Bölüm Başkanının Mesajı | Beslenme ve Diyetetik | HKU

BESLENME VE DİYETETİK

Bölüm Başkanının Mesajı

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Sevgili Öğrenciler;

Beslenme ve Diyetetik Bilimi, 21. Yüzyılın bilimi olarak tanımlanmaktadır. Bireyin beslenme şekli, onun sadece fiziksel durumunu değil, aynı zamanda ruh sağlığı ve sosyal durumunu da belirleyen, etkileyen önemli bir etmendir. Yeterli, sağlıklı ve kaliteli beslenme toplumun sağlığını koruma ve yükseltme yönünde önemli rolü olduğu gibi, aynı zamanda bireyin ve toplumun yaşam kalitesini de sağlar. Tüm bu özellikleri nedeni ile beslenme konusu ve diyetisyenlik mesleği birçok meslek grubunun da ilgisini çekmektedir.

Ulusal ve uluslar arası yürütülen bilimsel çalışmalarda; kalp-damar hastalıklarından diyabete, kolon kanserinden depresyona, alzheimer hastalığından, hipertansiyona, metabolik sendromdan, osteoporoza kadar birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde bireye özgü diyet programlarının oluşturulması ve uygulanmasının etkinliği kanıtlanmıştır.

Diyetisyen; sadece sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları ile hastalar için tıbbi beslenme programları düzenleyen meslek mensubu olmayıp, aynı zamanda toplu beslenme yerlerinde beslenme programlarını hazırlayan; toplu beslenme kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyonunu sağlayan, eğitim kurum ve kuruluşlarında eğitimci olarak görev alan, ülkenin beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasında görev alan önemli bir sağlık meslek mensubudur.

Günümüzde, diyetisyenler, aldıkları eğitimle ve kazandıkları donanımlarıyla, başta hastaneler, toplum sağlığı merkezleri gibi sağlık kuruluşları olmak üzere, tüm toplu beslenme yapılan kuruluşların yanında, (okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta öğretim okulları, yükseköğretim kurumları, huzurevleri, bankalar, kamu kuruluşları, silahlı kuvvetler, fabrikalar, yemek fabrikaları, …) gıda sanayi, turizm sektörü, spor merkezleri, beslenme ve diyet danışma merkezleri gibi pek çok alanda görev yapmaktadırlar.

Bölümümüz bölgesinde tanınan ve tercih edilen bir üniversite olan Hasan Kalyoncu Üniversite’sinin çatısı altında, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunun bir bölümü olarak 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında kurulmuştur. İlk mezunlarını 2014-2015 yılında vermiştir.

Önce Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu bünyesinde eğitim ve öğretimini sürdüren bölümümüzün eğitim kadrosu,  2015-2016 yılından itibaren ülkemizin hem nicelik, hem de nitelik olarak en güçlüsü sayılabilecek eğitim kadrosu ile zenginleşmiştir. Bölümümüz etkin bir eğitim verebilecek fiziki koşullar (derslik ve laboratuvaralar)  ile mesleki uygulama olanaklarına sahiptir.

Bölümümüz  2017-2018 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bölümümüz yüksek lisans eğitimine 2015-2016 yılları,  doktora eğitimlerine de 2017-2018 yılları itibariyle başlamıştır.

Bölümümüzün amacı, ülkemiz ve bölgemizde toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren, toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi, yenilikçi, bilimsel, insani ve etik değerlere öncelik veren, sağlık politikalarında aktif rol alan, saygın ve üstün nitelikli diyetisyen ve sağlık eğitimcileri yetiştirmektir.

Bölümümüzün geleceğe bakışı/vizyonu ise yaptığı araştırmalar, verdiği eğitim ve hizmetlerle alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, saygın, lider bir bölüm olmaktır.

Başta öğrenciliğiniz olmak üzere, üstleneceğiniz tüm sorumluluklarınızı, yaptığınız ve yapacağınız her şeyi coşkuyla, heyecanla ve severek yapmanız dileği ile hepinize başarılar dilerim.

HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Yasemin BEYHAN