Birinci Sınıf Öğrencilerin Dikkatine | Beslenme ve Diyetetik

BESLENME VE DİYETETİK

Birinci Sınıf Öğrencilerin Dikkatine

Birinci Sınıf Öğrencilerin Dikkatine

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1.Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine,

Dersleriniz hibrit ya da online olarak programlanmıştır (Şekil.1).

derslerin Sınıflandırılması
1. Derslerin sınıflanması

Şekil 1. Derslerin sınıflanması

Derslerinizin ders programınızda günlere göre hibrit ya da sadece online durumu Tablo 1 de gösterilmektedir.

Dersleri hibrit yöntemle seçmeniz durumda dersin hocasının belirlediği zamanlarda derse sınıfta katılmanız gerekmektedir. Derse devam durumunuz ıslak imza ile sınıfta alınacaktır. Hibrit olarak planlamış dersleri online takip etmek istediğinizde ise derse devam durumunuz sanal sınıf ortamında sistem otomatik olarak kaydedecektir.

Tablo 1. Günlere göre derslerin hibrit ve online durumları

1. SINIF PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
HİBRİT ONLINE   ONLINE/HİBRİT ONLINE HIBRIT
  BES113ANATOMİ

 

BES103FİZYOLOJİ

BES101 BESLENME İLKELERİ*

 

TÜR101TÜRK DİLİ

  BES109TEMEL KİMYA

 

BES117MESLEKİ ORYANTASYON

 

BES117DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK

 

MAT103MATEMATİK

 

ING111İNGİLİZCE

 

Online olan dersler kırmızı ile hibrit olan dersler siyah renk ile gösterilmiştir

*BES101Beslenme ilkeleri 1. ve 7. haftalar arası beslenme ilkeleri-I; 8. ve 14. haftalarda Beslenme ilkeleri-II İşlenecektir. Beslenme ilkeleri laboratuar uygulamaları dersi ise Bahar döneminde işlenecektir.

Ders seçiminde seçim yaptığınız BES121 Temel Kimya Uygulamaları dersiniz Bahar döneminde işlenecektir bu sebeple Tablo 1 de görülmemektedir.

Mesleki oryantasyon dersi 15 Ekimde Sanal sınıfta yapılacak olan dersle başlayacaktır.  22 Ekim 2020 ve 7 Ocak 2021 tarihlerinde sınıfta yüz yüze eğitimle, diğer haftalarda sanal sınıf ortamında davetli konuşmacılarla ders yürütülecektir. Yüz yüze eğitimle yapılacak dersleri öğrenci sanal sınıf ortamından da takip edebilecektir.

Hibrit olan derslere katılım durumunuz için aşağıdaki tabloyu doldurup 1. Sınıf danışman hocasına iletmeniz gerekmektedir.

 

Öğrenci adı soyadı:

Öğrenci No:

  YÜZYÜZE UZAKTAN/ONLINE
ANATOMİ    
FİZYOLOJİ    
DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK    
MATEMATİK