Tezler | Beslenme ve Diyetetik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BESLENME VE DİYETETİK

Tezler


 1. MUSTAFA ANIL ERBAĞCI, Üniversite öğrencilerinin kampüs içerisinde farklı toplu beslenme hizmeti veren yerleri tercih etme durumu ve bunu etkileyen etmenlerin saptanması
 2. HÜLYA YILMAZ, Hemodiyaliz hastalarında beslenme eğitiminin biyokimyasal parametrelere etkisi
 3. SABİHA İREM ÜNAL, Vücut ağırlık kaybı programı uygulanan aşırı kilolu ve obez kadınlarda badem tüketiminin antropometrik ölçümler ile bazı kan parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi
 4. UFUK AYŞE KEPKEP, Anne ile yenidoğan bebeğin serum D vitamini düzeylerinin ve etkileşimlerinin belirlenmesi
 5. AYŞE GÖKÇE ALP, Otistik Bozukluğu Olan Çocukların Beslenme Durumlarının Tanımlanması ve Ailelere Verilen Beslenme Eğitiminin Etkisinin Belirlenmesi
 6. ALEV ÇELİK, İnsülin Direnci Olan Kadınlarda Diyetteki İki Farklı Karbonhidrat Oranının Biyokimyasal ve Antropometrik Parametrelere Etkisi
 7. ENES BAHADIR KILIÇ, Piyasada Satılan Antep Fıstıklarının Mineral İçeriği ve Tüketim Durumları
 8. GÜLER AKICI, Hafif Şişman ve Şişman Yetişkin Bireylerde Bel/Boy Oranı ile Kardiyovasküler Hastalık Riskinin Belirlenmesi
 9. İREM AYHAN TURAL, Adölesanlarda farklı iki günde belirlenen besin öğesi alımları ile sağlıklı yeme indeksi ve diyet kalite indeksi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 10. ALMİLA KUYUCU, Bariatrik Cerrahi Uygulanmış Hastaların Ameliyat Sonrası Altı Ay ve Üzeri Sürede Vücut Ağırlığı Kaybının, Besin Tüketim Durumunun ve Bazı Biyokimyasal Bulgularının Belirlenmesi
 11. MERVE ELHATUSARU, Özel bir okul yemekhanesinde oluşan besin artık miktarlarının ve maliyetinin saptanması
 12. BEDRİYE AYATA, Gaziantep Nizip ilçesinde yaşayan obez ve insülin direnci olan kadınlarda ağırlık kaybının insülin direncine etkisi
 13. SAADET TAYŞİ, Gaziantep ilinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 3- 18 yaş grubu çocukların beslenme durumlarının ve E110 (sunset yellow) gıda katkı maddesi bulunan besinlerin tüketim miktarlarının saptanması
 14. ELİF EZGİ SAĞLAM, Gaziantep ilinde yaşayan farklı sosyoekonomik düzeydeki yetişkin kadınların beslenme durumunun sağlıklı yeme indeksi ile değerlendirilmesi
 15. BÜŞRA ÖZTÜRK, Malatya’da bir Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran 3 – 18 yaş aralığındaki bireylerin beslenme durumunun ve Allura Red AC (E129) bulunan besinlerin tüketim miktarının saptanması
 16. TUĞBA SOPALI, Yetişkinlerde Beslenme Durum ve Alışkanlıkları, Antropometrik Ölçümleri ile Uyku Kalite İlişkisinin Belirlenmesi
 17. BEGÜM UĞURLU, Gaziantep İli Kamu Hastanelerinde Verilen Taşımalı Yemek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
 18. HATİCE DEMİR, Üniversite öğrencilerinin duygusal yeme davranışı ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin incelenmesi
 19. BİRSEN KARA, Üniversite öğrencilerinin besin desteği kullanma durumlarının belirlenmesi
 20. GÜZİDE ŞENDAĞ SAĞIR, Üniversite öğrencilerinin beslenme durumlarının Akdeniz diyet kalite indeksi ile değerlendirilmesi
 21. TÜLAY SÖNMEZ, Maternal iyot durumunun yeni doğan bebeğe etkisinin belirlenmesi
 22. BURCU İDİL YİĞİT, Radyoterapi tedavisi alan onkoloji hastalarında farklı tarama testleri ile beslenme durumunun belirlenmesi
 23. FATMA BENGÜ BOZDOĞAN, Osmaniye’de Özel Park Hastanesi Çocuk hastalıkları servisine başvuran 3-18 yaş aralığındaki bireylerin beslenme durumunun ve tartrazin (E-102) bulunan besinlerin tüketim miktarının saptanması
 24. GAMZE TULUKÇU, Adana ili’nde iki farklı Huzurevinde yaşayan yaşlılarda malnutrisyon durumunun taramatestleri ile belirlenmesi
 25. KEVSER KARTAL, Düşük kalorili diyet tedavisi uygulanan hafif şişman/şişman bireylerin depresyon derecesi ve yeme davranışının değerlendirilmesi
 26. GÜLAY KIZIL EKİNCİ, Diyarbakır ili Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi’ne başvuran bireylerde uyku kalitesinin diyet kalitesine ve antropometrik ölçümlere etkisinin belirlenmesi
 27. ABDURRAHİM ZARİFOĞLU, Farklı fakültelerdeki üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza görülme sıklığı ile yeme tutum davranışları ve beden algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
 28. İBRAHİM OĞUZHAN AVŞAR, Üniversite öğrencilerinin besin güvenliğine ilişkin bilgi tutum ve davranışlarının belirlenmesi
 29. MELİS KALAYCI, Tip 2 diyabetli bireylerin metabolik kontrollerinin diyabet güçlendirme ölçeği ile değerlendirilmesi
 30. NESLİHAN KIZIKLI, Gaziantep ilinde bir lise öğrenci yurdunda kalan öğrencilerde uyku süresi ve kalitesi ile beden kütle indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi