2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Bilgi Notu

BESLENME VE DİYETETİK

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Bilgi Notu

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Bilgi Notu

HKÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLGİ NOTU

Üniversitemizde HKÜ Senatosu kararına göre güz döneminde hibrit model uygulanacaktır. Fakültemizde derslerin yaklaşık %60’ının yüz yüze, %40’ının ise çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Derslerin bu şekilde yürütülmesine yönelik idari ve akademik çalışmalar özenle yapılmaktadır.

Derslerin Planlanması

Online Dersler

Online derslerin seçiminde öğretim üyelerinin durumları ile derslerin niteliği dikkate alınarak planlama yapılmıştır.

Yüz Yüze Dersler

·       Yüz yüze derslerin yürütülmesinde sanal sınıf da kullanılacaktır. Yüz yüze derslerin hepsine sanal sınıf tanımlanacaktır. Öğrenciler, bu derslere kampüse gelerek bizzat katılabilecekleri gibi, tercihlerine göre mekândan bağımsız olarak uzaktan eğitim imkânlarıyla da katılabileceklerdir. Derslikte bir öğrenci dahi bulunsa ders, yüz yüze olarak yapılacaktır. Dersler, bizzat derslikte ve sanal sınıfta bulunan öğrencilerin etkileşimlerini ve aktif katılımlarını sağlayacak şekilde alternatif yöntemlerle zenginleştirilerek (soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası vb.) yürütülecektir.

·       Gaziantep dışında ikamet eden hocalarımız; yüz yüze yapacağı eğitimde teması azaltma amacını göz önünde tutarak, dersin içeriğini ve işlenişini de dikkate alarak ihtiyaca göre derslerin az bir kısmını çevrimiçi ortamda yapabilecektir. Bu husus, Dekanlık ile de paylaşılacak olan ders planında belirtilecek ve dersin ilk haftasında öğrencilerle paylaşılacaktır.

 

Yüz yüze yürütülecek derslerde 30 dakika ders yapıldıktan sonra salonlar 30 dakika havalandırılacak ve sonrasında yine 30 dakika ders yapılacaktır. Tümüyle çevrimiçi ortamda yürütülecek dersler ise 1 kredi saat için 30 dakika olmak üzere en fazla 90 dakika olarak planlanmıştır. Kredisi 3’den fazla olan dersler için saat planlaması bu oranda artırılacaktır.

 

Online dersler için pazar günü hariç haftanın her gününe ve mesai saatleri dışına da ders planlaması yapılacaktır. Yüz yüze yürütülecek dersler ise hafta içi ve mesai saatleri içerisine programlanacaktır.

Devam Zorunluluğu

Yüz yüze ya da çevrim içi teorik derslerin tamamında devam zorunluluğu %70’tir. Öğrenciler derslere çevrim içi ortamda katıldıkları takdirde yoklama, sistem tarafından otomatik olarak alınacaktır. Öğrencinin dersliklere yüz yüze katılımı halinde ise yoklama, ıslak imza olarak ders esnasında alınacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

·       Ara sınavlar çevrim içi ortamda veya ödev, proje, araştırma vb. şeklinde uzaktan gerçekleştirilebilir. Dönem sonu (final ve bütünleme) sınavlar, yüz yüze yapılacaktır.

·       Ara sınavın çevrimiçi gözetimsiz olarak yapılması halinde dönem sonu başarı puanına katkısı %20 olacaktır. Bu durumda final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %80 olacaktır.

·       Ara sınavın ödev, proje, araştırma raporu vb. üzerinden gerçekleştirilmesi halinde başarı puanı içindeki ağırlığı %40 veya %50 olacaktır. Bu durumda, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %50 veya %60 olacaktır.

·       Ara değerlendirmede hem çevrimiçi gözetimsiz sınav, hem de ödev, proje, araştırma planlanabilir. Burada çevrimiçi gözetimsiz sınavın ağırlığı %10, ödev, proje veya araştırmanın ağırlığı %30 veya %40 olacaktır. Bu durumda, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %50 veya %60 olacaktır.

 

Ölçme değerlendirme kriterleri dönem başında öğrenciyle paylaşılacak ve ders izlencesinde belirtilecektir.

Uygulamalı Dersler

·       Lisans programlarımızda yer alan teorik ve pratik saatleri olan (doğrudan temas gerektiren) uygulama derslerimize yönelik planlama üç bölümümüzü de içermektedir. Güz ve bahar döneminde yer alan dersler birbirleriyle eşleştirilmiştir. Ancak dersler birbirinin ön koşulu değildir. Dönemine aittir. Bahar ve güz dönemindeki derslerin teorik bölümlerinin güz döneminde,  uygulamaların ise bahar dönemine ötelenmesi planlanmıştır.

·       Son sınıfta yer alan ve üç bölümü de kapsayan staj uygulaması (Klinik Çalışma/Klinik Uygulama/İntörnlük) Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerinin izni doğrultusunda devlet hastaneleri, üniversite ve özel hastaneler ile özel kurumlarını kapsamaktadır. Güz dönemine yönelik izin alınamamıştır. Bu nedenle güz dönemindeki stajlar online ve yüz yüze dersler şeklinde proje, örnek vaka sunumları ve videolar üzerinden yapılacaktır.

·        Gaziantep’e gelemeyen ve online eğitimi tercih eden öğrenciler, bulundukları yerde hastane veya sağlık kurumunda staj yapmak isterlerse, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu ifade eden bir onam formunu imzalamak zorundadırlar (Üç bölüm için de geçerli).

 

Stajlara yönelik eksik olduğu düşünülen eğitimlerin bahar döneminde de telafileri planlanacaktır.

Organizasyon

Pandemi döneminde çevrimiçi ve yüz yüze eğitimin işleyişini izlemek ve değerlendirmek için dekan başkanlığında, bölümleri temsil eden öğretim elamanlarından oluşturulacak bir komisyonun kurulması düşünülmektedir.

COVID-19 salgınıyla ilgili gelişmelere bağlı olarak YÖK ve Rektörlüğümüzün alacağı kararlar doğrultusunda uygulamalarda değişiklikler yapılabilir. Böyle bir durum söz konusu olursa öğrencilere ve akademisyenlere duyuru yapılacaktır.

 

Sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir eğitim dönemi diliyorum.

Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR

Dekan