Tanıtım | Beslenme ve Diyetetik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BESLENME VE DİYETETİK

Tanıtım

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; bireylerin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla uluslararası standartlara uygun eğitim ve öğretim vermektedir. Bölümümüz; besinler, beslenme, diyetetik, yönetim ve diğer alanlarda temel bilgi, bilimsel duruş, mesleki yeterlilik ve liderlik özelliğine sahip, mesleki olarak kendini geliştirmeye açık donanımlı diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Diyetisyen; Beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini planlayan, uygulayan ve bu konularda eğitim yapan meslek elemanıdır. Diyetisyenler, akademisyenliğin yanı sıra, araştırıcı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında görev alabilirler.

İş İmkânları:

 • Yataklı tedavi kurumları (hastaneler), tıp merkezleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri,
 • Özel bakım merkezleri (huzurevi, çocuk yuvası, rehabilitasyon merkezleri),
 • Yemek hizmeti bulunan bütün iş yerleri ve kurumlar (okullar, askeri kurumlar, fabrikalar)
 • Yiyecek-içecek üretimi ve satışı yapan kuruluşlar (yemek fabrikaları, oteller, restoranlar, kafeteryalar, hızlı hazır yemek sevisi),
 • Besin-ilaç endüstrisi (doğal ürünler, beslenme destek ürünleri, bebek-çocuk mamaları)
 • Beslenme ile ilgili resmi kuruluşlar ve bakanlıklar (Gıda Analiz Laboratuvarları, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı),
 • Fitness ve spor merkezleri/kulüpleri,
 • Özel beslenme danışmanlık merkezleri,
 • Özel sağlık ve eğitim kampları (sporcular, diyabetliler, özürlüler vb. kampları),
 • Medya kuruluşları (televizyon, radyo, dergiler, gazeteler),
 • Eğitim ve araştırma faaliyetleri (üniversiteler, projeler, AR-GE kuruluşları),
 • Uluslararası sağlık ve beslenme kuruluşları (FAO, WHO, UN ve UNICEF).