17,1987.

50 1987

Beyhan,Y.: Mutfaklarda Oluşan İş Kazaları ve Önleme Yolları,SSK Bülteni,6:33,1987.

51 1987

Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme Eğitiminin Önemi,SSK Bülteni,9:62,1987.

52 1985

Beyhan,Y., Baysal,A.:Besinlerin sağlıkla İlişkisi Konusunda Halkın İnanç ve Uygulamaları, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi, 42:167,1985.

53 1984

 Beyhan,Y., Baysal,A.: Ekmek Türünün Diyetteki Çinkonun Emilimine Etkisi, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi,41:203,1984.

54 1982

Beyhan,Y., Baysal,A.: Değişik Tür Ekmeklerin Yer  Aldığı Diyetlerdeki Protein Kullanılma Durumu, Sağlık Dergisi,56:115,1982.

55 1982

Güneyli,U., Kasap G., Beyhan,Y., Taşçı,N., Samur,S., Tayfur,M.: Fırın, Bakkal ve Bayilerde Meydana Gelen Ekmek İsrafı ve Apartmanlardan Çöpe Atılan Ekmek Kayıpları,İsraf ve Kayıpların Nedenleri ve Önlemler, Beslenme ve Diyet Dergisi, 11:80,1982.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2009

Beyhan,Y: Okul Çocuklarında besin Güvenliği Riskleri, Kafkas Tıp Günleri Sempozyumu, Kars,Şubat, 2009.

2 2009

Beyhan,Y: Diyabet ve Diyetisyenlik, 45. Ulusal Diyabet Kongresi, 2009, Antalya.

3 2009

Beyhan,Y: Kronik Hastalıklarda Beslenmenin Önemi, Uluslar Arası 3. Gıda ve Beslenme Kongresi, 2009, Antalya.

4 2009

Beyhan,Y: Sosyal Aktiviteler Sırasında Doğru Besin Seçimi, II. Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi Kongresi, 2009, Antalya.

5 2009

 Beyhan,Y: Kanserde Beslenmede Diyetisyenin Rolü,Beslenme ve Kanser Günleri, Sağlık Bakanlığı, 2009, Ankara. 

6 2009

Beyhan,Y: Sıvı Tüketimi ve Önemi, Uluslar Arası Sıvı Tüketimi ve Sağlık Konferansı, 7 Aralık 2009, TDD-ILSI, İstanbul. 

7 2008

Çakır, B., Beyhan, Y. : Ankara’da Yemek Fabrikalarının Sorumlu Yöneticilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin ve Yönetimsel Bilgi/Yaklaşımlarının Belirlenmesi, s: 247, VI. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 2-6 Nisan 2008.

8 2008

İyigün, S., Beyhan, Y. : Hastanelerin Toplu beslenme Servislerinde İş Verimliliğinin Ölçülmesi ve Bunu Etkileyen Bazı Etmenlerin İncelenmesi, s: 246, VI. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 2-6 Nisan 2008.

9 2008

Uyar, M.F., Beyhan, Y., Sağlam, F., Kızıl, M.: Tostlardaki Sucuklarda “ Compact Dry “ Yöntemi İle E. Coli Varlığının Saptanması, s: 260, VI. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 2-6 Nisan 2008.

10 2008

Duman, D., Beyhan, Y., Dikmen, D.: Ankara’da Bir Yetiştirme Yurdunda Kalan Erkek Adolesanların Beslenme Durumları ve Etkileyen Etmenler, s: 278, VI. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 2-6 Nisan 2008.

11 2008

Uyar, M.F., Beyhan, Y.: Service Quality of Primary School Canteens in Çankaya District of Ankara, Encountered Problems and Solution Suggetions, 15th International Congress of Dietetics, ICDA, 2008, Pasifico Yokohama, 8-11 September 2008.

12 2007

Beyhan, Y.: Toplu Beslenme/Toplu yemek Sektöründe Mutfak Çalışanlarının İş Kazası Riskleri ve Önleme Stratejileri, IV. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, s: 397-403, Adana, 20-21 Nisan 2007.

13 2007

Beyhan, Y.: İşyerlerinde Toplu Beslenme, s:101-103, İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu MESKA, İstanbul, 14-16 Kasım 2007.

14 2006

Bilici, S., Beyhan, Y., Sağlam, F., Günebak, Ç.T.: Ankara’da Bir Hastanede Toplu Beslenme Hizmetleri Açısından Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, s: 253, V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.

15 2006

Günebak, Ç.T., Sağlam, F., Beyhan, Y., Bilici, S., Uyar, M.F.: Ankara Bölgesinde Görev Yapan Trafik Polislerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, s:258,  V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.

16 2006

Koç, F., Beyhan, Y., Türkoğolu, İ. : Toplu Beslenmede Mutfak Çalışanlarının İş Kazası Risklerinin Değerlendirilmesi, s: 224, V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.

17 2006

Üstel, Ö., Beyhan, Y., Türkoğolu, İ.: Ankara’da Bir Hastanenin Toplu Beslenme Hizmetlerinden Yararlanan Personelin Memnuniyet Durumlarının Araştırılması, s: 225, V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.

18 2006

Köse, M.T., Beyhan, Y., Bilici, S.: Tersane İşçilerinin Enerji Harcamalarının ve İşyerinde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, s: 235, V. Uluslar Arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 12-15 Nisan 2006.

19 2005

Beyhan, Y. : Beslenme ve Toplu Beslenmede Yeni Yönelişler, III. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi , s: 225-231, Adana, 29-30 Nisan 2005.

20 2004

Beyhan, Y., Bayrak, M.E., Öztürk, M., Özyurt, N., Özatan, A., Tenekeci, K., Keskin, E., Özkazanç, M.: Ahşap-Mobilya Endüstrisi ve Elektronik Sistemleri İşçilerinin Beslenme Durumları ve Antropometrik Ölçümlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma, s: 168, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 2-6 Kasım 2004

21 2003

Beyhan,Y.: Çalışanlarda Stres ve Beslenme, II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi       Bildiriler Kitabı, S: 331-337, 2-3 Mayıs Adana, 2003.

22 2003

Çakır, B, Beyhan, Y. : Çeşitli Pişirme Yöntemlerinin Kıymalı Ispanak Yemeklerinin C Vitamini İçeriği Üzerine Etkisi, s: 166, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bidiriler Kitabı, ,Antalya, 2-5 Nisan 2003.

23 2003

Bayrak, M.E., Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Hizmetlerinde Farklı Pişirme Yöntemlerinin Kıymalı Patates Yemeğinin C Vitamini İçeriği Üzerine Etkisi, s: 168, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bidiriler Kitabı, Antalya , 2-5 Nisan, , 2003.

24 2003

Karabük, G., Beyhan, Y. : Ankara’da Bir Hastanenin Toplu Beslenme Hizmetlerinde İSO 9002 Kalite Güvence Sistemi Geliştirme Çalışması Aşamaları ve Çalışma Öncesi ve Sonrası Toplu Beslenme Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, s: 170, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bidiriler Kitabı, 2-5 Nisan,Antalya, 2003.

25 2003

Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı ve Önemi, s: 69-70, , IV. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi , 2-5 Nisan,Antalya, 2003.

26 2003

Bayrak, M.E., Beyhan, Y., Bölge, M., İskenderoğlu Ş., Kılıç, P.,Yıldız, M. : Ankara’da Toplu Beslenme Hizmeti Veren İki Kamu Kuruluşunda Üretim ve Servis Aşamasında yemeklerde Oluşan Fiziksel Kayıplar, 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, s: 60, İstanbul, 29 Eylül-1 Ekim 2003.

27 2003

Ömeroğlu, E., Beyhan, Y., Sağlam, F.:Ankara’daki Bir Anaokulunda Uygulanmakta Olan Menülerde Yer Alan Yemeklerin Porsiyonlarının İçerisine Giren Temel Besin Gruplarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, s: 64, 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, s: 60, İstanbul, 29 Eylül-1 Ekim 2003.

28 2000

Tanır, F., Şaşmaz, C.T., Demirhindi, H., Beyhan, Y., Gökgöz, S., Akbaba, M.: The Nutritional Status of the Employees Working in Textile Industry in Adana Doğankent Provance, s: 104, Internetional Public Health Congress “ Health 21 in Action” İstanbul, October 8-12, 2000.

29 2000

Beyhan, Y., Keskin, D., Karahan, H., Karakaş, D., Demirtaş M.: Ankara’da Toplu Beslenme Hizmetlerinde Depolama Koşulları, III. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, s:292, Ankara., 2-5 Nisan, 2000. 

30 2000

Beyhan, Y., Nursal B., Baş, M., Ünsal, Ş., Mehmedova, M., Küçük, F.: Ankara’da Toplu Beslenme Hizmeti Sunan Hastanelerde Servis Edilen Bazı Sebze Yemekleri ve Salataların C Vitamini İçerikleri: Bir Pilot Çalışma, III. Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, s:294, Ankara, 2-5 Nisan, 2000. 

31 1999

Beyhan, Y.: Toplu beslenmede Yeni Sistemler, 2000’li Yıllarda TSK’nde Beslenme ve Kontrol Sistemleri Sempozyumu, s: 25-27, 16-17 Kasım 1999, İstanbul.

32 1999

Beyhan,Y.,Sağlam,F.,Tayfur,M.: Ankara’da Toplu Beslenme Sistemlerinin Gelişimi,Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bildirileri ve Katalog,s:249-260,VEKAM Yayın No:1, 1999.

33 1998

Beyhan, Y., Başsoy, G., Çetin, S., Çina, S., Çakır, A.: Food Preparation and Cooking Methods of the Food Service Institutions in Ankara, p: 96, 1998, Plovdiv/Bulgaristan.

34 1998

Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon,Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon., TTD Yayını, No:11:25-33, Ankara,1998.

35 1998

Beyhan,Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetim ve Denetimi, Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon, s:72-80,TTD Yayını, No:11, Ankara,1998.

36 1998

Acımış,D.,Beyhan,Y.:Ankara’da Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Uygulanmakta Olan Menülerin Değerlendirilmesi,VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi  Kitabı (Uluslar Arası Katılımlı) s:277-279, 14-18 Nisan,Adana, 1998.

37 1995

Ciğerim,N.,Beyhan,Y., Çeliktaş,N.: Ankara’da Kredi Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurt Mutfaklarında Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara 12-14 Nisan 1995. 

38 1995

Beyhan,Y.,Ciğerim,N.,Demir,Z.,Bideci,A.,Şahin,T.:Ankara’da Yemek fabrikalarının Fiziki Koşulları Yönünden Değerlendirilmesi,II. Ulusal Beslenme Kongresi Bildiri Özetleri, s-6.3, ,Ankara, 12-14 Nisan 1995. 

39 1995

Beyhan,Y.,Ciğerim,N.,Arca, H.:Ankara’daa Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumu, II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-14 Nisan 1995, Ankara.

40 1995

Beyhan,Y.,Ciğerim N.,Elmalı,Z., Arısoy,E.: Ankara’da Banka Mutfaklarının Hijyen Durumu, II: Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-14 Nisan 1995, Ankara.

41 1995

Beyhan,Y.,Ciğerim N.,Elmalı,Z., Arısoy,E.: Ankara’da Banka Mutfaklarının Hijyen Durumu, II: Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-14 Nisan 1995, Ankara.

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2009

Grandjean, A.C, Cambell, S.M: Hidrasyon: Yaşam İçin Sıvılar, ILSI Kuzey Amerika 8 Washinton,2004 (Beyhan, Y: Çev.2009). 

2 2008

Bilici, S., Uyar, F Beyhan, Y.,Sağlam F.: İlköğretim Çocukları İçin Gıda Hijyeni El Kitabı, T.C Sağlık Bakanlığı, Beslenme Bilgi Serisi 1, A5,Ankara, 2008 . 

3 2008

Bilici, S., Uyar, F.,Beyhan, Y., Sağlam, F.: Besin Güvenliği, T.C. Sağlık Bakanlığı, Beslenme Bilgi Serisi 2, B1,Ankara, 2008 .

4 2008

Bilici, S., Uyar, F, Sağlam, F, Beyhan, Y: Besin Zehirlenmeleri, Nedenleri ve Korunma Yolları, T.C. Sağlık Bak., Beslenme Bilgi Serisi 2, B3,Ankara 2008.

5 2008

Beyhan, Y.: İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve Beslenme, T.C. Sağlık Bak., Beslenme Bilgi Serisi 1, A16, Ankara 2008.

6 2006

Beyhan, Y., Sağlam, F., Bilici, S., Uyar, F.: Beslenme ,Cezaevlerinde Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Ed: Öztek, Z., s: 91-133, Ankara, 2006.

7 2006

Beyhan, Y.: Besin Hijyeni ve Sağlığımız, Beslenme Eğitimi, Ed: Arslan, P, s: 301-322, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, YAYÇEP Projesi, Ankara, 2006. 

8 2006

Bilici, S., Uyar, F.: Handbook For Hygiene For The Primary School Students, Beyhan, Y.,Sağlam F. (Ed.), Republic of Turkey, Ministry of Health, General Directorate of Primary Health Care, Ankara, 2006. 

9 2004

Beyhan, Y.: Çalışma Hayatı- Sağlık Riskleri ve Beslenme, İşyeri Hekimliği Ders Notları, 8. Basım, Ed: Akbulut, T., TTB Yayınları, Ankara, 2004.

10 2004

Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi, T.C. sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü, Ankara, 2004.

11 2003

Merdol,T.K.,Beyhan,Y.,Ciğerim,N.,Sağlam,F.,Tayfur,M.,Baş,M.,Dağ,A.:Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon/Hijyen Eğitimi Rehberi,2. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2003.

12 2002

Beyhan, Y., Sağlam, F., Bilici, S.: Afet Durumlarında Toplu Beslenme Hizmetlerinin Yönetim ve Denetimi, Afet Durumlarında Gıda ve Beslenme Hizmetlerinin Önemi ve Koordinasyonu, Türkiye Kızılay Derneği Md., Ankara, 2002.

13 1995

Beyhan, Y., Ciğerim, N.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Aydoğdu Ofset, Ankara, 1995.

14 1995

Beyhan, Y.: Çalışma Hayatında Toplu Beslenme Hizmetlerinin Yönetimi, Türk-İş Yayınları No: 189, Ankara, 1995.

15 1994

Ciğerim, N., Beyhan, Y.: Menü Tipleri ve Menü Örnekleri, Yiyecek İçecek Hizmeti Veren İşletmelerde Menü Planlama, Unipro Eğitim Seminerleri, TDD, Ankara, 1994.

16 1994

Ciğerim, N., Beyhan, Y.: Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen, Kök Yayıncılık, Aydoağdu Matbaası, Ankara, 1994.

17 1993

Beyhan, Y.: Hızlı Hazır Yemek (Fast-Food) Sistemlerinde Hijyen, Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast- Food)  TDD Yayını, 6, s: 47-59, Sinem Ofset, Ankara, 1993.

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2008

Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki İlköğretim Okullarındaki Kantinlerde Satılan Tost Malzemelerinden Sucuk ve Kaşar Peynirlerinin Bazı Mikrobiyolojik Riskler Yönünden (Total coliform, E coli, Staphylococcus aureus, küf ve maya) İncelenmesi, H.Ü,Bilimsel Araştırmalar Projesi, Ankara, 2008.

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 -
 1. YÖNETİMSEL GÖREVLER

  1.     Toplu Beslenme Sistemleri AB Dalı Başkanı - 2000 – 2009

  2.     H.Ü. S.T.Y.O Müdür Yrd.- 2003-2006

  3.     Yüksek Okul Kurulu Üyeliği – 2003-2006

  4.     Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi – 1996-2000, 2003-2009

  5.     Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı- Strateji geliştirme Kurul Üyeliği 2003-2009

  6.     Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanlığı 2008- 2009, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği-2009-2010.

  7.     Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölüm başkanlığı

   

   

  BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEDE ALINAN GÖREVLER

  1.     Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongreleri ( I-VI. ) - Kongre Düzenleme Kurulu Görevi

  2.     İş Sağlığı ve Güvenliği Kongreleri-  Kongre Danışmanlar Kurulu Görevi

  3.     Türk- İş İşçi Sağlığı ve Güvenliği Seminerleri Eğitim Kurulu Üyeliği Görevi (1995-2000)

  4.     Türkiye Diyetisyenler Derneği Toplu Beslenme Sistemlerinin Yönetim ve Organizasyonu Seminerleri - Eğitimcilik Görevi

  5.     Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bilim Dalı Seminerleri, Panelleri vb. - Düzenleme Görevi

  6.     Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği Sertifika Programları - Akademik Kurul Üyeliği Görevi (1998- Devam Ediyor )

  7.     TDD Yönetiminde 2009-2010 Yılları İtibariyle;

  8.     Uluslar Arası Sıvı Tüketimi ve Sağlık Konferansı-İstanbul, 2009.

  9.     Gaziantep Beslenme Günleri Sempozyumu, İstanbul, 2009.

  10.  Sporda Beslenme Stratejileri Sempozyumu, İstanbul, 2009.

  11.  Klinik Beslenmede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Kayseri, 2010.

  12.  Diyet ve Doğal Ürünler Fuarı, Bilimsel Organizasyonu, Harbiye Askeri Müze, İstanbul, Nisan, 2010.

  13.  Doğadan kepçeye Projesi- 4 İlde “Menü Yönetim ve Denetimi- Çorbaların Menü Zenginleştirmedeki Yeri” Konulu Seri Konferanslar, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, 2010.

  14.  İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi,Kongre başkanı, İstanbul,16-18 Nisan 2015,

   

  ÇALIŞMA YAPILAN LABORATUVARLAR

  1.     Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü “ Beslenme İlkeleri laboratuarı”.

  2.     Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi “ Cerrahi Araştırmalar Laboratuarı “.

   

  KURUM DIŞI KURULUŞLARDA BİLİM DANIŞMANLIĞI

  1.     Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği- Hastanelerde Diyet Planlama Esasları/Normal Diyet Günlük İstihkak Cetveli Güncellenmesi Çalışması- Komisyon Başkanlığı

  2.     Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı “Toplu beslenme Sistemleri Çalışma Grubu Başkanlığı

  3.     T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü “ Polis Akademisi, Polis Kolejleri ve Polis Okullarında Öğrencilerin Beslenme Maliyetleri Çalışmaları- Bilim danışmanlığı

  4.     Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu “ Dört Kişilik Bir Ailenin Aylık Gıda Harcamaları- Asgari Ücret Tespit Komisyonu” – Bilimsel Danışmanlık

  5.     Sağlık Bakanlığı “ II. Sağlık Kongresi- Yaşlı Sağlığı Çalışma Grubu- Bilim Danışmanlığı

  6.     Başbakanlık ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel Müdürlüğü “ Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşletme Yönetmeliği- Yaşlılar İçin Menü Planlama İlkeleri, Günlük, Haftalık Besin Gereksinmelerinin Güncellenmesi Çalışma Grubu- Bilim Danışmanlığı

  7.     T.C. Hükümeti Ulusal Çevre Eylem Planı ( UÇEP ) Projesi “ Besin Zehirlenmeleri “ Çalışma Grubu- Bilim Danışmanlığı

  8.     Sağlık Bakanlığı “ Diyetisyen Alımı “ Sınav Komisyon Üyeliği

  9.     Milli Prodüktivite Merkezi “ Yemek Hizmet Alım” Komisyonu- Bilirkişilik Görevi

  10.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi ( YAYÇEP )” Beslenme, Sağlık ve Hijyen” konusunda Bilim Danışmanlığı

  11.  Sağlık Bakanlığı, Ulusal Tuz Tüketiminin Azaltılması Çalıştayı, Toplu Beslenme Sistemlerinde Tuz Tüketiminin Azaltılması Komisyon Başkanlığı

  12.  Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nin güncelleştirilmesi çalışması, 2014.

   

  HİZMET VE BAŞARI BELGELERİ

  1.     Prof. Dr. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Birinciliği.

  2.     Hacettepe Üniversitesi Rektörlük ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü 20, 25. ve 30. Hizmet Ödülleri

  3.     Türk- İş 46. Yıl Katkı Ödülü

  4.     Bildiri Sunularak Katılınan tüm toplantı , konferans ve kongrelere katılım ve katkı için Teşekkür Belge ve Plaketleri.

   

  KURUM İÇİ VE DIŞI ARAŞTIRMALARDA ALINAN GÖREVLER

  1.     Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması- 1974

  2.     Çubuk ve Çevresinde Aile Planlaması Araştırması- 1975

  3.     Yozgat İli ve Çevresi Beslenme ve Sağlık Araştırması- 1977

  4.     Ankara İli ve Çevresinde Sağlık ve Beslenme Araştırması- 1980

  5.     Çubuk İlçesi ve Köylerinde Sağlık ve Beslenme Araştırması- 1983

  6.     Ankara İli ve İlçelerinde Beslenme Araştırması- 1985

  7.     Trabzon İli ve Çevresinde Guatr/İyotlu Tuz Araştırması- 1995

  8.     Ankara İli ve İlçelerinde Beslenme Araştırması- 1996- 2000

  9.     Mardin İli ve çevresinde İyotlu Tuz, Beslenme ve Sağlık Araştırması- 2003

  10.  Amasya İli ve Çevresinde Beslenme ve Sağlık Araştırması- 2005

  11.  Ankara İlinde Beslenme ve Sağlık Araştırması- 2006

  12.  Ankara İlinde Yaşlılarda Beslenme ve Sağlık Araştırması- 2007

  13.  Ankara İlinde Yaşlılarda Beslenme ve Sağlık Araştırması- 2008

   

  HİZMET İÇİ EĞİTİM, SEMİNER VE KURSLARDA ALINAN GÖREVLER

  1.     Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü- Uygulamalı Aşçı Eğitimi-Kütahya

  2.     Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü- Aşçılar İçin Hizmet İçi Eğitim-Ankara

  3.     TÜGSAŞ – Mutfak Çalışanlarının Eğitimi- Ankara

  4.     Sümer Holding- Sosyal ve İdari İşler Yöneticilerinin Toplu beslenme Sistemleri Hizmet

  5.     İçi Eğitimleri- Bursa

  6.     TCDD Genel Müdürlüğü- Uygulamalı Aşçı Eğitimi( 2 kez )- Ankara

  7.     BOTAŞ genel Müdürlüğü- Mutfak Çalışanlarının Eğitimi-Ankara

  8.     Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü- Servis Personelinin Eğitimi- Ankara

  9.     Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü- Müstecir ve Sosyal İşler Yöneticilerinin Toplu

  10.  Beslenme Sistemleri Eğitimleri (3 kez )- İstanbul, Ankara, Karamürsel

  11.  Milli Prodüktivite Merkezi- Profilo Fabrikası- Mutfak Çalışanlarının Eğitimleri- Çerkezköy/Tekirdağ

  12.  Mercedes Benz Fabrikası Mutfak Çalışanları Eğitimi- Alsaray

  13.  İş Bankası Genel Müdürlüğü- Toplu Beslenme Çalışanlarının Eğitimi- Ankara

  14.  T.C. Merkez Bankası Toplu Beslenme Çalışanları ve Yöneticilerinin Eğitimleri(3 kez) Ankara

  15.  T.C. Merkez Bankası - Para Sayıcı Operatörleri- El Hijyeni Eğitimleri (4 kez ) – Ankara

  16.  Yemek Sanayicileri İş Adamları Derneği (YESİAD) Üye ve Yöneticilerinin Eğitimleri- Afyon

  17.  YESİAD- Aşçıların Toplu Beslenme Eğitimi- Ankara

  18.  Türk- İş- İşçi Sağlığı ve Güvenliği: Beslenme Eğitimleri ( 20’nin üzerinde çeşitli illerde )

  19.  TTB- İş Yeri Hekimliği Sertifika Programları- İşçi sağlığı ve Güvenliğinde Beslenme - Çoğunluğu Ankara, İstanbul ve İzmir’de olmak Üzere 50’nin Üzerinde )

  20.  Türkiye Diyetisyenler Derneği- Diyetisyenlerin Hizmet İçi Eğitimleri ( 5 kez )-Ankara-İstanbul

  21.  TPAO-Kafeteryaları aşçı ve garsonlarının Hizmet İçi Eğitimleri, Ankara 2010.

  22.  T.C Merkez Bankası Mutfak Çalışanları İçin Hijyen Eğitimi, Ankara, 2011.

   

   

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1 -
 1. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi- Yayın Kurulu Üyeliği
 2. Catering Guide – Danışma Kurulu Üyeliği
 3. Akademik Gıda – Yayın Kurulu- Üyeliği
 4. Gıda hattı Dergisi-yayın Kurulu- Üyeliği
 5. Türkiye Diyetisyenler Derneği
 6. Türk Tabipleri Birliği Akademik Kurul Üyeliği