10 Mart Tarım ve Gıda Politikaları Çalıştayı | Beslenme ve Diyetetik | HKU

BESLENME VE DİYETETİK

10 Mart Tarım ve Gıda Politikaları Çalıştayı

10 Mart Tarım ve Gıda Politikaları Çalıştayı

Çiftçiler olarak, kendimizi geçindirmenin ötesinde, toplum ve gelecek için değer üretmek; işimizi, gözümüz arkada kalmadan çocuklarımıza teslim edebilmek istiyoruz. Sanayiciler olarak, işlenmiş gıdalarla ilgili kamuoyunda mevcut olan bilgi eksikliği ve kirliliğine engel olmayı istiyoruz. Ürün fiyatları doğru ve makul şekilde belirlensin, sürekli kaliteli üretim yapılsın, tarımın verimi katlansın, hepimiz kazanalım istiyoruz. Peki, bütün bunlar nasıl olacak? Biz, doğru yer ve zamanda, doğru araçlarla savunuculuk yürütmenin büyük fark yaratacağını düşünüyoruz. AB Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından fonlanan Çiftçi-Sanayici Diyalogu Projesini tam da bu yüzden hayata geçirdik.

Projemizi tamamlarken 150’den fazla katılımcıyı ağırladığımız, Tarım ve Gıda Politikalarının konuşulduğu çalıştayımızda geliştirdiğimiz önceliklendirilmiş 6 politika alanı için 6 politika metni yöntemi ile çiftçileri, ilgili sivil toplum örgütlerini, endüstri liderlerini, ziraat mühendislerini, akademisyenleri ve daha birçok önemli aktörü bir araya getirerek politika metinlerimizi oluşturduk, savunuculuk nasıl yaparız, bir arada nasıl mümkün kılarız tartıştık.

Programımızda Prof. Dr. Erdoğan Güneş Türkiye’de Tarımsal Sürdürülebilirlik konusundaki bilgi birikimini bizlerle paylaştı. TÜSİAD Tarım ve Gıda 2020 Raporu’nun başyazıcılarından Prof. Dr. Ahmet Halis Akder’de raporla ilgili bizleri bilgilendirirken, Tarım ve Gıda Sektöründe Sürdürülebilir Büyümeyi Sağlayacak Politikalar hakkında bilgi verdi. Helal Akreditasyon Kurumu, Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Selçuk ise Tarım ve Gıda Ürünlerinde Sertifikasyon ile Ekonomik Katma Değer oluşturma konusunda Türkiye’de gelinen noktayı belirtti.

Projemizi hayata geçirirken en büyük destekçilerimizden olan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’ndan konuşmacımız Burcu Altınordu ise Türkiye-AB ilişkilerinde beşeri projelerin önemini ve yürütmekte olduğumuz projeye olan destekleyici tavırlarını yineledi.

Programın konu çeşitliliği nedeniyle aynı gün içerisinde birden çok konuya değinebilme imkanı bulurken;

Beslenme Politikalarını konuşmak üzere; Prof. Dr. İsmet Tamer’i ve Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan’ı ağırlama imkanı bulduk.

İklim Değişikliğini Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlkay Dellal ve WWF’den Dr. Arzu Balkuv’dan dinleme fırsatına sahip olduk.

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan gelen konuşmacımız Dr. Coşkun Şerefoğlu ile Tarım Teknolojilerinde hangi noktada olduğumuzu tartıştık.

Üründe fiyat oluşumunu sağlayan dinamikleri incelemek ve mevcut problemleri anlamak için TÜRİB(Türkiye Ürün İhtisas Borsası)’den Dr. Necla Küçükçolak ve Prof. Dr. Havva Tunç’u dinledik.

Tarım Finansmanı nedir, girdiler ile olan ilişkisi nasıl ilerler, sorunlara nasıl çözüm üretiliri tartışmak için Denizbank’dan Murat Tevfik Güçlü ve Frankfurt School Finance and Management şirketinden Ömer Demirhan’ı ağırladık.

Tarım Desteklerini tartışmak ve bu alandaki problemlerin çözümüne katkı sunmak için Prof. Dr. Gülcan Eraktan ve Doç. Dr. Özgür Bor’u ağırlama imkanı bulduk.

Her bir önemli konu başlığında, kıymetli konuşmacılarımıza eşlik etmek ve program çerçevesinde üretilen önerileri sunmak adına katılımcılar tarafından Masa Sözcüleri seçildi. Böylece GİFT’in her zaman temel aldığı bütüncül, eşitlikçi yaklaşım metodu hayata geçirilmiş oldu.

Geldiğimiz noktadaki hedefimiz ise içinde tüm katılımcılarımızın sözünün yer aldığı bu belgeleri başta Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere, ilgili tüm kamu kurumları ve TBMM nezdinde gündeme taşımak, kamuoyu ile paylaşmak ve bu yapılan savunuculuk doğrultusunda alınan aksiyonların takibini yapmaktır.

Kaynak: https://www.ortakpolitika.org/10-mart-tarim-gida-politikalari-calistayi/