Program Eğitim Amaçları | Beslenme ve Diyetetik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BESLENME VE DİYETETİK

Program Eğitim Amaçları

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün amacı;

Beslenme ve Diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan, mesleki güncel bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olan, alanında uzmanlaşmaya olanak sağlayan, girişimci ve sorumluluk almaktan kaçınmayan, kanıta dayalı bilimsel temellerle mesleğini yerine getiren,

Evrensel mesleki etik kurallara, evrensel hukuka ve çevreye saygılı olan, kanıta dayalı bilimsel temellerle mesleğini yerine getiren,

Yaşam boyu bireyin ve toplumun sağlığını korumayı, geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyen,

Multidisipliner ekip çalışmasına yatkın, ekipte etkili görev alabilen, güçlü iletişim becerilerine sahip,

Bilim ve teknolojideki yenilikleri izleyen ve kendisini geliştirip sürekli yenileyebilen uluslararası mesleki standartlarda DİYETİSYENLER yetiştirmektir.