Bitirme Projesi | Beslenme ve Diyetetik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BESLENME VE DİYETETİK

Bitirme Projesi

HKÜ Lisans Yönetmeliği Madde 30’a göre;

MADDE 30 – (1) Eğitim-öğretim programlarının gereği olarak yapılması zorunlu olan stajlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senatoca düzenlenir. (2) Bitirme projesi dersinin zorunlu olduğu bölümlerde proje, bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli şartlar, projenin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım, çizim, tasarım ve benzeri konulara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

Senato kararınca bölümümüzde 4.sınıf kapsamında açılan BES449 Proje Planlama İlkeleri ve BES450 Proje Çalışması dersleri bölümümüz öğretim üyeleri danışmanlığında yapılıyor olup, öğrenci Bitirme Tezini bu dersler çerçevesinde hazırlamaktadır.

BES449 Proje Planlama İlkeleri Ders İçeriği

BES450 Proje Çalışması Ders İçeriği