Hakkımızda | Beslenme ve Diyetetik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BESLENME VE DİYETETİK

Hakkımızda

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün vizyonu, beslenme ve diyetetikte araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın, öncü bir bölüm olmaktır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nünmisyonu ülkemiz ve bölgemizde toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren,toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi, yenilikçi, bilimsel,insani ve etik değerlere öncelik veren,sağlık politikalarında aktif rol alan,saygın ve üstün nitelikli diyetisyen ve sağlık eğitimcileri yetiştirmektir.

Sağlam bir bilimsel temel sağlayarak öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmek ve desteklemek; besinler, beslenme araştırmaları, ticari yiyecek- içecek servisleri, hastane beslenme ve diyet servisleri, halk sağlığı ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi konusunda sorumluluk aşılamak, hazırlamak ve eğitmek; donanımlı laboratuvarlar ve pratik yapma imkânları ile öğrencilere araştırma ve iletişim becerisi ve bilgisi kazandırmak; sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavilerinde, yiyecek- içecek sektöründe, mesleki bilgi ve becerilerini uygulayabilen diyetisyenler yetiştirmektir.

Hakkımızda

Bölümümüz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başlamıştır İlk mezunlarını 2014-2015 yılında vermiştir. 2015-2016 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlayan bölümümüz 2017-2018 yılında hem doktora eğitimine başlamış hem de lisans eğitim-öğretimini Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında sürdürmeye başlamıştır.

Bölümümüzde 7 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi, 3 idari personel hizmet vermektedir.  Beslenme Laboratuvarı, Besin Kimyası Laboratuvarı ve Antropometri laboratuvarı tam donanımlı olarak öğrencilerimizin eğitimi, öğretiminde ve araştırmalarda kullanılmaktadır.

İlk 6 dönem teorik ve pratik bilgiler ile donanan öğrencilerimiz bu bilgilerini deneyime dökebilmek amacıyla son iki dönem anlaşmalı olduğumuz pek çok kurumda staja çıkarak yetişkin beslenmesi, çocuk beslenmesi, toplu beslenme sistemleri ve toplum sağlığı konularının her birinde deneyim sahibi olmaktadır.

Akademik kadrosu, eğitim öğretim imkanları ve staj olanakları ile bölümümüz ülkemizdeki Beslenme ve Diyetetik Bölümleri arasında fark yaratmaktadır. Beslenme ve Diyetetik bölümümüz, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından 13.03.2020 tarihinde 2 yıl süreli akredite edilmiştir.