Staj / CO-OP | Beslenme ve Diyetetik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BESLENME VE DİYETETİK

Staj / CO-OP

HKÜ Lisans Yönetmeliği Madde 30’a göre;

MADDE 30 – (1) Eğitim-öğretim programlarının gereği olarak yapılması zorunlu olan stajlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senatoca düzenlenir. (2) Bitirme projesi dersinin zorunlu olduğu bölümlerde proje, bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli şartlar, projenin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım, çizim, tasarım ve benzeri konulara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Klinik ve Kurum Uygulama Yönergesi‘ne linkten ulaşılabilir.