Makaleler | Beslenme ve Diyetetik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BESLENME VE DİYETETİK

Makaleler


  1. Beyhan, Y., Taş, V. Mental Sağlık ve Beslenme. Journal of Zeugma Health Science. 2019;1(1):30-35.
  2. Öztürk, B.,Beyhan, Y., Taş, V. Malatya’da bir aile sağlığı merkezine başvuran 3-18 yaş aralığındaki bireylerin beslenme durumunun ve Allura Red AC (E129) bulunan besinlerin tüketim miktarının saptanması. Journal of Zeugma Health Science. 2020;2(1):28-34
  3. Özkır D, Kayakırılmaz K. The Inhibitor Effect of (E)-5-[(4-(benzyl(methyl)amino)phenyl)diazenyl]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-4-ium zinc(II) Chloride, an Industrial Cationic Azo Dye, onto Reducing Acidic Corrosion Rate of Mild Steel. J Electrochem Sci Technol. 2020;0.
  4. Erdemoglu, Y., Aydingoz, I., Ustun, C., Uzay, A., Besli, Y., Ozturk Durmaz, E., Demirkesen, C. and Sahin, S. (2020), Fusariosis manifesting as targetoid purpuric cutaneous lesions in immunocompromised patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. doi:10.1111/jdv.16551
  5. Zarifoğlu, A., Ünlü, A., Sönmez, T., Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Görülme Sıklığı ile Yeme Tutum Davranışları ve Beden Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1st International Health Science and Life Congress, 02-05 May 2018